ค้นหา
ค้นหา
ฟุกุโอกะ

ทัวร์ฟุกุโอกะ

พบ 17 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ฟุกุโอกะขายดี


รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-JP-08MAY-22OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา23,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมความงามปราสาทคุมาโมโตะ ขอพรพระนอนนันโซอิน
เช็คอินหมู่บ้านยูฟูอิน สุดว้าวกันดั้มพาร์ค
พิเศษ !! ชมบ่อทะเลเดือด "ยูมิ จิโกกุ"
พักออนเซ็น 1 คืน  
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-JP-07MAY-01OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา23,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
 มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 
สักการะขอพรพระนอน วัดนันโซอิน
เที่ยวหมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล ชมบ่อ"ยูมิจิโกกุ"
ช้อปปิ้งอิสระ 1 วัน
รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-JP-03DEC-2023-09MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
VZ
 
ราคา25,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟุกุโอกะ 
ศาลเจ้าดาไซฟุ 
เบปปุ หมู่บ้านยูฟุอิน 
บ่อทะเลเดือด 
จิโกกุ เมกุริ 
ยูเมะ ทาวน์
ลานสกี 
สวนผลไม้ไลออน คะจิตสึเอ็น  
วัดนันโซอิน  
ศาลเจ้าคุชิดะ 
กันดั้มพาร์ค 
อิออน
อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
รหัสทัวร์ : THT18-FD-JP-03JUN-17SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
FD
 
ราคา26,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สัมผัสความยิ่งใหญ่ ของ ปราสาทคุมาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ซากุระโนะบาบะ โจไซ เสน่ห์ย่านการค้าโบราณของเมืองแห่งปราสาท
เยี่ยมชม คุมะมง สแควร์ สานักงานของหมีดามาดกวน มาสคอตแห่งเมืองคุมาโมโตะ
ตระการตา ทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตา ณ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ
ชม บ่อนรก จิโกคุ เมกุริ บ่อนรกแห่งเมืองเบปปุ
เที่ยว หมู่บ้านยุฟุอิน หมู่บ้านน่ารักสไตล์ยุโรป
วัดนันโซอิน วัดพระนอน เป็นวัดพุทธที่โด่งดังอยู่ในเมืองซาซากุริ จังหวัดฟุกุโอกะ
พบกับ กันดั๊มตัวใหม่ขนาดเท่าของจริง ณ กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ
อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
อาบน้าแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
รหัสทัวร์ : THT18-FD-JP-01MAR-02APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
FD
 
ราคา26,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สัมผัสความยิ่งใหญ่ ของ ปราสาทคุมาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น 
และจุดชมซากุระบริเวณปราสาท (ขึ้นกับภูมิอากาศ)
ซากุระโนะบาบะ โจไซ เสน่ห์ย่านการค้าโบราณของเมืองแห่งปราสาท
เยี่ยมชม คุมะมง สแควร์ สานักงานของหมีดามาดกวน มาสคอตแห่งเมืองคุมาโมโตะ
ตระการตา ทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตา ณ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ **เดินชมซากุระเริ่มตั้งแต่สถานียุฟุอิน และสถานที่ชมดอกไม้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งของเมืองยูฟุอินก็คือบริเวณริมแม่น้าโออิตะ (ขึ้นกับภูมิอากาศ)**
ชม บ่อนรก จิโกคุ เมกุริ บ่อนรกแห่งเมืองเบปปุ
เที่ยว หมู่บ้านยุฟุอิน หมู่บ้านน่ารักสไตล์ยุโรป
ขอพรความรู้ จากเทพเจ้า ณ ศาลเจ้าดะไซฟุ
พบกับ กันดั๊มตัวใหม่ขนาดเท่าของจริง ณ กันดั๊ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ
อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
อาบน้าแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-JP-02FEB-29MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
VZ
 
ราคา26,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
คุมาโมโตะ- ปราสาทคุมาโมโตะ - ซากุระโนะ
บาบะ โจไซเอ็น - เมืองเบปปุ
บ่อทะเลเดือด ยูมิจิโกกุ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคินริน 
วัดนันโซอิน - ดิวตี้ฟรี - กันดัม้ พาร์ค
อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย


รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-JP-02DEC-2023-24FEB-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
VZ
 
ราคา28,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟุกุโอกะ 
หมู่บ้านยูฟุอิน 
เบปปุ 
บ่อทะเลเดือด
ยูเมะ ทาวน์
ลานสกี
ศาลเจ้าคุชิดะ 
ดิวตี้ฟรี 
กันดัม้ พาร์ค ย่านเทนจิน
ซากุระอิ ฟุตะมิกะอุระ 
ศาลเจ้าดาไซฟุ 
เก็บสตรอเบอรี่ 
วัดนันโซอิน
อิออน มอลล์
รหัสทัวร์ : THB11-FD-JP-17MAY-30SEP-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา28,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ คุมาโมโต้ ทาคาชิโฮ 5 วัน 3 คืน 
เที่ยวเต็ม ไม่มีวันอิสระ

พิเศษ!!! แช่น้ำแร่ออนเซ็น
ศาลเจ้าดาไซฟุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน 
หุบเขาทาคาชิโฮ • ศาลเจ้าคามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะสึ 
ปราสาทคุมาโมโต้ • โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท
ช้อปปิ้งย่านเทนจิน 
รหัสทัวร์ : THZ1-VZ-JP-04APR-07MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
VZ
 
ราคา29,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
FUKUOKA
เบบฟู ยูฟูอิน ฮากาตะ คิตะ
ชมเทศกาลดอกวิสทีเรีย 
Nakayama O-fuji Festival
เช็คอินหมู่บ้านยูฟุอิน
ชมบ่อน้ําพุร้อน
ถ่ายรูปคู่กันดั้มตัวใหม่ล่าสุด
เดินทาง : เม.ย. - พ.ค. 67

รหัสทัวร์ : THG15-FD-JP-13MAR-02APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
FD
 
ราคา32,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สักการะศาลเจ้าดาไซฟุ ชมเทศกาลซากุระสุดปัง 
ถ่ายรูปกันดั้มฟุกุโอกะ อิสระเที่ยว 1 วัน
นอนออนเซน 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูและบุฟเฟ่ต์ยากินิกุ
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top