ค้นหา
ค้นหา
ฟุกุโอกะ

ทัวร์ฟุกุโอกะ

พบ 15 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ฟุกุโอกะขายดี
TAG


รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-3JAN-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ
ศาลเจ้า Motonosumi Inari
อิออน มอลล์-สะพานคินไตเคียว
เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)
Atomic Bomb Dome
ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก
ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ
ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน
คาแนลซิตี
มกราคม
03 - 07 ม.ค. 63, 04 - 08 ม.ค. 63, 07 - 11 ม.ค. 63, 08 - 12 ม.ค. 63, 09 - 13 ม.ค. 63, 10 - 14 ม.ค. 63, 11 - 15 ม.ค. 63, 14 - 18 ม.ค. 63, 15 - 19 ม.ค. 63, 16 - 20 ม.ค. 63, 17 - 21 ม.ค. 63, 18 - 22 ม.ค. 63, 21 - 25 ม.ค. 63, 22 - 26 ม.ค. 63, 23 - 27 ม.ค. 63, 24 - 28 ม.ค. 63, 25 - 29 ม.ค. 63, 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 63, 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 05 ก.พ. 63, 04 - 08 ก.พ. 63, 05 - 09 ก.พ. 63, 06 - 10 ก.พ. 63, 07 - 11 ก.พ. 63, 08 - 12 ก.พ. 63, 11 - 15 ก.พ. 63, 12 - 16 ก.พ. 63, 13 - 17 ก.พ. 63, 14 - 18 ก.พ. 63, 15 - 19 ก.พ. 63, 18 - 22 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63, 20 - 24 ก.พ. 63, 21 - 25 ก.พ. 63, 22 - 26 ก.พ. 63, 25 - 29 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63,
มีนาคม
03 - 07 มี.ค. 63, 04 - 08 มี.ค. 63, 05 - 09 มี.ค. 63, 06 - 10 มี.ค. 63, 07 - 11 มี.ค. 63, 10 - 14 มี.ค. 63, 11 - 15 มี.ค. 63, 12 - 16 มี.ค. 63, 13 - 17 มี.ค. 63, 14 - 18 มี.ค. 63, 17 - 21 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63, 19 - 23 มี.ค. 63, 20 - 24 มี.ค. 63, 21 - 25 มี.ค. 63, 24 - 28 มี.ค. 63, 25 - 29 มี.ค. 63, 26 - 30 มี.ค. 63, 27 - 31 มี.ค. 63, 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-1NOV-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน
ทะเลสาบคิริน-เมืองออนเซ็นโบราณคันนาวะ
จุดชมวิวไดคังโบ-มิล์คโรด
ปราสาทคุมาโมโต้ (ด้านนอก)
ซากุระโนะบาบะ-ดิวตี้ฟรี
หลวงพ่อโตฟุกุโอกะ-ย่านการค้าเท็นจิน
พฤศจิกายน
23 - 27 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
03 - 07 ธ.ค. 62, 05 - 09 ธ.ค. 62, 07 - 11 ธ.ค. 62, 09 - 13 ธ.ค. 62, 11 - 15 ธ.ค. 62, 13 - 17 ธ.ค. 62, 17 - 21 ธ.ค. 62, 19 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 25 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-2NOV-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา22,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านยูฟุอิน-ทะเลสาบคิริน
ซากุระโนะบาบะ-ท่าเรือนางาสึ
เมืองน้ำพุร้อนอุนเซน-ศาลเจ้ายูโทคุ
โรงงานผลิตสาเกประจำเมือง-ห้างอิออน
ตลาดเช้าโยบุโกะ-อุโมค์ป่าสนล้านต้น
ช้อปปิ้งริมทะเล Marinoha City
หลวงพ่อโตฟุกุโอกะ-ย่านการค้าเท็นจิน
พฤศจิกายน
22 - 26 พ.ย. 62, 26 - 30 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 06 - 10 ธ.ค. 62, 10 - 14 ธ.ค. 62, 12 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 18 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62, 24 - 28 ธ.ค. 62, 26 - 30 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THF4-XJ-JP-17OCT-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา23,990
รายละเอียดเพิ่มเติม

วัดอาซากุสะ – ถนนากามิเสะ-ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค – พิธีชงแบบญี่ปุ่น

ย่านชินจูกุ-วัดนาริตะซัน ชินโชจิ

อิออน นาริตะ มอลล์ 

พฤศจิกายน
23 - 26 พ.ย. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
21 - 24 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-28DEC19-2JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
คิตะคิวชู - ตลาดปลาคาราโตะ
ศาลเจ้า Motonosumi Inari
อิออน มอลล์-สะพานคินไตเคียว
เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)
Atomic Bomb Dome
ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก
ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ
ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน
คาแนลซิตี
ธันวาคม
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
มกราคม
01 - 05 ม.ค. 63, 02 - 06 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-JP-30DEC19-2JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคิริน
อุมิ จิโกกุ - ชิโนอิเกะ จิโกกุ
ไร่สตอเบอรี่ – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
ช้อปปิ้ง AMUSE PLAZA Nagasaki
สวนสันติภาพนางาซากิ - ดิวตี้ฟรี
ศูนย์การค้าคาแนลซิตี้ Canal City - เท็นจิน 
ธันวาคม
30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
มกราคม
02 - 06 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-TG-JP-19NOV-24NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา43,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้ – ร้านจำหน่ายของฝาก –  อิออน มอลล์ ฟุกุโอกะ 
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ-ยานากาวะ – กิจกรรม ล่องเรือชมเมือง – ลิ้มรสปูม้าญี่ปุ่น (ปู Takezaki) 
ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ – ถนนสาเกสายฮิเซ็นฮามาชูกุ – ศาลเจ้าสารพัดนึก โทโยตะมะฮิเมะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
ศาลเจ้าแห่งความรัก ทาเคโอะ – สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ – น้ำตกมิคะเอริ – โทสุ พรีเมียม เอาท์เล็ท
ยามากุจิ – ตลาดปลา คาราโตะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ –  HELLO KITTY SHINKANSEN – ช้อปปิ้งเทนจิน
รหัสทัวร์ : THJ4-SQ-JP-28DEC19-1JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SQ
 
ราคา49,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน-เมืองเบปปุ-จิโกกุ เมกุริ (บ่ออูมิ จิโกกุ)
สวนสันติภาพ-ไชน่าทาวน์-เมืองฟุกุโอกะ-ย่านเท็นจิน-คาแนล ซิตี้
ฟุกุโอกะ 

ธันวาคม
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
ฮิโรชิม่า-อะตอมมิคบอมบ์โดม-ย่านฮงโดริ
ยามากุจิ-สะพานคินไตเคียว-เก็บสตรอว์เบอร์รี่ 
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคเคียวคัง-ตลาดปลาคะระโตะ
ช่องแคบคันมอน-คิตะคิวชู-ท่าเรือโมจิ
เมืองฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-คาแนล ซิตี้-ย่านเท็นจิน
ฟุกุโอกะ

ธันวาคม
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THF2-TG-JP-27DEC19-1JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา54,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟุคุโอกะ-คุมาโมโต้-คิริชิม่า 
คิริชิม่า-นิชินัน-มิยาซากิ   
มิยาซากิ-ฮิวกะ-อะโสะ
ธันวาคม
27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT21 TOKYO IN LOVE SNOW 5 วัน 3 คืน (210220)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : HJO-XJ53-B04 HAPPY OSAKA ของมันต้องมี 5D3N (240320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 19,876
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top