ค้นหา
ค้นหา
ซัปโปโร

ทัวร์ซัปโปโร

พบ 51 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ซัปโปโรขายดี


เนินพระพุทธเจ้า - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ
ดิวตี้ฟรี - อิออนพลาซ่า - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
ย่านซึซึกิโนะ - เมืองฟุราโน่- โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์)
นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองบิเอะ - เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA)
บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาท์เล็ต
รหัสทัวร์ : THT8-XJ-JP-25-29MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา29,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ
ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล)
ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – โทยะ – คลองโอตารุ
หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี
ถนนซาไคมาจิ – โรงงานช็อกโกแล็ต – ซัปโปโร
ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ-ตลาดเช้าโจไก
ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า
ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร – ช้อปปิ้งเรร่าเอาท์เล็ท
รหัสทัวร์ : THG15-XW-JP-1FEB-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา29,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
SOUNKYO SNOW  FESTIVAL - น้ำตก กิงกะ  
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - เมืองมอมเบ็ทสึ - หมู่บ้านราเมง
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ลานสกี Shikisai no
เมืองซัปโปโร-ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต 
ศาลเจ้าฮอคไกโด-  คลองโอตารุ 
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี                                                                    
ตลาดปลาโจไก
รหัสทัวร์ : THJ6-XW-JP-14MAR-20APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา29,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซัปโปโร (สนามบินชิโทเซ่)-ฮาโกดาเตะ
ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะชมไนท์วิว 1 ใน 3
โกดังอิฐแดง-ตลาดเช้า-ย่านโมโตมาจิ
ป้อมโกะเรียว-โชวะชินซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี
โรปเวย์ขึ้นยอดเขาอุสุ-ทะเลสาบโทยะ 
โรงงานชอคโกแลต-คลองโอตารุ
ถนนซาไกมาจิ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC DUTY FREE
อดีตศาลาว่าการ-ผ่านชมหอนาฬิกา
สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก
มิตซุย เอ้าท์เลต-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ
ย่านซูซูกิโนะ-ศาลเจ้าฮอกไกโด
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-04JAN-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XJ
 
ราคา29,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สนามบินซัปโปโร - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - เนินฮาจิมันซากะ
ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
ลานกิจกรรมหิมะ – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - อิออน 
อุทยานโมอาย - พระอะตะมะไดบุตสึ -  ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุยเอ้าเล็ท
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-JP-1-29APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา29,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทะเลสาบโทยะ –  KIRORO สกีรีสอร์ท
อิออนมอลล์ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โอตารุ อควาเรียม
ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –ศาลเจ้าฮอคไกโด
ตลาดปลาโจไก – อุทยานโมอาย - ย่านเก่า ทานุกิโคจิ
NORIA FERRIS WHEEL – JR TOWWER
รหัสทัวร์ : THF4-XJ-JP-24JAN-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา30,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮอกไกโด - อาซาฮีคาว่า – ล่องเรือตัดหิมะ GORINKO
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งอะบาชิริ - อิออน ทาวน์
ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
ดิวตี้ฟรี-โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ที่ว่าการฮอกไกโด
ตลาดโจไก
โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
ถนนซาไกมาชิ - สกีรีสอร์ท - โนโบริเบทสึ 
หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน 
สวนหมีโชวะชินซัง -   จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ 
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ 
ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี 
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ
ดิวตี้ฟรี - สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ทะเลสาบโทยะ
เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - เนินพระพุทธเจ้า
อิออนพลาซ่า - เมืองฟุราโน่- โทมิตะฟาร์ม (ทุ่งลาเวนเดอร์)
นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองบิเอะ - เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA)
บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาท์เล็ต
รหัสทัวร์ : THF4-XJ-JP-22JAN-11MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XJ
 
ราคา34,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮอกไกโด - อาซาฮีคาว่า - ICE BREAKER AURORA 
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งอะบาชิริ - อิออนทาวน์ 
ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ดิวตี้ฟรี
อิสระเต็มวัน ณ นครซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ 
ที่ว่าการฮอกไกโด - ตลาดโจไก 
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top