ค้นหา
ค้นหา
นาโกย่า

ทัวร์นาโกย่า

พบ 36 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ นาโกย่าขายดี


รหัสทัวร์ : THT8-XJ-JP-25MAR-2APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา34,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (ชมซากุระ)
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
นาโกย่า – ทะเลสาปปลาไหล
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค     
ยามานาชิ – ล่องเรือโจรสลัด
สวนสันติภาพเฮวะโคเอน (ชมซากุระ)
โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - วัดอาซะกุซ่า
สวนสาธารณะสุมิดะ (ชมซากุระ)
ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ
ชิซุยเอาท์เล็ท
รหัสทัวร์ : THT8-XJ-JP-9-22OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา34,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า
ช้อปปิ้งซาคาเอะ – ทะเลสาปปลาไหล
ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค    
ยามานาชิ – เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า)
โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)
ช้อปปิ้งชินจูกุ - สวนดอกไม้ Hitachi Seaside Park
ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแป๊ะก๊วย – โอโมเตะซันโดะ
รหัสทัวร์ : THT18-TG-JP-15-24MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา39,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
ชมวิว หมู่บ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก
อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
ชมหมู่บ้านประวัติศาสตร์แห่งชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก 
เดินเล่น ณ ลิตเติ้ลเอโดะ ซันมาชิซูจิ แห่งเมืองทาคายาม่า
เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททองคินคะคุจิ และศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์
รหัสทัวร์ : THB16-TG-JP-4DEC19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา49,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– ทาคายาม่า 
– หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ.
– อิชิคาว่า – สวนเคนโรคุเอน – ฟุคุอิ
– หน้าผาโทจินโบเกียวโต 
–วัดคินคะคุจิ –วัดคิโยมิสึเดระ 
– โอซาก้า–ย่านชินไชบาชิ
รหัสทัวร์ : THB16-TG-JP-3DEC19-24MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา52,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– ทาคายาม่า 
– หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ
– ปราสาทมัตสึโมโต้ – ภูเขาไฟฟูจิ
– หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก–โตเกียว 
–วัดอาซากุสะ –ย่านชินจูกุ
– เมืองคาวาโกเอะ– โอไดบะ
รหัสทัวร์ : THJ8-PR-JP-10-16APR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
PR
 
ราคา53,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โตเกียว – วัดนาริตะซัง – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)
ฟูจิ-นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ชมภูเขาไฟฟูจิ-นากาโน่
ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก) – จุดชมวิวชิราคาวาโกะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า
เทศกาลทาคายาม่ามัตสึริ (TAKAYAMA SPRING FESTIVAL)
นาโกย่า – เทศกาลประดับไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ
เกียวโต – วัดน้ำใส คิโยะมิซุ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (ศาลเจ้าแดง)
โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
ช้อปปิ้งรินคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top