ค้นหา
ค้นหา
โอซาก้า

ทัวร์โอซาก้า

พบ 58 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ โอซาก้าขายดี


รหัสทัวร์ : THJ2-TG-JP-2-7APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา43,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH สวนอุเอะโนะ
รื่นรมย์ชมทิวทัศน์โดย รถไฟสายโรแมนติก พร้อมชม ดอกซากุระ สองข้างทาง
สัมผัสบรรยากาศ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ช้อปปิ้ง 2 ย่านดังแห่งญี่ปุ่น ย่านชินไซบาชิ แห่งเมืองโอซาก้า + ย่านชินจูกุ แห่งเมืองโตเกียว
รหัสทัวร์ : THS21-TG-JP-2APR-30APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา45,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้านัมบะยาซากะ 
ตึกอุเมดะสกาย - พิพิธภัณฑ์สัตว์ 
ห้างโดทง พลาซ่า (ตึกซูโม่) 
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า 
เมืองกิฟุ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ
เมืองทาคายาม่า - ตลาดเช้าทาคายาม่า
ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ 
สะพานแดงนาคะบาชิ - ชมซากุระแม่น้ำซาไก 
ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า 
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
เมืองยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านนินจา 
สปาเท้า ณ หมู่บ้านนินจา - โตเกียว 
ช้อปปิ้งชินจูกุ อากิฮาบาระ– ย่านอุเอโนะ
ช้อปปิ้งกินซ่าแหล่งช้อปปิ้งหรูอันดับหนึ่งของโตเกียว 
วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ 
หอคอยโตเกียวสกายทรี หรือ ซื้อบัตรเข้าสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ 
ฟาร์มสตรอว์เบอรี่ – อิออนมอล์ 
ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ
รื่นรมย์ชมทิวทัศน์โดย รถไฟสายโรแมนติก พร้อมชม ดอกซากุระ สองข้างทาง
สัมผัสบรรยากาศ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ช้อปปิ้ง 2 ย่านดังแห่งญี่ปุ่น ย่านชินไซบาชิ แห่งเมืองโอซาก้า + ย่านชินจูกุ แห่งเมืองโตเกียว
ชม เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa สีสันกับฉากหลังของ กังหันลม De Liefde
รหัสทัวร์ : THB16-TG-JP-4DEC19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา49,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– ทาคายาม่า 
– หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ.
– อิชิคาว่า – สวนเคนโรคุเอน – ฟุคุอิ
– หน้าผาโทจินโบเกียวโต 
–วัดคินคะคุจิ –วัดคิโยมิสึเดระ 
– โอซาก้า–ย่านชินไชบาชิ
รหัสทัวร์ : THS21-TG-JP-17-24APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา49,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ
ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี
กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - ช้อปปิ้งชิบูย่า
ชินจูกุ-เมืองยามานาชิ – เทศกาลชิบะซากุระ + ฟรีสวมชุดยูกาตะ
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
เมืองมัตสึโมะโตะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ
เมืองทาคายามะ - ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ
สะพานแดงนาคะบาชิ - ชมซากุระแม่น้ำซาไก
ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองโอซาก้า
Duty Free - ห้างโดทง พล่าซ่า (ตึกซูโม่)
ปราสาทโอซาก้า  ศาลเจ้าสุมิโยชิ - สะพานแดง
หมู่บ้านอเมริกัน - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
ตลาดคุโรมง
รหัสทัวร์ : THS21-TG-JP-17APR-24APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา49,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ 
ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี 
กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ 
ช้อปปิ้งชิบูย่า - ชินจูกุ - เมืองยามานาชิ 
เทศกาลชิบะซากุระ + ฟรีสวมชุดยูกาตะ 
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 
เมืองมัตสึโมะโตะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ 
แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ
เมืองทาคายามะ - ลิตเติ้ลเกียวโตซันมาซูจิ 
สะพานแดงนาคะบาชิ - ชมซากุระแม่น้ำซาไก 
ศาลาว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า 
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - โอซาก้า
Duty Free - ห้างโดทง พล่าซ่า (ตึกซูโม่) 
ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - สะพานแดง 
หมู่บ้านอเมริกัน - ตลาดคุโรมง
ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้า หรือ ซื้อบัตรเข้าสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO 

รหัสทัวร์ : THJ8-PR-JP-10-16APR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
PR
 
ราคา53,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โตเกียว – วัดนาริตะซัง – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)
ฟูจิ-นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ชมภูเขาไฟฟูจิ-นากาโน่
ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก) – จุดชมวิวชิราคาวาโกะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า
เทศกาลทาคายาม่ามัตสึริ (TAKAYAMA SPRING FESTIVAL)
นาโกย่า – เทศกาลประดับไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ
เกียวโต – วัดน้ำใส คิโยะมิซุ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (ศาลเจ้าแดง)
โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
ช้อปปิ้งรินคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
รหัสทัวร์ : THJ2-TG-JP-12-18APR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา56,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
รื่นรมย์ชมทิวทัศน์โดย รถไฟสายโรแมนติก ตลอดเส้นทาง เรียบแม่น้ำ เคียงข้างภูเขา
สัมผัสบรรยากาศ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ช้อปปิ้ง 2 ย่านดังแห่งญี่ปุ่น ย่านชินไซบาชิ แห่งเมืองโอซาก้า + ย่านชินจูกุ แห่งเมืองโตเกียว
ชม เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa สีสันกับฉากหลังของ “กังหันลม De Liefde
ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato
ชิมไข่ดำ โอวาคุดานิ ที่เชื่อว่าทานไข่ดำ 1 ใบ ช่วยเสริมอายุอีก 7 ปี

10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT30 โตเกียว พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (290520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 17,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top