ค้นหา
ค้นหา
ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด

พบ 58 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ฮอกไกโดขายดี


รหัสทัวร์ : THF4-XJ-JP-24JAN-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา30,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮอกไกโด - อาซาฮีคาว่า – ล่องเรือตัดหิมะ GORINKO
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งอะบาชิริ - อิออน ทาวน์
ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
ดิวตี้ฟรี-โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ที่ว่าการฮอกไกโด
ตลาดโจไก
รหัสทัวร์ : THF4-XJ-JP-24JAN-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา30,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮอกไกโด - อาซาฮีคาว่า - ล่องเรือตัดหิมะ GORINKO 
พิพิธภัณฑ์ Okhotsk Sea Ice Museum - อิออน ทาวน์ 
ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ดิวตี้ฟรี 
โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ที่ว่าการฮอกไกโด - ตลาดโจไก
รหัสทัวร์ : THB12-XJ-JP-8FEB-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา31,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ
สวนสัตว์อาซาฮิยามะ  - เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival
น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ - หอคอยโอคอทสก์ - มอนเบ็ทสึ
เรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise
ห้างAeon Mall - โอตารุ – คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ
ซัปโปโร - ช้อปปิ้งโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
ร้าน Duty Free – ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ
โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
ถนนซาไกมาชิ - สกีรีสอร์ท - โนโบริเบทสึ 
หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน 
สวนหมีโชวะชินซัง -   จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ 
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ 
ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี 
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-30SEP-01NOV2022
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา33,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ศาลเจ้าฮอกไกโด
อลังการ อุโมงค์แปะก๊วยเหลืองอร่าม ณ มหาวิทลัยฮอกไกโด
เดินเล่น เมืองซัปโปโร ชมศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า
ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร
พักผ่อนหย่อนใจ ณ สวนสาธารณะโอโดริ
เข้าชม พิพิทธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
เยือนเมืองโอตารุ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ตรงถนนเลียบคลองโอตารุ
ช้อปปิ้งของฝาก พร้อมชิมขนมอร่อย ณ ถนนซาไกมาจิ
เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ
Unseen ฮอกไกโด เนินพระพุทธเจ้า สถาปัตยกรรมเลื่องชื่อ
ไฮไลท์!! ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โจซังเคออนเซ็น
ชม หมีสีน้ำตาล ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
เที่ยว หุบเขานรกจิโกกุดานิ พร้อมแช่ออนเซ็นเท้า
ช้อปปิ้งจุใจดิวตี้ฟรี, ทานุกิโคจิ และมิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ
ดิวตี้ฟรี - สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ทะเลสาบโทยะ
เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - เนินพระพุทธเจ้า
อิออนพลาซ่า - เมืองฟุราโน่- โทมิตะฟาร์ม (ทุ่งลาเวนเดอร์)
นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองบิเอะ - เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA)
บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาท์เล็ต
รหัสทัวร์ : THF4-XJ-JP-22JAN-11MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XJ
 
ราคา34,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฮอกไกโด - อาซาฮีคาว่า - ICE BREAKER AURORA 
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งอะบาชิริ - อิออนทาวน์ 
ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ดิวตี้ฟรี
อิสระเต็มวัน ณ นครซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ 
ที่ว่าการฮอกไกโด - ตลาดโจไก 
รหัสทัวร์ : THT8-XJ-JP-15-19APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา35,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ
ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล)
ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – โทยะ – คลองโอตารุ
หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี
ซาไคมาจิ – โรงงานช็อกโกแล็ต – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
ซัปโปโร – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด
อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
ช้อปปิ้งเรร่าเอาท์เล็ท
โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
ถนนซาไกมาชิ - สกีรีสอร์ท - โนโบริเบทสึ 
หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน 
สวนหมีโชวะชินซัง - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ 
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ 
ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี 
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
รหัสทัวร์ : THT8-XJ-JP-1-5JUL20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา37,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว
สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์ม
โทมิตะ – สวนสาธารณะโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ
ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ
ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต
ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top