ค้นหา
ค้นหา
ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด

พบ 58 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ฮอกไกโดขายดี


รหัสทัวร์ : THH3-XJ-JP-13JAN-11MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XJ
 
ราคา27,876
รายละเอียดเพิ่มเติม
อาซาฮิคาว่า-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง-พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง
อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า-Shikisai No
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - DUTY FREE - ซัปโปโร
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด-ตลาดโจไก อิจิบะ
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-25MAR-22APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา27,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ 
คิโรโระ สกีรีสอร์ท - โอตารุ 
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
เครื่องแก้วโอตารุ – คาเฟ่คิตตี้ – ซัปโปโร 
ช้อปปิ้งโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ 
ร้านดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม)
หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัสเสริม Option Tour      
ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า 
ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ 
รหัสทัวร์ : THB12-XW-JP-28MAR-20APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา27,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมหมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส 
อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมง 
ห้างAeon Mall - บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า    
พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก 
ผ่านชม Patchwork Road - ร้านดิวตี้ฟรี 
คิโรโระ สกีรีสอร์ท - โอตารุ - คลองโอตารุ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ 
คาเฟ่คิตตี้ – ซัปโปโร – เนินพระพุทธเจ้า
ช้อปปิ้งโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ 
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค – สวนโอโดริ 
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม)
หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัสเสริม Option Tour      
ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ถ่ายรูปหอนาฬิกา 
รหัสทัวร์ : THZ2-XW-JP-25MAR-22APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา27,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิตซุย เอ้าท์เลท – คิโรโระ สกีรีสอร์ท
คิโรโระ สกีรีสอร์ท – เมืองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - Duty Free Shop
เมืองซัปโปโร - สวนโอโดริ
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า
รหัสทัวร์ : THS21-XW-JP-14FEB-30MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา27,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอาซาฮิคาวา - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า  
เทศกาลน้ำแข็งโอซุนเคียว                                                
แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ            
เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่อะบาชิริ  
พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง - ช้อปปิ้ง อิออน  
เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเม็ง 
เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ 
ถนนซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้  
กิจกรรมลานสกี คิโรโระ รีสอร์ท 
โรงงานช็อคโกแลต - DUTY FREE 
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด 
หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทาวเวอร์ 
สวนโอโดริ - ช็อปปิ้งซูซูกิโนะ - ทานุกิโฮจิ
ตลาดปลาโจไก - ช้อปปิ้งมิตซุย  เอาท์เลต 
ถ่ายรูปคู่โดราเอมอน
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-JP-04JAN-29MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5D3N
XJ
 
ราคา27,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า - อิออน มอลล์  
ลานกิจกรรมหิมะ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - ทานุกิโคจิ 
อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา  ซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต  

เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า 
อิออน มอลล์ - ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - ทานุกิโคจิ 
รหัสทัวร์ : THT18-XJ-JP-4JAN-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XJ
 
ราคา28,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ 
นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ 
ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ไม่รวมกระเช้า) + สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซัปโปโร - มิตซุยเอ้าท์เลท
เนินพระพุทธเจ้า – เมืองฟุราโน่ - เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ 
เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า 
อิออน ทาวน์ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 
ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ 
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ถนนทานุกิโคจิ
รหัสทัวร์ : THS21-XW-JP-25JAN-23MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา28,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว 
เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่อะบาชิริ
พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง – AEON MALL – เมืองอาซาฮิคาว่า
สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้  – โรงงานช็อคโกแลต
เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุคิโคจิ - DUTY FREE
เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ
ภูเขาไฟโชวะชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
ทะเลสาบโทยะ - เมืองซัปโปโร –  ย่านซูซูกิโนะ
ลานสโนว์โมบิล 
รหัสทัวร์ : THJ6-XW-JP-18MAR-22APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XW
 
ราคา28,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซัปโปโร-โชวะชินซัง
ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล
โรป์เวย์ขึ้นยอดเขาอุสุ
ทะเลสาบโทยะ-โรงงานช็อคโกแลต
คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
JTC DUTY FREE (บุฟเฟต์ชาบู+ขาปู)
อดีตศาลาว่าการ-ผ่านชมหอนาฬิกา
สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก
มิตซุยเอ้าท์เลต-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ
ย่านซูซูกิโนะ-ศาลเจ้าฮอกไกโด
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJT23.1 Re.1 TOKYO FUKUSHIMA 5 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : JXW35 OSAKA หน๊าว หนาว 6 วัน 4 คืน (180320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ญี่ปุ่น : EASY SUNSHINE OKINAWA 4 วัน 2 คืน (200320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,900
ทัวร์ญี่ปุ่น : SJO 3 Re.2 OSAKA - KOBE - FREE DAY 5 วัน 3 คืน (130320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 18,777
ทัวร์ญี่ปุ่น : BJP013 NAGOYA TOKYO SNOWY 6 DAYS 4 NIGHTS (240320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top