Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 91 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S06) TAIWAN ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 3 วัน 2 คืน (251019)


THF5-VZ-TW-26APR-25OCT19

ID : 27101

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง – วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง -ร้านพายสับปะรด
ร้านเครื่องสำอาง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
ศูนย์ GERMANIUM-Duty Free
ซีเหมินติง-หมู่บ้านสายรุ้ง – ไถจง 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 – 28 APR 19
ราคา 8,999.-
04 – 06 MAY’19
11 – 13 MAY’19
25 – 27 MAY’19
ราคา 9,999.-
10 – 12 MAY 19
24 – 26 MAY 19
31 MAY-02 JUN 19
28 – 30 JUN 19
05 – 07 JUL 19
12 – 14 JUL 19
23 – 25 AUG 19
06 – 08 SEP 19
27 – 29 SEP 19
04 – 06 OCT 19
25 – 27 OCT 19
ราคา 10,999.-
17 – 19 MAY 19
26 – 28 JUL 19
ราคา 13,999.-
18 – 20 MAY 19
27 – 29 JUL 19
12 – 14 OCT 19
ราคา 14,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW006 ไต้หวัน เซลฟี่ ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน (241019)


THB15-XW-TW-1AUG-24OCT19

ID : 28862

หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด
ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต-ไทเป–เย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– DUTY FREE
GERMANIUM SHOP
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 - 4 ส.ค. 62
4 - 7 ส.ค. 62
6 - 9 ส.ค. 62
13 - 16 ส.ค. 62
15 - 18 ส.ค. 62
18 - 21 ส.ค. 62
20 - 23 ส.ค. 62
22 - 25 ส.ค. 62
25 - 28 ส.ค. 62
27 - 30 ส.ค. 62
29 ส.ค. - 1 ก.ย. 62
1 - 4 ก.ย. 62
3 - 6 ก.ย. 62
5 - 8 ก.ย. 62
8 - 11 ก.ย. 62
10 - 13 ก.ย. 62
12 - 15 ก.ย. 62
15 - 18 ก.ย. 62
17 - 20 ก.ย. 62
19 - 22 ก.ย. 62
22 - 25 ก.ย. 62
24 - 27 ก.ย. 62
26 - 29 ก.ย. 62
29 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
ราคา 9,999.-
1 - 4 ต.ค. 62
3 - 6 ต.ค. 62
6 - 9 ต.ค. 62
8 - 11 ต.ค. 62
10 - 13 ต.ค. 62
13 - 16 ต.ค. 62
15 - 18 ต.ค. 62
17 - 20 ต.ค. 62
20 - 23 ต.ค. 62
22 - 25 ต.ค. 62
24 - 27 ต.ค. 62
ราคา 10,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW001 ไต้หวัน WOW WOW WOW 3 วัน 2 คืน (310719)


THB15-XW-TW-1-31JUL19

ID : 28258

ไทเป-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค- DUTY FEE
ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน
ซีหมินติง-ร้านพายสับปะรด-ร้านเจอมาเนี่ยม
DUTY FEE - เย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ฉือเฟิ่น-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-03 ก.ค.62
03-05 ก.ค.62
05-07 ก.ค.62
08-10 ก.ค.62
10-12 ก.ค.62
12-14 ก.ค.62
15-17 ก.ค.62
17-19 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
22-24 ก.ค.62
24-26 ก.ค.62
31 ก.ค.-02 ส.ค. 62
ราคา 9,999.-
26-28 ก.ค.62
29-31 ก.ค.62
ราคา 10,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S08) ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4 วัน 2 คืน (250719)


THF5-SL-TW-20JUN-25JUL19

ID : 28206

เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง
หมู่บ้านสายรุ้ง -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic Shop
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
ศูนย์ GERMANIUM - Duty Free- ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 23 JUN 19
27 – 30 JUN 19
28 JUN-01 JUL 19
04 – 07 JUL 19
05 – 08 JUL 19
11 – 14 JUL 19
18 – 21 JUL 19
19 – 22 JUL 19
25 – 28 JUL 19
ราคา 9,999.-
13 – 16 JUL 19
ราคา 11,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW002 ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน (241019)


THB15-XW-TW-1AUG-24OCT19

ID : 27843

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชาอู่หลง
ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต – ไทเป-ร้านพายสับปะรด
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1 - 4 ส.ค. 62
4 - 7 ส.ค. 62
6 - 9 ส.ค. 62
8 - 11 ส.ค. 62
11 - 14 ส.ค. 62
13 - 16 ส.ค. 62
15 - 18 ส.ค. 62
18 - 21 ส.ค. 62
20 - 23 ส.ค. 62
22 - 25 ส.ค. 62
25 - 28 ส.ค. 62
27 - 30 ส.ค. 62
29 ส.ค. - 1 ก.ย. 62
ราคา 9,999.-
1 - 4 ก.ย. 62
3 - 6 ก.ย. 62
5 - 8 ก.ย. 62
8 - 11 ก.ย. 62
10 - 13 ก.ย. 62
12 - 15 ก.ย. 62
15 - 18 ก.ย. 62
17 - 20 ก.ย. 62
19 - 22 ก.ย. 62
22 - 25 ก.ย. 62
24 - 27 ก.ย. 62
26 - 29 ก.ย. 62
29 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
1 - 4 ต.ค. 62
3 - 6 ต.ค. 62
6 - 9 ต.ค. 62
8 - 11 ต.ค. 62
10 - 13 ต.ค. 62
13 - 16 ต.ค. 62
15 - 18 ต.ค. 62
17 - 20 ต.ค. 62
20 - 23 ต.ค. 62
22 - 25 ต.ค. 62
24 - 27 ต.ค. 62
ราคา 10,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ไต้หวัน : QETPE-XW002 ไต้หวัน PROMOTION FUN FUN ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4D2N (300719)


THB15-XW-TW-9MAY-30JUL19

ID : 27341

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชาอู่หลง
ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต – ไทเป-ร้านพายสับปะรด
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้าน GERMANIUM
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 - 17 พ.ค. 62
23 - 26 มิ.ย. 62
21 - 24 ก.ค. 62
ราคา 9,999.-
21 - 24 พ.ค. 62
26 - 29 พ.ค. 62
28 - 31 พ.ค. 62
30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
2 - 5 มิ.ย. 62
4 - 7 มิ.ย. 62
6 - 9 มิ.ย. 62
9 - 12 มิ.ย. 62
11 - 14 มิ.ย. 62
13 - 16 มิ.ย. 62
16 - 19 มิ.ย. 62
18 - 21 มิ.ย. 62
20 - 23 มิ.ย. 62
25 - 28 มิ.ย. 62
27 - 30 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 62
2 - 5 ก.ค. 62
4 - 7 ก.ค. 62
7 - 10 ก.ค. 62
9 - 12 ก.ค. 62
11 - 14 ก.ค. 62
18 - 21 ก.ค. 62
23 - 26 ก.ค. 62
25 - 28 ก.ค. 62
28 - 31 ก.ค. 62
30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62
ราคา 10,900.-
9 - 12 พ.ค. 62
12 - 15 พ.ค. 62
16 - 19 พ.ค. 62
19 – 22 พ.ค. 62
14 - 17 ก.ค. 62
16 - 19 ก.ค. 62
ราคา 11,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 10555.-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (261019)


THV4-SL-TW-24MAY-26OCT19

ID : 27838

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา
ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,555-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 09 ก.ค. 62
20 - 23 ก.ค. 62
23 - 26 ส.ค. 62
07 - 10 ก.ย. 62
14 - 17 ก.ย. 62
21 - 24 ก.ย. 62
28 ก.ย. - 01- ต.ค. 62
ราคา 10,555.-
24 - 27  พ.ค. 62
14 - 17 มิ.ย. 62
21 - 24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
ราคา 10,999.-
25 - 28 ก.ค. 62
08 - 11 ส.ค. 62
ราคา 11,111.-
26 - 29 ต.ค. 62
ราคา 11,333.-
02 - 05 ต.ค. 62
06 - 09 ต.ค. 62
09 - 12 ต.ค. 62
16 - 19 ต.ค. 62
ราคา 11,555.-
11 - 14 ต.ค. 62
ราคา 13,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 10990.-

ทัวร์ไต้หวัน : STW1 ไต้หวัน ไทจง ไทเป สวรรค์นักชิม ช้อปปิ้งจุใจ 4 วัน 3 คืน (121019)


THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19

ID : 28308

ไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต -ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น  – ศูนย์เครื่องสำอาง
ตึกไทเป 101 – ซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ตไทเป
Duty Free – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดกวนอู-ร้านชา
ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต – หมู่บ้านสายรุ้ง 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,990-14,990 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 20 มิถุนายน 2562
ราคา 10,990.-
29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562
ราคา 12,990.-
13 – 16 กรกฎาคม 2562
14 – 17 กรกฎาคม 2562
26 – 29 กรกฎาคม 2562
9 – 12 สิงหาคม 2562
12 – 15 ตุลาคม 2562
ราคา 14,990.-
13 – 16 สิงหาคม 2562
26 – 29 กันยายน 2562
ราคา 13,990.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 10999.-

ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)


THV4-SL-TW-5OCT-28DEC19

ID : 28233

ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม
วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 – 08 ต.ค. 62
19 – 22 ต.ค. 62
26 – 29 ต.ค. 62
ราคา 11,111.-
09 – 12 พ.ย. 62
23 – 26 พ.ย. 62
ราคา 10,999.-
26 – 29 ธ.ค. 62
ราคา 14,444.-
28 – 31 ธ.ค. 62
ราคา 18,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 11111.-

ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW003 TAIWAN EASY ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (290719)


THB15-XW-TW-1-29JUL19

ID : 28564

หนานโถว-หมู่บ้านสายรุ้ง –ร้านชาอู่หลง-ไถจง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป
GERMANIUM SHOP –วัดหลงซาน
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-เย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ร้านพายสับปะรด
DUTY FEE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,111-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-04 ก.ค.62
04-07 ก.ค.62
05-08 ก.ค.62
07-10 ก.ค.62
08-11 ก.ค.62
11-14 ก.ค.62
11-14 ก.ค.62
12-15 ก.ค.62
14-17 ก.ค.62
15-18 ก.ค.62
18-21 ก.ค.62
19-22 ก.ค.62
21-24 ก.ค.62
22-24 ก.ค. 62
29 ก.ค.-01 ส.ค. 62
ราคา 11,111.-
25-28 ก.ค. 62
26-29 ก.ค. 62
28-31 ก.ค. 62
ราคา 12,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 11111.-

ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW005 TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (201019)


THB15-XW-TW-31JUL-20OCT19

ID : 28563

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง
ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต -เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
GERMANIUM SHOP – ร้าน COSMETIC
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ขอพรความรัก ณ วัดหลงซานซื่อ
ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – DUTY FREE
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ร้านพายสับปะรด – ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,111-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62
1 - 5 ส.ค. 62
3 - 7 ส.ค. 62
4 - 8 ส.ค. 62
7 - 11 ส.ค. 62
11 - 15 ส.ค. 62
14 - 18 ส.ค. 62
15 - 19 ส.ค. 62
17 - 21 ส.ค. 62
18 - 22 ส.ค. 62
21 - 25 ส.ค. 62
22 - 26 ส.ค. 62
24 - 28 ส.ค. 62
25 - 29 ส.ค. 62
28  ส.ค. - 1 ก.ย. 62
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 62
1 - 5 ก.ย. 62
4 - 8 ก.ย. 62
5 - 9 ก.ย. 62
7 - 11 ก.ย. 62
8 - 12 ก.ย. 62
11  - 15 ก.ย. 62
12 - 16 ก.ย. 62
14 - 18 ก.ย. 62
15 - 19 ก.ย. 62
18 - 22 ก.ย. 62
19 - 23 ก.ย. 62
21 - 25 ก.ย. 62
22 - 26 ก.ย. 62
25 - 29 ก.ย. 62
26 - 30 ก.ย. 62
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 62
ราคา 11,111.-
8 - 12 ส.ค. 62
ราคา 12,888.-
2 - 6 ต.ค. 62
3 - 7 ต.ค. 62
6 - 10 ต.ค. 62
17 - 21 ต.ค. 62
20 - 24 ต.ค. 62
ราคา 13,888.-
9 - 13 ต.ค. 62
10 - 14 ต.ค. 62
12 - 16 ต.ค. 62
19 - 23 ต.ค. 62
ราคา 14,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 11888.-

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T37 Taiwan Special ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง 4 วัน 3 คืน (290719)


THB12-XW-TW-1-29JUL19

ID : 28474

เถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน-ตึกไทเป101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
จิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว – วัดหลงซาน
ตลาดซีเหมินติง-หมู่บ้านทหาร ซื่อซื่อหนันซุน
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 - 04 Jul 19 
05 - 08 Jul 19 
08 - 11 Jul 19 
19 - 22 Jul 19 
22 - 25 Jul 19 
29 Jul - 01 Aug 19 
ราคา 12,888.-
02 - 05 Jul 19 
ราคา 11,888.-
04 - 07 Jul 19 
18 - 21 Jul 19 
21 - 24 Jul 19 
25 - 28 Jul 19 
28 - 31 Jul 19 
ราคา 13,888.-
11 - 14 Jul 19 
ราคา 14,888.-
12 - 15 Jul 19 
14 - 17 Jul 19 
14 - 17 Jul 19 
ราคา 16,888.-
15 - 18 Jul 19 
26 - 29 Jul 19 
ราคา 15,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 11888.-

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T36 ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (290819)


THB12-XW-TW-1JUN-29AUG19

ID : 26925

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-ไทจง - Chocolate Castle 
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ดิวตี้ฟรี-จิ่วเฟิ่น-เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี
ตึกไทเป 101-ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 - 06 Jun 19 
09 - 13 Jun 19 
ราคา 11,888.-
01 - 05 Jun 19 
06 - 10 Jun 19 
08 - 12 Jun 19 
15 - 19 Jun 19 
16 - 20 Jun 19 
22 - 26 Jun 19 
23 - 27 Jun 19 
27 Jun - 01 Jul 19 
29 Jun - 03 Jul 19 
30 Jun - 04 Jul 19 
04 - 08 Jul 19 
06 - 10 Jul 19 
07 - 11 Jul 19 
18 - 22 Jul 19 
21 - 25 Jul 19 
28 Jul - 01 Aug 19 
01 - 05 Aug 19 
03 - 07 Aug 19 
04 - 08 Aug 19 
18 - 22 Aug 19 
24 - 28 Aug 19 
25 - 29 Aug 19 
ราคา 12,888.-
05 - 09 Jun 19 
12 - 16 Jun 19 
19 - 23 Jun 19 
20 - 24 Jun 19 
26 - 30 Jun 19 
03 - 07 Jul 19 
20 - 24 Jul 19 
24 - 28 Jul 19 
25 - 29 Jul 19 
27 - 31 Jul 19 
31 Jul - 04 Aug 19 
11 - 15 Aug 19 
14 - 18 Aug 19 
15 - 19 Aug 19 
17 - 21 Aug 19 
21 - 25 Aug 19 
22 - 26 Aug 19 
28 Aug - 01 Sep 19 
29 Aug - 02 Sep 19 
ราคา 13,888.-
10 - 14 Jul 19 
17 - 21 Jul 19 
07 - 11 Aug 19 
10 - 14 Aug 19 
ราคา 14,888.-
14 - 18 Jul 19 
08 - 12 Aug 19 
ราคา 15,888.-
11 - 15 Jul 19 
13 - 17 Jul 19 
ราคา 16,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW004 ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (201019)


THB15-XW-TW-31JUL-20OCT19

ID : 28566

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง
เจียอี้-อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน
ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ร้าน COSMETIC – GERMANIUM SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ
ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-15,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62
1 - 5 ส.ค. 62
3 - 7 ส.ค. 62
4 - 8 ส.ค. 62
7 - 11 ส.ค. 62
14 - 18 ส.ค. 62
15 - 19 ส.ค. 62
17 - 21 ส.ค. 62
18 - 22 ส.ค. 62
21 - 25 ส.ค. 62
22 - 26 ส.ค. 62
24 - 28 ส.ค. 62
25 - 29 ส.ค. 62
28  ส.ค. - 1 ก.ย. 62
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 62
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 62
1 - 5 ก.ย. 62
4 - 8 ก.ย. 62
5 - 9 ก.ย. 62
7 - 11 ก.ย. 62
8 - 12 ก.ย. 62
11  - 15 ก.ย. 62
12 - 16 ก.ย. 62
14 - 18 ก.ย. 62
15 - 19 ก.ย. 62
18 - 22 ก.ย. 62
19 - 23 ก.ย. 62
21 - 25 ก.ย. 62
22 - 26 ก.ย. 62
25 - 29 ก.ย. 62
26 - 30 ก.ย. 62
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 62
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 62
ราคา 11,999.-
8 - 12 ส.ค. 62
10 - 14 ส.ค. 62
11 - 15 ส.ค. 62
ราคา 12,999.-
2 - 6 ต.ค. 62
3 - 7 ต.ค. 62
6 - 10 ต.ค. 62
17 - 21 ต.ค. 62
19 - 23 ต.ค. 62
ราคา 13,888.-
9 - 13 ต.ค. 62
10 - 14 ต.ค. 62
12 - 16 ต.ค. 62
ราคา 15,888.-
20 - 24 ต.ค. 62
ราคา 14,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)


THV4-SL-TW-4JUL-16NOV19

ID : 28240

อุทยานเหย๋หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์
ร้านพายสัปปะรด -ซื่อหลินไนท์มาร์เกต
ไทเป -เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง 
วัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 10,499-11,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 07 ก.ค. 62
ราคา 10,499.-
01 – 04 ต.ค. 62
15 – 18 ต.ค. 62
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 62
ราคา 11,111.-
08 – 11 ต.ค. 62
ราคา 11,999.-
02 – 05  พ.ย. 62
16 – 19 พ.ย. 62
ราคา 10,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


 

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ! เที่ยวไต้หวัน กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน ความงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ชมหินรูปทรงแปลกตาที่อุทยานเหย๋หลิว สัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ชมความยิ่งใหญ่อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ชานมไข่มุก บะหมี่อาจง ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค่ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งยังมีโปรแกรมทัวร์ อีกมากมายที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ท่านสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งได้นะคะ

 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้งว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

 เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

   ระดับคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับ บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน เลือกใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่น ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ สิคะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูก เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศและเขตเศรษฐกิจไต้หวัน

ชื่ออย่างเป็นทางการ ::  ประเทศและเขตเศรษฐกิจไต้หวัน (Taiwan)

พื้นที่ ::36,000 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง::ไทเป

สกุลเงิน:: ดอลลาร์ไต้หวัน 

ประมุข:: นายอู๋ เจาเซี่ย

ประชากร::23.5 ล้านคน

ภาษาราชการ:: จีนกลาง

ระบอบการปกครอง :: สาธารณรัฐ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ กับข้อมูลทั่วไปของประเทศไต้หวัน

      ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก 

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

 ตีกไทเป 101 

แลนด์มาร์กยอดนิยม ที่ใครมาไต้หวันต้องมาเช็คอินที่ตึกไทเป101 ให้ได้ ที่นี่เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน ตึกนี้มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อ และมีชั้นใต้ดินอีก 5 ชั้น ที่ชั้น 1-5 ส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ส่วนจุดชมวิวจะอยู่ที่ชั้น 89 เรียกว่า Taipei 101 Observatory โดยโปรแกรมการเดินทางส่วนใหญ่ของเรา จะพาท่านไปชมตึกไทเป101 

 

 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก