ค้นหา
ค้นหา
มอสโคว์

ทัวร์มอสโคว์

พบ 6 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ มอสโคว์ขายดี


รหัสทัวร์ : THV4-W5-RU-03JUL-13NOV-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
W5
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
RUSSIA ตัวมารดา นั่งรถไฟ SAPSAN มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Optional Tour ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเนวา
Optional Tour การแสดงโชว์สไตล์รัสเซีย RUSSIAN CIRCUS
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.

รหัสทัวร์ : THV4-W5-RU-17APR-19JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
W5
 
ราคา48,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พิเศษ !!! ชมการแสดงโชว์สไตล์รัสเซีย RUSSIAN CIRCUS
Optional Tour ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเนวา

น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
กรุงมอสโก

รหัสทัวร์ : THU1-EK-EU-13APR-19OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
EK
 
ราคา65,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
UNIQUE GRAND RUSSIA 8 DAYS
มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เที่ยว 4 พระราชวัง
นอนโรงแรม 4 ดาว 
นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN     
ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส 
ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ 
กาล่าดิเนอร์ในพระราชวัง
รหัสทัวร์ : THB11-EK-RU-20MAR-05JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
EK
 
ราคา66,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
RUSSIA
มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
ชมมหาวิหารเซนต์เดอซาร์เวีย
ชมความยิ่งใหญ่ของจตุรัสแดง
เยือนพระราชวังฤดูร้อน & พระราชวังฤดูหนาว
มหาวิหารเซนต์ไอแซค
เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
อาหาร : 16 มื้อ

รหัสทัวร์ : THZ1-TK-RU-08OCT-04NOV-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TK
 
ราคา69,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ZGLED-2401TK รัสเซีย (เซนต์ปีเตอร์-มอสโคว์)  8 วัน 5 คืน

บินเช้า เซนต์ปีเตอร์ ออก มอสโคว์ ชม 4 พระราชวังแห่งรัสเซีย
ล่องเรือ Radisson ชมมืองมอสโคว์
เยือนแลนด์มาร์คสําคัญแห่งแดนหมีขาว นั่งรถไฟด่วน SAPSAN ชมความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสแดง กิน เที่ยว ช้อป ครบในทัวร์
รหัสทัวร์ : THP3-WY-RU-25JAN-26MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 7วัน 5คืน
WY
 
ราคา75,988
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอสโคว์ MOSCOW – METRO - RED SQUARE - ALEXANDER GARDEN KREMLIN - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR – มหาวิหารเซนต์บาซิล -พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ 
มูร์มันสค์ MORMANSK - ALESHA MONUMENT - CHURCH OF THE SAVIOR ON WATERS - LIGHTHOUSE MEMORIAL - KURSK SUBMARINE MEMORIAL ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า AURORA LIGHT
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top