ค้นหา
ค้นหา
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

พบ 55 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขายดี
TAG

รหัสทัวร์ : THT18-VN-RU-18OCT-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
VN
 
ราคา38,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารโดมทอง – ย่านถนนอาราบัต
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(METRO) – จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิล
พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - Zaryadye Park
ประตูชัยของมอสโคว์ – ขึ้นรถไฟตู้นอน DOUBLE-DECKER TRAIN
อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
โบสถ์นิโคลัส - โบสถ์หยดเลือด – ถนนเนฟสกี้ - พระราชวังฤดูหนาว
ป้อมปีเตอร์และปอล – จัตุรัสพระราชวัง - ประตูชัย Narva - เมืองพุชกิน
พระราชวังแคทเธอรีน – ช็อปปิ้ง Outlet Village Pulkovo
นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN
ธันวาคม
18 - 25 ธ.ค. 62, 25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-TG-RU-23JAN-4APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา38,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก 
วิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปิเตอร์ และปอล
พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว 
พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - โบสถ์หยดเลือด
เมืองมอสโคว์ - สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล 
GUM - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - อารบัตสตรีท 
พระราชวังเคลมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ 
มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
มกราคม
23 - 28 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
13 - 18 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
07 - 12 มี.ค. 63, 19 - 24 มี.ค. 63, 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 63,
เมษายน
04 - 09 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-W5-RU-19OCT-21DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
W5
 
ราคา39,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
 สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์
– สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต 
– เมืองซากอร์ส –โบสถ์อัสสัมชัญ 
– โบสถ์ทรินิตี้– ตลาดอิสไมโลโว่ 
– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร ์
– จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล 
– ห้างกุม   รถไฟความเร็วสูง SAPSAN 
– เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  – พระราชวังแคทเทอรีน 
  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์และปอล 
  มหาวิหารเซนต์ไอแซค –โบสถ์หยดเลือด 
– ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ 
รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-RU-29JAN-24JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
SQ
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ
VDNKH - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
ตลาดอิสไมโลโว่ – DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก
พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ
มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน
สวนซายาร์ดเย – รถไฟตู้นอนสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - สถานีรถไฟ
พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค
โบสถ์หยดเลือด - ห้างแกลเลอเรีย
รถไฟด่วน SAPSAN - สวนโคโลเมนสโกเย
มกราคม
29 ม.ค. - 04 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 11 ก.พ. 63, 09 - 15 ก.พ. 63, 19 - 25 ก.พ. 63,
มีนาคม
04 - 10 มี.ค. 63, 11 - 17 มี.ค. 63, 18 - 24 มี.ค. 63, 25 - 31 มี.ค. 63,
เมษายน
05 - 11 เม.ย. 63, 06 - 12 เม.ย. 63, 09 - 15 เม.ย. 63, 12 - 18 เม.ย. 63, 29 เม.ย. - 05 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
03 - 09 พ.ค. 63, 06 - 12 พ.ค. 63, 10 - 16 พ.ค. 63, 20 - 26 พ.ค. 63, 27 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
03 - 09 มิ.ย. 63, 10 - 16 มิ.ย. 63, 24 - 30 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-KC-RU-29OCT-17DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
KC
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
 เชเรเมเตียโว(มอสโคว์) -สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
– สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต -พระราชวังเครมลิน 
– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง 
– มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม-รถไฟความเร็วสูง SAPSAN 
– เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  – พระราชวังแคทเทอรีน 
-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ไอแซค 
– โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
รหัสทัวร์ : THP3-KC-RU-23NOV-18APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
KC
 
ราคา41,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - METRO - มหาวิหารเซนต์บาซิล
จัตุรัสแดง - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ 
GUM - ชมเซอร์คัส - SAPSAN EXPRESS TRAIN 
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - อัลมาตี้                    
ธันวาคม
21 - 26 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
18 - 23 ม.ค. 63, 25 - 30 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
08 - 13 ก.พ. 63, 22 - 27 ก.พ. 63,
มีนาคม
07 - 12 มี.ค. 63, 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 63,
เมษายน
04 - 09 เม.ย. 63, 11 - 16 เม.ย. 63, 18 - 23 เม.ย. 63,
เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์ - Zaryadye Park 
ย่านถนนอารบัต - มหาวิหารโดมทอง - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(METRO) 
เลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสุนัขไชบีเรียนฮัตกี้ - ตลาดอิสมายโลโว่ 
พระราชวังเครมลิน - ห้างกุม - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล 
ประตูชัยของมอสโคว์ -นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN 
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า 
มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์นิโคลัส - โบสถ์หยดเลือด 
มหาวิหารคาซาน - ป้อมปีเตอร์และปอล - ถนนเนฟสกี้
เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังฤดูหนาว 
ชอปปิ้ง Outlet Village Pulkovo - จัตุรัสพระราชวัง 
ประตูชัย Narva  นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN
ช็อปปิ้ง Outlet Village Pulkovo 
มกราคม
22 - 28 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
12 - 18 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
11 - 17 มี.ค. 63, 25 - 31 มี.ค. 63,
เมษายน
15 - 21 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THF4-GF-RU-12JAN-23FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
GF
 
ราคา42,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
บาห์เรน –มัสยิดกลาง Al Fateh Mosque
ป้อมปราการบาห์เรน - ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain)
ตลาดพื้นเมือง Manama Souq - กรุงมอสโคว
จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว - ถนนอาร์บัต
เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟความเร็วสูง)
พุชกิน – พระราชวังแคเทอรีน - พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ)
พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ถนนเนฟสกี้ - ป้อม ปีเตอร์ แอนด์ พอล
โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหาร เซนต์ ไอแซ็ค
พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง
มหาวิหาร เซนต์ บาเซิล - พิพิธภัณฑ์ อาร์เมอรี่ 
ตลาดอิสไมโลว่า
มกราคม
12 - 19 ม.ค. 63, 26 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
09 - 16 ก.พ. 63, 23 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-KC-RU-6DEC-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
KC
 
ราคา42,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ 
พระราชวังฤดูหนาว - HERMITAGE - MUSEUM 
โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN
มอสโคว์ - ถนนอารบัต - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล  
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์
อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - กุม - ASTANA

ธันวาคม
30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ 
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - เมืองซาร์กอร์ส 
โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ 
ตลาดอิสไมโลโว่ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก - พระราชวังเครมลิน
มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล 
ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ 
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล 
หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน 
พระราชวังแคทเทอรีน - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 
พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว 
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล 
มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ถนนเนฟกี้ 
มกราคม
25 ม.ค. - 01 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
03 - 10 ก.พ. 63, 08 - 15 ก.พ. 63, 22 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม
14 - 21 มี.ค. 63, 21 - 28 มี.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top