ค้นหา
ค้นหา
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

พบ 32 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขายดี

รหัสทัวร์ : THB11-TG-RU-23JAN-4APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา38,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก 
วิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปิเตอร์ และปอล
พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว 
พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - โบสถ์หยดเลือด
เมืองมอสโคว์ - สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล 
GUM - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - อารบัตสตรีท 
พระราชวังเคลมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ 
มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว
มกราคม
23 - 28 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
13 - 18 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
07 - 12 มี.ค. 63, 19 - 24 มี.ค. 63, 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 63,
เมษายน
04 - 09 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-RU-29JAN-24JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
SQ
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ
VDNKH - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
ตลาดอิสไมโลโว่ – DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก
พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ
มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน
สวนซายาร์ดเย – รถไฟตู้นอนสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - สถานีรถไฟ
พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ถนนเนฟสกี้ - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค
โบสถ์หยดเลือด - ห้างแกลเลอเรีย
รถไฟด่วน SAPSAN - สวนโคโลเมนสโกเย
มกราคม
29 ม.ค. - 04 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 11 ก.พ. 63, 09 - 15 ก.พ. 63, 19 - 25 ก.พ. 63,
มีนาคม
04 - 10 มี.ค. 63, 11 - 17 มี.ค. 63, 18 - 24 มี.ค. 63, 25 - 31 มี.ค. 63,
เมษายน
05 - 11 เม.ย. 63, 06 - 12 เม.ย. 63, 09 - 15 เม.ย. 63, 12 - 18 เม.ย. 63, 29 เม.ย. - 05 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
03 - 09 พ.ค. 63, 06 - 12 พ.ค. 63, 10 - 16 พ.ค. 63, 20 - 26 พ.ค. 63, 27 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
03 - 09 มิ.ย. 63, 10 - 16 มิ.ย. 63, 24 - 30 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-KC-RU-23NOV-18APR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
KC
 
ราคา41,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - METRO - มหาวิหารเซนต์บาซิล
จัตุรัสแดง - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ 
GUM - ชมเซอร์คัส - SAPSAN EXPRESS TRAIN 
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - อัลมาตี้                    
มกราคม
25 - 30 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
08 - 13 ก.พ. 63, 22 - 27 ก.พ. 63,
มีนาคม
07 - 12 มี.ค. 63, 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 63,
เมษายน
04 - 09 เม.ย. 63, 11 - 16 เม.ย. 63, 18 - 23 เม.ย. 63,
เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์ - Zaryadye Park 
ย่านถนนอารบัต - มหาวิหารโดมทอง - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(METRO) 
เลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสุนัขไชบีเรียนฮัตกี้ - ตลาดอิสมายโลโว่ 
พระราชวังเครมลิน - ห้างกุม - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล 
ประตูชัยของมอสโคว์ -นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN 
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า 
มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์นิโคลัส - โบสถ์หยดเลือด 
มหาวิหารคาซาน - ป้อมปีเตอร์และปอล - ถนนเนฟสกี้
เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังฤดูหนาว 
ชอปปิ้ง Outlet Village Pulkovo - จัตุรัสพระราชวัง 
ประตูชัย Narva  นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN
ช็อปปิ้ง Outlet Village Pulkovo 
มกราคม
22 - 28 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
12 - 18 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
11 - 17 มี.ค. 63, 25 - 31 มี.ค. 63,
เมษายน
15 - 21 เม.ย. 63,
เมืองมอสโคว์ – จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์ - Zaryadye Park 
ย่านถนนอารบัต – มหาวิหารโดมทอง 
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(METRO) 
เลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสุนัขไชบีเรียนฮัตกี้ - ตลาดอิสมายโลโว่ 
พระราชวังเครมลิน - ห้างกุม - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล 
ประตูชัยของมอสโคว์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN 
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์นิโคลัส – โบสถ์หยดเลือด 
มหาวิหารคาซาน – ป้อมปีเตอร์และปอล - ถนนเนฟสกี้
เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังฤดูหนาว 
ชอปปิ้ง Outlet Village Pulkovo-  จัตุรัสพระราชวัง 
ประตูชัย Narva – นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN 

มกราคม
22 - 28 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
12 - 18 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
11 - 17 มี.ค. 63, 25 - 31 มี.ค. 63,
เมษายน
15 - 21 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THF4-GF-RU-12JAN-23FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
GF
 
ราคา42,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
บาห์เรน –มัสยิดกลาง Al Fateh Mosque
ป้อมปราการบาห์เรน - ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain)
ตลาดพื้นเมือง Manama Souq - กรุงมอสโคว
จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ - มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว - ถนนอาร์บัต
เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟความเร็วสูง)
พุชกิน – พระราชวังแคเทอรีน - พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ)
พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ถนนเนฟสกี้ - ป้อม ปีเตอร์ แอนด์ พอล
โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหาร เซนต์ ไอแซ็ค
พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง
มหาวิหาร เซนต์ บาเซิล - พิพิธภัณฑ์ อาร์เมอรี่ 
ตลาดอิสไมโลว่า
มกราคม
26 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
09 - 16 ก.พ. 63, 23 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ 
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - เมืองซาร์กอร์ส 
โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ 
ตลาดอิสไมโลโว่ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก - พระราชวังเครมลิน
มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล 
ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ 
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล 
หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน 
พระราชวังแคทเทอรีน - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 
พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว 
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล 
มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ถนนเนฟกี้ 
มกราคม
25 ม.ค. - 01 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
03 - 10 ก.พ. 63, 08 - 15 ก.พ. 63, 22 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม
14 - 21 มี.ค. 63, 21 - 28 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-QR-RU-16OCT19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
QR
 
ราคา43,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ 
เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก- พระราชวังเครมลิน 
มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ 
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล 
หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
- สถานีรถไฟความเร็วสูง 
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
 - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 
พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด-
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ถนนเนฟกี้
มกราคม
25 ม.ค. - 01 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
03 - 10 ก.พ. 63, 08 - 10 ก.พ. 63, 22 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม
14 - 21 มี.ค. 63, 21 - 28 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THF4-GF-RU-8MAR-19APR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
GF
 
ราคา44,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
บาห์เรน –มัสยิดกลาง Al Fateh Mosque
ประตูสู่บาห์เรน - มอสโคว–จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์
มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์-สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว
ถนนอาร์บัต-เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยรถไฟความเร็วสูง)
พุชกิน–พระราชวังแคเทอรีน - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ)-พระราชวังฤดูหนาว
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ–ถนนเนฟสกี้ 
ป้อม ปีเตอร์ แอนด์ พอล - โบสถ์หยดเลือด
มหาวิหาร เซนต์ ไอแซ็ค - พระราชวังเครมลิน
จัตุรัสแดง – มหาวิหาร เซนต์ บาเซิล
พิพิธภัณฑ์ อาร์เมอรี่-ตลาดอิสไมโลว่า
มีนาคม
08 - 15 มี.ค. 63, 22 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
12 - 19 เม.ย. 63, 19 - 26 เม.ย. 63,
เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน
พระราชวังแคทเทอรีน - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
ถนนเนฟกี้ - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค
ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - โบสถ์หยดเลือด
พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ
มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
สวนซายาร์ดเย - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ห้างเวกัส
มกราคม
27 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 11 ก.พ. 63, 15 - 21 ก.พ. 63, 19 - 25 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
02 - 08 มี.ค. 63, 07 - 13 มี.ค. 63, 09 - 15 มี.ค. 63, 11 - 17 มี.ค. 63, 16 - 22 มี.ค. 63, 23 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
01 - 07 เม.ย. 63, 04 - 10 เม.ย. 63, 15 - 21 เม.ย. 63, 18 - 24 เม.ย. 63, 20 - 26 เม.ย. 63, 22 - 28 เม.ย. 63, 25 เม.ย. - 01 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
09 - 15 พ.ค. 63, 13 - 19 พ.ค. 63, 20 - 26 พ.ค. 63, 25 - 31 พ.ค. 63, 27 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63, 30 พ.ค. - 05 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
03 - 09 มิ.ย. 63, 06 - 12 มิ.ย. 63, 10 - 16 มิ.ย. 63, 13 - 19 มิ.ย. 63, 17 - 23 มิ.ย. 63, 20 - 26 มิ.ย. 63, 24 - 30 มิ.ย. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : VKO01 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (290420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 31,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์รัสเซีย : EK001B รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน (050220)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 34,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top