ค้นหา
ค้นหา
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

พบ 9 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขายดี

รหัสทัวร์ : 07AUG-2024-01JAN-2025
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
W5
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
RUSSIA ตัวมารดา 
นั่งรถไฟ Sapsan
มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
รหัสทัวร์ : THV4-W5-RU-03JUL-13NOV-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
W5
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
RUSSIA ตัวมารดา นั่งรถไฟ SAPSAN มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Optional Tour ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเนวา
Optional Tour การแสดงโชว์สไตล์รัสเซีย RUSSIAN CIRCUS
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.

รหัสทัวร์ : THV4-W5-RU-07AUG-2024-01JAN-2025
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
W5
 
ราคา39,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
RUSSIA ตัวมารดา 
นั่งรถไฟ Sapsan
มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
Optional Tour ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำ
Optional Tour การแสดงโชว์สไตล์รัสเซีย RUSSIAN CIRCUS
รหัสทัวร์ : THV4-W5-RU-17APR-19JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
W5
 
ราคา48,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN 2 ขา ไป-กลับ มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พิเศษ !!! ชมการแสดงโชว์สไตล์รัสเซีย RUSSIAN CIRCUS
Optional Tour ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเนวา

น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
กรุงมอสโก

รหัสทัวร์ : THP3-T5-RU-20JUL-25OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
T5
 
ราคา59,988
รายละเอียดเพิ่มเติม
RUSSIA
Moscow-St.petersburg
มหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์
จัตุรัสสีแดง-มหาวิหารเซ็นต์บาซิล พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังเฮอมิเทจ
โบสถ์หยดเลือด
ช้อปปิ้ง ห้างกุม ถนนอารบัต ถนนเนฟสกี้
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก
รหัสทัวร์ : THU1-EK-EU-13APR-19OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
EK
 
ราคา65,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
UNIQUE GRAND RUSSIA 8 DAYS
มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เที่ยว 4 พระราชวัง
นอนโรงแรม 4 ดาว 
นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN     
ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส 
ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ 
กาล่าดิเนอร์ในพระราชวัง
รหัสทัวร์ : THB11-EK-RU-20MAR-05JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8วัน5คืน
EK
 
ราคา66,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
RUSSIA
มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
ชมมหาวิหารเซนต์เดอซาร์เวีย
ชมความยิ่งใหญ่ของจตุรัสแดง
เยือนพระราชวังฤดูร้อน & พระราชวังฤดูหนาว
มหาวิหารเซนต์ไอแซค
เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
อาหาร : 16 มื้อ

รหัสทัวร์ : THZ1-TK-RU-08OCT-04NOV-2024
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TK
 
ราคา69,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
ZGLED-2401TK รัสเซีย (เซนต์ปีเตอร์-มอสโคว์)  8 วัน 5 คืน

บินเช้า เซนต์ปีเตอร์ ออก มอสโคว์ ชม 4 พระราชวังแห่งรัสเซีย
ล่องเรือ Radisson ชมมืองมอสโคว์
เยือนแลนด์มาร์คสําคัญแห่งแดนหมีขาว นั่งรถไฟด่วน SAPSAN ชมความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสแดง กิน เที่ยว ช้อป ครบในทัวร์
รหัสทัวร์ : THV4-WY-RU-05DEC-2024-14MAR-2025
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 7 คืน
WY
 
ราคา79,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
RUSSIA ล่าแสงเหนือ
AURORA HUNTING
มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน
บินภายใน 2 ขา + นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สู่มอสโก
พิเศษ นอนมูร์มันสค์ 2 คืน เพื่อตามล่าแสงเหนือ
โดยสายการบิน Oman Air (WY) บริการด้วยเครื่องบินใหม่ ดรีมไลน์เนอร์
ที่นั่งกว้างสะดวกสบาย บริการเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง พร้อม Entertainment บนเครื่องด้วยจอส่วนตัวทุกที่นั่ง
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top