ค้นหา
ค้นหา
ซากอร์ส

ทัวร์ซากอร์ส

พบ 28 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ซากอร์สขายดี


รหัสทัวร์ : THT18-VN-RU-1NOV-6DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
VN
 
ราคา28,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมอสโคว์เมืองชาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ-ตลาดอิสมายโลโว่ (IZMAILOVO MARKET)
จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม -มหาวิหารโดมทอง
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - Zaryadye Park
ย่านถนนอาบัต - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์ - ชมการแสดงละครสัตว์
Moscow International Business Center
ประตูชัยของมอสโคว์-MAGA KHIMKI Shopping Mall
พฤศจิกายน
01 - 06 พ.ย. 62, 08 - 13 พ.ย. 62, 15 - 20 พ.ย. 62,
ธันวาคม
06 - 11 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THC9-EK-RU-15NOV-6DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
EK
 
ราคา32,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอสโคว์ – ถนนอารบัท
ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ 
มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คัส
สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
ระฆังพระเจ้าซาร์  ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล 
ห้างสรรพสินค้ากุม 
Shopping Mall Alexander Garden 
มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์
รหัสทัวร์ : THG15-EY-RU-6OCT-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
EY
 
ราคา32,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ 
– จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม
-เมืองซากอร์ส –โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้
– สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – ถนน อารบัต 
-โบสถ์ นิวเยรซูาเล็ม – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ 
- VDNKH Expo Park
รหัสทัวร์ : THJ6-WY-RU-1NOV-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
WY
 
ราคา33,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมอสโคว์– เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรนิตี้ 
- ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้- สแปร์โร่ฮิลล์
– มหาวิทยาลัยมอสโคว์- ชมการ แสดงรัสเซี่ยนเซอร์คัส
– พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซลิ 
– ห้างสรรพสินค้ากุม - ถนนอารบัต
-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์– รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
- IZMAILOVO MARKET
รหัสทัวร์ : THB15-EK-RU-18SEP-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
EK
 
ราคา33,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ 
- ถนนอารบัต– ซาร์กอร์ส 
– ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์
-สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน 
– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
-VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ 
– OUTLET
เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ 
เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่- พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ
มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ 
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย
- จุดชมวิว สแปโรฮิลล์
พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ห้างยูโรเปียนมอล
 - เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท
พฤศจิกายน
19 - 23 พ.ย. 62,
ธันวาคม
01 - 07 ธ.ค. 62, 05 - 11 ธ.ค. 62, 26 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB15-EK-RU-26JUN-29OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
EK
 
ราคา35,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – ถนนอารบัต
ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่  IZMAILOVO MARKET
ละครสัตว์-สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง-VDNKH Expo Park
วิหารเซนต์ซาเวียร์ 
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 35,900-36,900 บาท
รหัสทัวร์ : THG15-W5-RU-10-25OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
W5
 
ราคา35,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมอสโคว์ – สวนโคโลเมนสโกเย
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ –สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
ถนนอารบัต-เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ –ตลาดอิสไมโลโว่
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้ากุม– สวนซายาร์ดเย
จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์
โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ห้างยูโรเปียน มอล
ตุลาคม
25 ต.ค. - 01 พ.ย. 62,
รหัสทัวร์ : THB15-TG-RU-4NOV-2DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา37,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - IZMAILOVO MARKET
วิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดิน
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้า GUM
โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม – ถนนอารบัต - VDNKH Expo Park
OUTLET BELAYA DASHA

พฤศจิกายน
04 - 08 พ.ย. 62, 13 - 17 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62,
ธันวาคม
02 - 06 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THJ6-WY-RU-30DEC19-3JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
WY
 
ราคา39,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมอสโคว์ – เมืองซาร์กอร์ส
โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
หมู่บ้านโคโลเมนสโคว - สแปร์โร่ฮิลล์
มหาวิทยาลัยมอสโคว์-พระราชวังเครมลิน
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล
ห้างสรรพสินค้ากุม - ถนนอารบัต
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – รถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
IZMAILOVO MARKET
ธันวาคม
30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top