ค้นหา
ค้นหา
ล่าแสงเหนือ

ทัวร์ล่าแสงเหนือ

พบ 14 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ล่าแสงเหนือขายดี


เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
รหัสทัวร์ : THP3-W5-RU-9NOV19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
W5
 
ราคา53,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เตหะราน- มอสโคว์-พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล-กุม-MURMANSK ล่าแสงเหนือ
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-METRO
พฤศจิกายน
09 - 15 พ.ย. 62,
ธันวาคม
07 - 13 ธ.ค. 62, 21 - 27 ธ.ค. 62, 23 - 29 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
มกราคม
25 - 31 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
08 - 14 ก.พ. 63,
มีนาคม
07 - 13 มี.ค. 63, 21 - 27 มี.ค. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
รหัสทัวร์ : THG15-W5-RU-9-16DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
W5
 
ราคา55,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
– สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต 
–เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น 
– เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ 
– Aurora Hunting  – นิวเยรูซาเล็ม
– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ 
– จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม 
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
รหัสทัวร์ : THP3-T5-RU-19OCT19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
T5
 
ราคา55,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อาชกาบัต - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เรือรบหลวงออโรร่า
Bronze horseman-ST.PETER – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM
โบสถ์หยดเลือด-มหาวิหารเซนต์ไอแซค
ตุลาคม
19 - 24 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
09 - 14 พ.ย. 62, 23 - 28 พ.ย. 62,
ธันวาคม
07 - 12 ธ.ค. 62, 21 - 26 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
25 - 30 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
08 - 13 ก.พ. 63, 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63,
มีนาคม
21 - 26 มี.ค. 63, 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
รหัสทัวร์ : THP3-T5-RU-19OCT19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
T5
 
ราคา56,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อาชกาบัต - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เรือรบหลวงออโรร่า
Bronze horseman-ST.PETER – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM
โบสถ์หยดเลือด-มหาวิหารเซนต์ไอแซค
ตุลาคม
19 - 24 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
02 - 07 พ.ย. 62, 23 - 28 พ.ย. 62,
ธันวาคม
07 - 12 ธ.ค. 62, 21 - 26 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
25 - 30 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
08 - 13 ก.พ. 63, 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 63,
มีนาคม
21 - 26 มี.ค. 63, 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
รหัสทัวร์ : THP3-KC-RU-29OCT19-10MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
KC
 
ราคา58,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอสโคว์-MURMANSK-พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล-กุม-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
ตุลาคม
29 ต.ค. - 04 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
26 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
10 - 16 ธ.ค. 62, 31 ธ.ค. - 06 ม.ค. 63,
มกราคม
14 - 20 ม.ค. 63, 28 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
18 - 24 ก.พ. 63,
มีนาคม
10 - 16 มี.ค. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
รหัสทัวร์ : THV1-EK-RU-8NOV-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา59,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอสโคว์ - มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์ 
- ถนนอารบัท- พระราชวังเครมลิน 
- สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ 
- ละครสัตว์ -มูร์มันสค์ -เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-RU-20NOV19-1JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา63,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
– ถนนอารบัต – เมืองมูร์มันสค์ 
– ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า– หมู่บ้านซามี่
– ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้–พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
- พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
– พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ
– มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล 
– ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ 
– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง 
- มหาวิหารเซนต์บาซลิ - หอนาฬิกาซาวิเออร์
– ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิ 
– ชมการแสดงละครสัตว์ – DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก 
- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ 
- สวนโคโลเมนสโกเย – ห้างเวกัส
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
รหัสทัวร์ : THP3-T5-RU-19OCT19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
T5
 
ราคา63,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อาชกาบัต - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เรือรบหลวงออโรร่า
Bronze horseman-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
HERMITAGE MUSEUM-โบสถ์หยดเลือด- มหาวิหารเซนต์ไอแซค
ST.PETER – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
เรือตัดน้ำแข็ง- พระราชวังเครมลิน- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
มอสโคว์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม
METRO- IZMAILOVSKY MARKET
ตุลาคม
19 - 26 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
23 - 30 พ.ย. 62,
ธันวาคม
07 - 14 ธ.ค. 62, 21 - 28 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
มกราคม
25 ม.ค. - 01 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
08 - 15 ก.พ. 63,
มีนาคม
07 - 14 มี.ค. 63, 21 - 28 มี.ค. 63, 28 มี.ค. - 04 เม.ย. 63,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
รหัสทัวร์ : THB11-SU-RU-4DEC19-20FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
SU
 
ราคา65,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
เมือง Teliberka - AURORA HUNTING
เมืองเมอร์มรังส์-ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้
หมู่บ้านชาวซามิ - กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
เมืองเมอมังค์ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ-อนุสรณ์สถานอัลโยชา
อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ - เมืองเมอร์มรังส์
สถานนีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - ชมโชว์ละครสัตว์
พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
ธันวาคม
04 - 09 ธ.ค. 62, 12 - 17 ธ.ค. 62 ,
มกราคม
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
14 - 19 ก.พ. 63, 20 - 25 ก.พ. 63 ,
เส้นทาง : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
รหัสทัวร์ : THB11-TG-RU-2DEC19-1JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา68,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์-มอสโคว์-เมืองเมอร์มรังส์
เมือง Teliberka ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่สูงที่สุดในโลก
ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING
ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - หมู่บ้านชาวซามิ
เมืองเมอมังค์ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน
อนุสรณ์สถานอัลโยชา - อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ
เมืองเมอร์มรังส์ - บินภายในสู่เมืองมอสโคว์
สถานนีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต - ตลาดอิสไมโลโว่
พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - ร้านอาหารสุดหรู TURANDOT
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
ชมโชว์ละครสัตว์ - พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ
มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ 
ธันวาคม
02 - 08 ธ.ค. 62, 11 - 17 ธ.ค. 62, 25 - 31 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
มกราคม
01 - 07 ม.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA6DW5 RUSSIA SUPER MOSCOW 6 วัน (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,999

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top