ค้นหา
ค้นหา
ล่าแสงเหนือ

ทัวร์ล่าแสงเหนือ

พบ 23 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ล่าแสงเหนือขายดี
TAG


รหัสทัวร์ : THP3-W5-RU-7DEC19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
W5
 
ราคา53,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เตหะราน - มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล
กุม - MOSCOW - MURMANSK ล่าแสงเหนือ                                                                                                                  หารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO
ธันวาคม
07 - 13 ธ.ค. 62, 21 - 27 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
มกราคม
25 - 31 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
08 - 14 ก.พ. 63,
มีนาคม
07 - 13 มี.ค. 63, 21 - 27 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THS1-W5-RU-18NOV-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
W5
 
ราคา54,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตามล่าหาแสงเหนือ ที่เมืองมูร์มันสค์
ชมวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ 
สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมือง
ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ 
อนุสาวรีย์อโลชา ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพ
จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย 
วิหารเซนต์บาซิล อีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของรัสเซีย
พระราชวังเครมลิน สัมผัสความยิ่งใหญ่และความสวยงาม
ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง 
ธันวาคม
16 - 23 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-W5-RU-9-16DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
W5
 
ราคา55,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
– สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต 
–เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น 
– เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ 
– Aurora Hunting  – นิวเยรูซาเล็ม
– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ 
– จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม 
รหัสทัวร์ : THP3-T5-RU-7DEC19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
T5
 
ราคา55,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อาชกาบัต - มอสโคว์ - METRO - ถนนอารบัต                    
MURMANSK(ล่าแสงเหนือ) - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม-พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ
ธันวาคม
07 - 12 ธ.ค. 62, 21 - 26 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
25 - 30 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
08 - 13 ก.พ. 63, 29 ก.พ. - 25 มี.ค. 63,
มีนาคม
21 - 26 มี.ค. 63, 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-TG-RU-25JAN-14MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา55,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
ถนนอารบัต – เมืองเมอร์มานสค์
ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
เมืองเมอร์มานสค์ - หมู่บ้านซามี่
Husky Park – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น
เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์
จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
ตลาดอิสไมโลโว่ –  ชมการแสดงละครสัตว์ 
จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม
OUTLET VILLEAGE
มกราคม
25 - 31 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 11 ก.พ. 63, 12 - 18 ก.พ. 63,
มีนาคม
04 - 10 มี.ค. 63, 14 - 20 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-T5-RU-7DEC19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
T5
 
ราคา56,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อาชกาบัต - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เรือรบหลวงออโรร่า
Bronze horseman - ST.PETER - MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)                                                             
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ 
HERMITAGE MUSEUM-โบสถ์หยดเลือด-มหาวิหารเซนต์ไอแซค

ธันวาคม
07 - 12 ธ.ค. 62, 21 - 26 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
25 - 30 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
08 - 13 ก.พ. 63, 29 ก.พ. - 25 มี.ค. 63,
มีนาคม
21 - 26 มี.ค. 63, 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-KC-RU-26NOV19-10MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
KC
 
ราคา57,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอสโคว์ - MURMANSK                                       
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - กุม
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล 
ธันวาคม
10 - 16 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63,
มกราคม
14 - 20 ม.ค. 63, 28 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
18 - 24 ก.พ. 63,
มีนาคม
10 - 16 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-WY-RU-27DEC19-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
WY
 
ราคา59,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอสโคว์-MURMANSK-พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์                                        
จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-กุม                                                      
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-METRO
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล 
ธันวาคม
27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
26 ม.ค. - 01 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
08 - 14 ก.พ. 63,
มีนาคม
05 - 11 มี.ค. 63, 20 - 26 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB12-WY-RU-4FEB-10MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
WY
 
ราคา59,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล-เมอร์มังส์
กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ
อนุสาวรีย์อโลชา - Husky Farm
LENIN NUCLEAR ICEBREAKER
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – ถนนอารบัต
IZMAILOVO MARKET – เนินเขาสแปร์โรว์
อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
กุมภาพันธ์
04 - 10 ก.พ. 63, 18 - 24 ก.พ. 63,
มีนาคม
10 - 16 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THV1-EK-RU-8NOV-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา59,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอสโคว์ - มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์ 
- ถนนอารบัท- พระราชวังเครมลิน 
- สแปร์โรว์ ฮิลล์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ 
- ละครสัตว์ -มูร์มันสค์ -เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top