ค้นหา
ค้นหา
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

พบ 45 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขายดี

มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง 
สถานีรถไฟใต้ดิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ 
จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - เมืองมูร์มันสค์ 
เรือทำลายน้ำแข็ง – อนุสาวรีย์อัลโยวา 
ล่าแสงเหนือ - หมู่บ้านซามิ 
ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – เมืองพุชกิ้น 
นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน 
รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน 
ทดลองขับสโนว์โมบิล 
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
มหาวิหารเซนต์ไอแซค (ด้านนอก) 
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
พระราชวังแคทเธอรีน 
โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)
ป้อมปีเตอร์และปอล  
ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT
เอาท์เลทวิลเลจปูลโคโว 
มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – อนุสาวรีย์อโลชา 
พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์
ขับขี่สโนว์โมบิล – นำท่านตามล่าแสงเหนือ    
หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - ถนนเนฟสกี้
นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน 
นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  - พระราชวังแคทเธอรีน  
ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด 
นั่งรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่กรุงมอสโคว์  
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ 
ถนนอารบัต - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ 
รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ละครสัตว์         
IZMAILOVO  MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ 
เนินเขาสแปร์โรว์    
รหัสทัวร์ : THB15-TG-RU-9-16APR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา79,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก –  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน
ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค
พิพิธภัณฑ์เรือรบออโรร่า – ถนนเนฟสกี้ - ซาร์กอร์ส
โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ละครสัตว์
IZMAILOVO MARKET - พิพิธภัณฑ์อวกาศ – ถนนอารบัต
รหัสทัวร์ : THD3-TG-RU-16MAR-4MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา98,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - จัตุรัสแดง
โบสถ์เซนต์บาซิล – ช้อปปิ้งถนนอราบัต
สถานีไฟใต้ดิน - รถไฟความเร็วสูง SAPSAN
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูร้อน
ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ดินเนอร์ในวังนิโคลัสกี้
วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - ห้องอำพัน
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว)
ช้อปปิ้งถนนน เนฟสกี้ - บัลเล่ต์เพอฟอร์มานซ์
วังยูซูสปอฟ (รัสปูติน)
รหัสทัวร์ : THD3-TG-RU-15JAN-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา125,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) - ซาร์กอร์ส - จัตุรัสแดง - เซ็นต์บาซิล 
ช้อปปิ้งถนนอราบัต - ชมสถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน 
เรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ - หมู่บ้านเทริเบร์กา - เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง 
ECO HOME HOTEL - ชมแสงเหนือ - เที่ยวหมู่บ้านซามิ 
ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ECO HOME HOTEL - มูรมันสก์
วังแคทเธอรีน (พุชกิ้นวิลเลจ) - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) 
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (พระราชวังฤดูร้อน) - เที่ยวชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : VKO01 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (290420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 31,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top