ค้นหา
ค้นหา
มัณฑะเลย์

ทัวร์มัณฑะเลย์

พบ 15 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ มัณฑะเลย์ขายดี


รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-7FEB-19JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม
โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์
วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา
วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน
เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
มิถุนายน
03 - 06 มิ.ย. 63, 04 - 07 มิ.ย. 63, 19 - 22 มิ.ย. 63,
เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก 
ทะเลเจดีย์ - เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ 
วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – เมืองมินกุน 
ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน 
เจดีย์ชินพิว - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 
เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) 
พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์
มิถุนายน
05 - 08 มิ.ย. 63, 12 - 15 มิ.ย. 63, 19 - 22 มิ.ย. 63, 26 - 29 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
03 - 06 ก.ค. 63, 09 - 12 ก.ค. 63, 17 - 20 ก.ค. 63, 23 - 26 ก.ค. 63, 31 ก.ค. - 03 ส.ค. 63,
สิงหาคม
21 - 24 ส.ค. 63,
กันยายน
04 - 07 ก.ย. 63, 18 - 21 ก.ย. 63, 25 - 28 ก.ย. 63,
ตุลาคม
08 - 11 ต.ค. 63, 09 - 12 ต.ค. 63, 15 - 18 ต.ค. 63, 16 - 19 ต.ค. 63, 23 - 26 ต.ค. 63, 29 ต.ค. - 01 พ.ย. 63, 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 63,
พฤศจิกายน
05 - 08 พ.ย. 63, 06 - 09 พ.ย. 63, 12 - 15 พ.ย. 63, 13 - 16 พ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-MM-18JAN-14MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา
จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง
พุกาม – เจดีย์กุเปียวจี – เจดีย์ติโลมินโล
วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี – เมืองมิงกุน
เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี)
ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย์
เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) – วัดกุโสดอ
ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง
รหัสทัวร์ : THG1-PG-MM-7FEB-28AUG20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา18,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
ทะเลสาบคองตามัน-พุกาม-มิงกุน
นั่งรถม้าชมเมืองเก่า-วัดอนันดา
วัดติโลมินโล-จุดชมวิวเนินNyaung Le Phat
พุกาม-วัดสัพพัญญู-วิหารมนูหะ
เจดีย์ชเวสิกอง-วิหารธรรมยังยี
เขามัณฑะเลย์ฮิลล์-ระฆังยักษ์มิงกุน
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี-เจดีย์พญาเธียรดาน 
พระราชวังมัณฑะเลย์-วัดกุบยางกี
พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์  
วัดกุโสดอ
มิถุนายน
05 - 08 มิ.ย. 63, 12 - 15 มิ.ย. 63, 19 - 22 มิ.ย. 63, 26 - 29 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
03 - 06 ก.ค. 63, 10 - 13 ก.ค. 63, 17 - 20 ก.ค. 63, 24 - 27 ก.ค. 63,
สิงหาคม
07 - 10 ส.ค. 63, 14 - 17 ส.ค. 63, 21 - 24 ส.ค. 63, 28 - 31 ส.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-10OCT19-25JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
PG
 
ราคา21,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
มหาเจดีย์ชเวดากอง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง
วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์
โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน
หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง
มิถุนายน
25 - 29 มิ.ย. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 2,999

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top