ค้นหา
ค้นหา
สิเรียม

ทัวร์สิเรียม

พบ 2 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ สิเรียมขายดี


รหัสทัวร์ : THP3-8M-MM-17SEP-2023-24MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 2วัน1คืน
8M
 
ราคา6,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สิเรียม
เจดีย์กลางน้าเยเลพญา 
ย่างกุ้ง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ไจ๊กระส่าน 
วัดเอ็งดอยา
เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ
พระนอนตาหวาน 
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
รหัสทัวร์ : THP3-8M-88-18NOV-2023-25MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
8M
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
หงสาวดี-พระพุทธรูป 4 ทิศ-พระธาตุมุเตา-ไจ๊ทิโย-พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต- 
เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ขอพรแม่ยักษ์
ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้าเยเลพญ-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top