ค้นหา
ค้นหา
มัณฑะเลย์

ทัวร์มัณฑะเลย์

พบ 22 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ มัณฑะเลย์ขายดี
TAG


มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม
เจดีย์ชเวสิกอง - กินข้าว +ชมโชว์หุ่นกระบอก
วัดมนูหา – วัดกุบยางกี – วิหารสัพพัญญู
วัดอนันดา – เครื่องเขิน – วิหารธรรมยันจี
เจดีย์ติโลมินโล – สะพานไม้อู่เป็ง
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – มิงกุน
ล่องแม้น้ำอิรวะดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน
ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)
วัดกุโสดอว์ - พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง
ธันวาคม
14 - 16 ธ.ค. 62, 21 - 23 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-MM-18OCT19-31JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์
เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา
วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-อมรปุระ
สะพานไม้อูเบ็ง-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ
ธันวาคม
20 - 22 ธ.ค. 62,
มกราคม
17 - 19 ม.ค. 63, 31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม
ชมโชว์หุ่นกระบอก – เจดีย์ชเวสิกอง
วัดมนูหา – วัดอนันดา – เครื่องเขิน
วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล
สะพานไม้อู่เป็ง - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
มิงกุน - ล่องแม้น้ำอิรวะดี-หมู่บ้านมิงกุน
เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)
วัดกุโสดอว์ - พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง
มกราคม
10 - 12 ม.ค. 63, 11 - 13 ม.ค. 63, 18 - 20 ม.ค. 63, 24 - 26 ม.ค. 63, 25 - 27 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 03 ก.พ. 63, 08 - 10 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 15 - 17 ก.พ. 63, 21 - 23 ก.พ. 63, 22 - 24 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
14 - 16 มี.ค. 63, 20 - 22 มี.ค. 63, 21 - 23 มี.ค. 63, 27 - 29 มี.ค. 63, 28 - 30 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THP19-UB-MM-20SEP-22DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา10,997
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ 
ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ-พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง 
วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล 
วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง
ธันวาคม
20 - 22 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-MM-31OCT-19DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
WE
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา
จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง
พุกาม – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี
เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์
วัดชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก) – วัดกุโสดอ
ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี
เมืองอมรปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง
ธันวาคม
19 - 21 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-29NOV19-13APR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง
วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อุเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ
ธันวาคม
20 - 22 ธ.ค. 62, 28 - 30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63, 08 - 10 ก.พ. 63,
มีนาคม
07 - 09 มี.ค. 63, 28 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63, 04 - 06 เม.ย. 63, 13 - 15 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-22NOV19-13APR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์
อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์               
พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน
ทัชมาฮาล-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง
ธันวาคม
20 - 22 ธ.ค. 62, 28 - 30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63, 08 - 10 ก.พ. 63,
มีนาคม
07 - 09 มี.ค. 63, 28 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63, 04 - 06 เม.ย. 63, 13 - 15 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-22NOV19-13APR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์ - พินอูลวิน - นั่งรถม้าชมเมือง 
ตลาดเช้าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์
ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี-อมรปุระ
สะพานไม้อูเบ็ง-เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ – สกายน์ - เจดีย์นมนาง - ขึ้นเขาสกายน์
เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น – เจดีย์อูมินทงแส่
ธันวาคม
20 - 22 ธ.ค. 62, 28 - 30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63, 08 - 10 ก.พ. 63,
มีนาคม
07 - 09 มี.ค. 63, 28 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63, 04 - 06 เม.ย. 63, 13 - 15 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-PG-MM-19JUL-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์– เมืองอังวะ – วิหารมหาอ่องมเยบองซาน 
– ผ่านชมหอคอยอังวะ –  วัดบากะยา 
– สะพานไม้อูเป่ง – วัดมหากันดายงค์ 
– พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – มิงกุน 
–  เจดีย์มิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชิวพินมิน 
– มัณฑะเลย์ฮิลล์ – วัดกุโสดอว์
-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 
– พระราชวังมัณฑะเลย์ – เมืองสกาย์ 
– เจดีย์อูมินทงแส่ –  วัดซุนอูพอนยาชิน 
– เจดีย์กองมูดอว์
รหัสทัวร์ : THB15-PG-MM-17NOV-20DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ
พระราชวังมัณฑะเลย์-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์-พินอูวิน-วัดมหาอันตูกานตาร์
สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี-พินอูวิน-อมรปุระ
สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายงค์-สกายน์
วัดกวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี-เจดีย์หยก(เวรสนาเจดีย์)

ธันวาคม
20 - 23 ธ.ค. 62,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top