ค้นหา
ค้นหา
มัณฑะเลย์

ทัวร์มัณฑะเลย์

พบ 6 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ มัณฑะเลย์ขายดี


รหัสทัวร์ : THV4-8M-MM-08FEB-31MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
8M
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอร์ - มัณฑะเลย์ฮิลล์
เมืองมิงกุน (ล่องเรือ) - เจดีย์มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม 
เมืองพุกาม (นั่งรถ) - ชมพระอาทิตย์ตกดิน
เจดีย์ชเวสิกอง - วัดติโลมินโล - วัดอนันดา - วิหารธรรมยานจี  
วัดมนุหา - โรงงานเครื่องเขิน - เมืองอมรปุระ (นั่งรถ) - สะพานไม้อูเบ็ง 
ชมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - เจดีย์หยก
รหัสทัวร์ : THB11-8M-MM-22FEB-15OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8M
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
ชมวิวพระอาทิตย์ตกมัณฑะเลย์ฮิลล์
9 วัดเจดีย์ชเวสิกอง
ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
พระราชวังไม้สัก ชเวนานจอง
อาหาร : 10 มื้อ


รหัสทัวร์ : THP3-8M-MM-16MAR-23OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8M
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

MANDALAY BAGAB MINGUN 4 DAYS BY 8M มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน


พาไปมู ตามรอยดาราดัง
ณวัดพญางู มุยพญา
ราคารวมค่าประกันอุบัติเหตุ+ค่ารักษาพยาบาล COVID
นน.กระเป๋า 30 kg

รหัสทัวร์ : THB11-8M-MM-03MAY-14OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8M
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
MYANMA
บัณฑะเลย์ ๐ เนปยีดอ ๐ พุกาม
สักการะเจดีย์อุปะสันติ วิหารติโลมินโล
© ล่องเรือแม่น้ําอิระวดีชมพระอาทิตย์ตก

รหัสทัวร์ : THB11-8M-MM-09NOV-2023-25MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
8M
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ
ภูเขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
นั่งรถสู่ นั่งรถสู่ นั่งรถสู่ นั่งรถสู่ นั่งรถสู่ นั่งรถสู่พุกาม วิหารกุบยางจี วัดมนุหา 
วิหารธรรมยานจี เจดีย์สับพันยู
ชมวิวพระอาทิตย์ตก
พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง วิหารติโลมินโล วิหารอนันดา 
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี เมืองอมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์
รหัสทัวร์ : THZ1-8M-MM-13APR-15OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
8M
 
ราคา15,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมัณฑะเลย์
พระราชวังมัณฑะเลย์ 
วัดกุโสดอ 
มัณฑะเลย์ฮิลล์
เมืองพุกาม 
วัดติโลมินโล 
วัดมนุหะ 
วัดอานันดา 
วิหารธรรมมายันจี 
จุดชมวิวทะเลเจดีย์
เจดีย์ชเวสิกอง 
วิหารสัพพัญญู 
เมืองอมรปุระ 
สะพานไม้สักอูเบ็ง
รวมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top