ค้นหา
ค้นหา
มัณฑะเลย์

ทัวร์มัณฑะเลย์

พบ 4 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ มัณฑะเลย์ขายดี


รหัสทัวร์ : THP3-8M-MM-09DEC-2023-26FEB-2024
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
8M
 
ราคา12,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-วัดพญางู มุยพะยา
วัดกุโสดอว์-วิหารไม้สักทอง-มัณฑะเลย์ฮิลล์
สะพานไม้อูเป่ง-มิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-เจดีย์หยก

รหัสทัวร์ : THB11-8M-MM-09NOV-2023-25FEB-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
8M
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
วัดมหากันดายงค์ วัดเจดีย์ชเวสิกอง ชมสะพานไม้อูเบ็ง
วัดกุโสดอ มัณฑะเลย์ฮิลล์ วัดติโลมินโล วัดอนันดา
พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผาแบบพื้นเมือง
รหัสทัวร์ : THB11-8M-MM-09NOV-2023-25MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
8M
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ
ภูเขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
นั่งรถสู่ นั่งรถสู่ นั่งรถสู่ นั่งรถสู่ นั่งรถสู่ นั่งรถสู่พุกาม วิหารกุบยางจี วัดมนุหา 
วิหารธรรมยานจี เจดีย์สับพันยู
ชมวิวพระอาทิตย์ตก
พุกาม เจดีย์ชเวสิกอง วิหารติโลมินโล วิหารอนันดา 
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี เมืองอมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายงค์
รหัสทัวร์ : THP3-8M-MM-04NOV-2023-27FEB-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
8M
 
ราคา15,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์ – ออกเดินทางสู่พุกามโดยรถโค้ชปรับอากาศ
พุกาม – จุดชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม- เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา - เจดีย์ติโลมินโล 
วิหารธรรมยันจี – วัดมนูหะ – ออกเดินทางสู่มัณฑะเลย์โดยรถโค้ชปรับอากาศ – สะพานไม้อูเป็ง
ล่องเรือทะเลสาบมิงกุน – เจดีย์ชเวพิวมิน – ระฆังมินกุน – เจดีย์มิงกุน 
พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอว์ – มัณฑะเลย์ฮิลล์
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top