ค้นหา
ค้นหา
พุกาม

ทัวร์พุกาม

พบ 19 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ พุกามขายดี
TAG


มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม
เจดีย์ชเวสิกอง - กินข้าว +ชมโชว์หุ่นกระบอก
วัดมนูหา – วัดกุบยางกี – วิหารสัพพัญญู
วัดอนันดา – เครื่องเขิน – วิหารธรรมยันจี
เจดีย์ติโลมินโล – สะพานไม้อู่เป็ง
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – มิงกุน
ล่องแม้น้ำอิรวะดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน
ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)
วัดกุโสดอว์ - พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง
พฤศจิกายน
30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
14 - 16 ธ.ค. 62, 21 - 23 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-MM-18OCT19-31JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์
เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา
วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-อมรปุระ
สะพานไม้อูเบ็ง-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ
พฤศจิกายน
22 - 24 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
13 - 15 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62,
มกราคม
17 - 19 ม.ค. 63, 31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-MM-31OCT-19DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
WE
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา
จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง
พุกาม – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี
เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์
วัดชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก) – วัดกุโสดอ
ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี
เมืองอมรปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง
พฤศจิกายน
28 - 30 พ.ย. 62,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 62, 12 - 14 ธ.ค. 62, 19 - 21 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-6DEC-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง
วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อุเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ
ธันวาคม
06 - 08 ธ.ค. 62, 13 - 15 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62, 28 - 30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-MM-16AUG19-30JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์
จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา
วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี
เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน
ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-อมรปุระ
สะพานไม้อูเบ็ง-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
พฤศจิกายน
21 - 24 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
12 - 15 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
16 - 19 ม.ค. 63, 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-20SEP-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์
อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์               
พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน
ทัชมาฮาล-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง
พฤศจิกายน
22 - 24 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 08 ธ.ค. 62, 08 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 15 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62, 28 - 30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-23AUG-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม
โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์
วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา
วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน
เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
พฤศจิกายน
29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
07 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-MM-23NOV-14DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา
จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง
พุกาม – เจดีย์กุเปียวจี – เจดีย์ติโลมินโล
วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี – เมืองมิงกุน
เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี)
ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย์
เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) – วัดกุโสดอ
ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง
พฤศจิกายน
23 - 26 พ.ย. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
02 - 05 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62,
เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก
ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ
วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – เมืองมินกุน
ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน
เจดีย์ชินพิวเม-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก)
พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-18,999 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-PG-MM-26SEP-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์
วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
สะพานไม้สักอูเบง-พุกาม
ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา
วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์
พฤศจิกายน
21 - 24 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top