ค้นหา
ค้นหา
พุกาม

ทัวร์พุกาม

พบ 21 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ พุกามขายดี


รหัสทัวร์ : THZ1-WE-MM-31OCT-19DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
WE
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา
จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง
พุกาม – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี
เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์
วัดชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก) – วัดกุโสดอ
ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี
เมืองอมรปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง
ตุลาคม
31 ต.ค. - 02 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
14 - 16 พ.ย. 62, 28 - 30 พ.ย. 62,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 62, 12 - 14 ธ.ค. 62, 19 - 21 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-20SEP-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์
อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์               
พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน
ทัชมาฮาล-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง
กันยายน
20 - 22 ก.ย. 62,
ตุลาคม
04 - 06 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
01 - 03 พ.ย. 62, 22 - 24 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 08 ธ.ค. 62, 08 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 15 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62, 28 - 30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-MM-16AUG19-30JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์
จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา
วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี
เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน
ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-อมรปุระ
สะพานไม้อูเบ็ง-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
กันยายน
19 - 22 ก.ย. 62, 20 - 23 ก.ย. 62, 22 - 25 ก.ย. 62, 26 - 29 ก.ย. 62, 27 - 30 ก.ย. 62,
ตุลาคม
03 - 06 ต.ค. 62, 17 - 20 ต.ค. 62, 23 - 26 ต.ค. 62, 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
14 - 17 พ.ย. 62, 21 - 24 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
12 - 15 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
16 - 19 ม.ค. 63, 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-MM-22JUN-27SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์–นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์–จุดชมววิทะเลเจดีย์ 
- โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม- พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง
 -วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล 
-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี - นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ 
-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน
-ล่องแม่น้ำอิระวดี -ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์
- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
-อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง
รหัสทัวร์ : THB11-FD-MM-20SEP19-31JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์
เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา
วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-วัดกุโสดอ
พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
กันยายน
20 - 22 ก.ย. 62,
ตุลาคม
04 - 06 ต.ค. 62, 18 - 20 ต.ค. 62, 25 - 27 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
01 - 03 พ.ย. 62, 15 - 17 พ.ย. 62, 22 - 24 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
13 - 15 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62,
มกราคม
17 - 19 ม.ค. 63, 31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
รหัสทัวร์ : THG1-PG-MM-14MAR-26SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์ –พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ 
วัดกุโสดอ– พระราชวังมัณฑะเลย์
ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์-สะพานไม้สักอูเบง
พุกาม-ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี
เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-17,900 บาท
รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-23AUG-31DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม
โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์
วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา
วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน
เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
กันยายน
20 - 23 ก.ย. 62, 27 - 30 ก.ย. 62,
ตุลาคม
04 - 07 ต.ค. 62, 11 - 14 ต.ค. 62, 25 - 28 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
07 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 27 - 30 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-26APR-27SEP19
จำนวนวันเดินทาง :
PG
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง
วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี-เมืองมิงกุน
หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท
รหัสทัวร์ : THF4-FD-MM-16JUN-25SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา12,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์– มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิว – มัณฑะเลย์ – พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมานุหะ – ทะเลเจดีย์ วัดกุบยางกี– เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยังยี – วัดชเวนันดอร์– สะพานไม้สัก อูเบ็ง - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี– พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนาจอง
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-MM-23NOV-14DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา
จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง
พุกาม – เจดีย์กุเปียวจี – เจดีย์ติโลมินโล
วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี – เมืองมิงกุน
เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี)
ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย์
เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) – วัดกุโสดอ
ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง
พฤศจิกายน
23 - 26 พ.ย. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
02 - 05 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62,
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์พม่า : HASHTAG MYANMAR 1 DAY (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 3,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์พม่า : BZRGN01 LUXURY MYANMAR 3D2N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top