ค้นหา
ค้นหา
พุกาม

ทัวร์พุกาม

พบ 12 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ พุกามขายดี


มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม
ชมโชว์หุ่นกระบอก – เจดีย์ชเวสิกอง
วัดมนูหา – วัดอนันดา – เครื่องเขิน
วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล
สะพานไม้อู่เป็ง - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
มิงกุน - ล่องแม้น้ำอิรวะดี-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน
ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)
วัดกุโสดอว์ - พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง
กุมภาพันธ์
01 - 03 ก.พ. 63, 08 - 10 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 15 - 17 ก.พ. 63, 21 - 23 ก.พ. 63, 22 - 24 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
14 - 16 มี.ค. 63, 21 - 23 มี.ค. 63, 28 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
11 - 13 เม.ย. 63, 25 - 27 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THB12-WE-MM-13FEB-26MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
WE
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดินแดนเจดีย์หมื่นองค์ ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม
สักการะ 1 ใน 5 มหาบชูาสภานศกัดสิ์ทธิ์ เจดีย์ชเวสิกอง 
สัมผัสสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้อูเบ็ง  
ชมพิธิศักดิ์สิ์ทธิ์ ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
ชมพระราชวังไม้สักท่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง พระราชวังมัณฑะเลย์
สักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ของเมือง วัดอนันดา ชมเจดีย์ติโลมินโล วัดหารธรรมยังยี
กุมภาพันธ์
13 - 15 ก.พ. 63, 27 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม
05 - 07 มี.ค. 63, 19 - 21 มี.ค. 63, 26 - 28 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-29NOV19-13APR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง
วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อุเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63, 08 - 10 ก.พ. 63,
มีนาคม
07 - 09 มี.ค. 63, 28 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63, 04 - 06 เม.ย. 63, 13 - 15 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-22NOV19-13APR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์
อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์               
พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน
ทัชมาฮาล-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63, 08 - 10 ก.พ. 63,
มีนาคม
07 - 09 มี.ค. 63, 28 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63, 04 - 06 เม.ย. 63, 13 - 15 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-PG-MM-24APR-13NOV20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก 
ทะเลเจดีย์ - เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา 
วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ 
วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ 

เมษายน
24 - 26 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
04 - 06 พ.ค. 63, 08 - 10 พ.ค. 63, 15 - 17 พ.ค. 63,
มิถุนายน
12 - 14 มิ.ย. 63, 19 - 21 มิ.ย. 63, 26 - 28 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
04 - 06 ก.ค. 63, 10 - 12 ก.ค. 63, 17 - 19 ก.ค. 63, 24 - 26 ก.ค. 63, 31 ก.ค. - 02 ส.ค. 63,
สิงหาคม
07 - 09 ส.ค. 63, 14 - 16 ส.ค. 63, 21 - 23 ส.ค. 63, 28 - 30 ส.ค. 63,
กันยายน
04 - 06 ก.ย. 63, 11 - 13 ก.ย. 63, 18 - 20 ก.ย. 63, 25 - 27 ก.ย. 63,
ตุลาคม
02 - 04 ต.ค. 63, 09 - 11 ต.ค. 63, 16 - 18 ต.ค. 63, 23 - 25 ต.ค. 63, 30 ต.ค. - 01 พ.ย. 63,
พฤศจิกายน
06 - 08 พ.ย. 63, 13 - 15 พ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THG1-PG-MM-23JAN-27MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา12,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-พระเวรสนาเจดีย์ (เจดีย์หยก)
พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ
ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์-มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน
เจดีย์พญาเธียรดาน –ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี
เจดีย์ชเวสิกอง-วัดติโลมินโล
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
สะพานไม้สักอูเบง-พระราชวังมัณฑะเลย์
มกราคม
30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63, 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 09 ก.พ. 63, 07 - 10 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 20 - 23 มี.ค. 63, 26 - 29 มี.ค. 63, 27 - 30 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-MM-21NOV19-24APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
FD
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์
จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา
วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี
เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน
ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-อมรปุระ
สะพานไม้อูเบ็ง-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
มกราคม
30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63, 14 - 17 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 09 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63, 20 - 23 มี.ค. 63, 27 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 06 เม.ย. 63, 10 - 13 เม.ย. 63, 11 - 14 เม.ย. 63, 17 - 20 เม.ย. 63, 24 - 27 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-29NOV19-24APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
PG
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม
โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์
วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา
วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน
เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี
ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63, 21 - 24 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 09 มี.ค. 63, 20 - 23 มี.ค. 63, 27 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 06 เม.ย. 63, 04 - 07 เม.ย. 63, 11 - 14 เม.ย. 63, 12 - 15 เม.ย. 63, 24 - 27 เม.ย. 63,
เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก 
ทะเลเจดีย์ - เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ 
วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – เมืองมินกุน 
ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน 
เจดีย์ชินพิว - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 
เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) 
พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์
กุมภาพันธ์
27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 26 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
23 - 26 เม.ย. 63, 24 - 27 เม.ย. 63, 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
07 - 10 พ.ค. 63, 14 - 17 พ.ค. 63, 21 - 24 พ.ค. 63, 28 - 31 พ.ค. 63, 29 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
05 - 08 มิ.ย. 63, 12 - 15 มิ.ย. 63, 19 - 22 มิ.ย. 63, 26 - 29 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
03 - 06 ก.ค. 63, 09 - 12 ก.ค. 63, 17 - 20 ก.ค. 63, 23 - 26 ก.ค. 63, 31 ก.ค. - 03 ส.ค. 63,
สิงหาคม
21 - 24 ส.ค. 63,
กันยายน
04 - 07 ก.ย. 63, 18 - 21 ก.ย. 63, 25 - 28 ก.ย. 63,
ตุลาคม
08 - 11 ต.ค. 63, 09 - 12 ต.ค. 63, 15 - 18 ต.ค. 63, 16 - 19 ต.ค. 63, 23 - 26 ต.ค. 63, 29 ต.ค. - 01 พ.ย. 63, 30 ต.ค. - 02 พ.ย. 63,
พฤศจิกายน
05 - 08 พ.ย. 63, 06 - 09 พ.ย. 63, 12 - 15 พ.ย. 63, 13 - 16 พ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-WE-MM-18JAN-14MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
WE
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา
จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง
พุกาม – เจดีย์กุเปียวจี – เจดีย์ติโลมินโล
วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์
ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี – เมืองมิงกุน
เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี)
ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย์
เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) – วัดกุโสดอ
ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง
กุมภาพันธ์
01 - 04 ก.พ. 63, 08 - 11 ก.พ. 63, 15 - 18 ก.พ. 63, 22 - 25 ก.พ. 63, 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
07 - 10 มี.ค. 63, 14 - 17 มี.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top