ค้นหา
ค้นหา
พุกาม

ทัวร์พุกาม

พบ 1 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ พุกามขายดี


รหัสทัวร์ : THP3-8M-MM-04NOV-2023-27FEB-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
8M
 
ราคา15,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัณฑะเลย์ – ออกเดินทางสู่พุกามโดยรถโค้ชปรับอากาศ
พุกาม – จุดชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม- เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา - เจดีย์ติโลมินโล 
วิหารธรรมยันจี – วัดมนูหะ – ออกเดินทางสู่มัณฑะเลย์โดยรถโค้ชปรับอากาศ – สะพานไม้อูเป็ง
ล่องเรือทะเลสาบมิงกุน – เจดีย์ชเวพิวมิน – ระฆังมินกุน – เจดีย์มิงกุน 
พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอว์ – มัณฑะเลย์ฮิลล์
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top