ค้นหา
ค้นหา
หงสา

ทัวร์หงสา

พบ 37 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ หงสาขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

ทัวร์พม่า หงสา
รหัสทัวร์ : THP19-UB-MM-20SEP-1JAN2020
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
UB
 
ราคา6,797
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาธรรมรังสี 
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์กาบาเอ - เจดีย์โบตาทาวน์ 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) – วัดบารมี  – ตลาดสก็อต
กันยายน
20 - 21 ก.ย. 62, 27 - 28 ก.ย. 62,
ตุลาคม
04 ต.ค. - 05 ก.ย. 62, 05 - 06 ต.ค. 62, 12 - 13 ต.ค. 62, 13 - 14 ต.ค. 62, 18 - 19 ต.ค. 62, 19 - 20 ต.ค. 62, 25 - 26 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
01 - 02 พ.ย. 62, 02 - 03 พ.ย. 62, 08 - 09 พ.ย. 62, 09 - 10 พ.ย. 62, 15 - 16 พ.ย. 62, 16 - 17 พ.ย. 62, 22 - 23 พ.ย. 62, 23 - 24 พ.ย. 62, 29 - 30 พ.ย. 62, 30 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 07 ธ.ค. 62, 07 - 08 ธ.ค. 62, 13 - 14 ธ.ค. 62, 14 - 15 ธ.ค. 62, 20 - 21 ธ.ค. 62, 21 - 22 ธ.ค. 62, 29 - 30 ธ.ค. 62, 30 - 31 ธ.ค. 62, 31 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-23JUN-27NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
SL
 
ราคา7,499
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า)
–พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ 
– เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
รหัสทัวร์ : THP19-UB-MM-5JUL-28SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
UB
 
ราคา8,997
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 
- เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) 
-เจดีย์กาบาเอ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
-เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง 
- ตักบาตรพระ 1,000 รูป - วัดไจ๊คะวาย
- เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินแขวน
- พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ๋น 
- ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - วัดบารมี
รหัสทัวร์ : THB11-SL-MM-20SEP-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา8,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์
พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย
เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม
เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน
กันยายน
20 - 22 ก.ย. 62, 27 - 29 ก.ย. 62,
ตุลาคม
03 - 05 ต.ค. 62, 04 - 06 ต.ค. 62, 10 - 12 ต.ค. 62, 11 - 13 ต.ค. 62, 17 - 19 ต.ค. 62, 18 - 20 ต.ค. 62, 24 - 26 ต.ค. 62, 25 - 27 ต.ค. 62, 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 03 พ.ย. 62, 06 - 08 พ.ย. 62, 07 - 09 พ.ย. 62, 08 - 10 พ.ย. 62, 14 - 16 พ.ย. 62, 15 - 17 พ.ย. 62, 20 - 22 พ.ย. 62, 21 - 23 พ.ย. 62, 22 - 24 พ.ย. 62, 28 - 30 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
02 - 04 ธ.ค. 62, 05 - 07 ธ.ค. 62, 12 - 14 ธ.ค. 62, 13 - 15 ธ.ค. 62, 19 - 21 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62, 26 - 28 ธ.ค. 62, 27 - 29 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THZ1-8M-MM-11AUG-21SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
8M
 
ราคา8,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง - หงสาวดี 
 เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา 
 ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
– เมืองหงสา – พระราชวังบุเรงนอง 
– พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน 
– พระเจดีย์ไจ้ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต 
– พระมหาเจดีย์ชเวดากอง– เจดีย์คาบาเอ 
– พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ 
– เทพกระซิบ – เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน 
– พระหินอ่อน
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-5JUL-22NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา9,800
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น 
– พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท 
–  พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)
– วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว
– เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ 
- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม 
– เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง 
– พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต 
 พระพุทธรูปหงาทัตจี– เจดีย์กาบาเอ - ช้างเผือก
รหัสทัวร์ : THT25-SL-MM-9AUG-27SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา9,800
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง
ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ
เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งร้านของฝาก 
พระนอนตาหวาน –  หงาทัตจี
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-2MAY-28NOV19
จำนวนวันเดินทาง :
SL
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง
เมืองไจ้โท-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)
วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว
เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ – เทพกระซิบ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปหงาทัตจี
ช้างเผือก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-DD-MM-5JUL-28SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
DD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น
-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง- เมืองสิเรียม
(เจดีย์กลางน้ำ)–ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)
- ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก
รหัสทัวร์ : THZ1-8M-MM-10OCT19-11JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
8M
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน– ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง– วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์พม่า : HASHTAG MYANMAR 1 DAY (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 3,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์พม่า : BZRGN01 LUXURY MYANMAR 3D2N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top