ค้นหา
ค้นหา
หงสา

ทัวร์หงสา

พบ 20 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ หงสาขายดี

ทัวร์พม่า หงสา
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-1JAN-28JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
SL
 
ราคา6,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
หงสาวดี – พระธาตุมุเตา 
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า)
พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต
กุมภาพันธ์
09 - 10 ก.พ. 63, 16 - 17 ก.พ. 63, 23 - 24 ก.พ. 63,
มีนาคม
08 - 09 มี.ค. 63, 15 - 16 มี.ค. 63, 22 - 23 มี.ค. 63, 29 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
05 - 06 เม.ย. 63, 19 - 20 เม.ย. 63, 26 - 27 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
10 - 11 พ.ค. 63, 17 - 18 พ.ค. 63, 24 - 25 พ.ค. 63, 31 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
07 - 08 มิ.ย. 63, 14 - 15 มิ.ย. 63, 21 - 22 มิ.ย. 63, 28 - 29 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-MM-16JAN-25JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา8,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-ใส่บาตรพระสงฆ์ร้อยกว่ารูป
เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแค้มป์-นั่งกระเช้า-พระธาตุอินทร์แขวน
พระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ-พระนอนชเวตาเลียง
เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์สุเหร่-เทพทันใจองค์แรกของพม่า
สวนมหาบัณฑุละ-พระนอนตาหวาน
วัดงาทัตจี-ตลาดสก็อต-วัดบารมี
มกราคม
30 ม.ค. - 01 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 08 ก.พ. 63, 13 - 15 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 20 - 22 ก.พ. 63, 27 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม
05 - 07 มี.ค. 63, 12 - 14 มี.ค. 63, 13 - 15 มี.ค. 63, 19 - 21 มี.ค. 63, 26 - 28 มี.ค. 63,
เมษายน
02 - 04 เม.ย. 63, 09 - 11 เม.ย. 63, 16 - 18 เม.ย. 63, 23 - 25 เม.ย. 63, 24 - 26 เม.ย. 63, 30 เม.ย. - 02 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
07 - 09 พ.ค. 63, 14 - 16 พ.ค. 63, 15 - 17 พ.ค. 63, 21 - 23 พ.ค. 63, 28 - 30 พ.ค. 63,
มิถุนายน
04 - 06 มิ.ย. 63, 11 - 13 มิ.ย. 63, 12 - 14 มิ.ย. 63, 18 - 20 มิ.ย. 63, 25 - 27 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THP19-8M-MM-4JAN-25APR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
8M
 
ราคา8,997
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) เจดีย์กาบาเอ 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง 
ตักบาตรพระ 1,000 รูป - วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) 
พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ๋น 
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - วัดบารมี          

กุมภาพันธ์
01 - 03 ก.พ. 63, 15 - 17 ก.พ. 63, 22 - 24 ก.พ. 63, 29 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
07 - 09 มี.ค. 63, 14 - 16 มี.ค. 63, 21 - 23 มี.ค. 63, 28 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
04 - 06 เม.ย. 63, 18 - 20 เม.ย. 63, 25 - 27 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THP19-8M-MM-3JAN-24APR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
8M
 
ราคา8,997
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) เจดีย์กาบาเอ 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง 
ตักบาตรพระ 1,000 รูป - วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) 
พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
เจดีย์ไจ๊ปุ๋น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - วัดบารมี  
มกราคม
31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 21 - 23 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 08 มี.ค. 63, 13 - 15 มี.ค. 63, 20 - 22 มี.ค. 63, 27 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63, 12 - 14 เม.ย. 63, 17 - 19 เม.ย. 63, 24 - 26 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-MM-16JAN-28MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา8,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย
พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน
เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา)
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์คาบาเอ
เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)
พระเจดีย์โบตะทาวน์ –  เทพทันใจ – เทพกระซิบ
มกราคม
30 ม.ค. - 01 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
13 - 15 ก.พ. 63, 20 - 22 ก.พ. 63, 27 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม
05 - 07 มี.ค. 63, 11 - 13 มี.ค. 63, 12 - 14 มี.ค. 63, 19 - 21 มี.ค. 63, 26 - 28 มี.ค. 63,
เมษายน
01 - 03 เม.ย. 63, 02 - 04 เม.ย. 63, 22 - 24 เม.ย. 63, 23 - 25 เม.ย. 63, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
07 - 09 พ.ค. 63, 14 - 16 พ.ค. 63, 21 - 23 พ.ค. 63, 28 - 30 พ.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-MM-21NOV19-24APR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา8,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์
พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย
เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม
เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน
มกราคม
31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 21 - 23 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 08 มี.ค. 63, 13 - 15 มี.ค. 63, 20 - 22 มี.ค. 63, 27 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63, 10 - 12 เม.ย. 63, 12 - 14 เม.ย. 63, 17 - 19 เม.ย. 63, 24 - 26 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-3JAN-29JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา9,800
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย
พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว
เมืองไจ้โท-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมกระเช้าและรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุมุเตา
เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-พระนอนตาหวาน
พระพุทธรูปหงาทัตจี-เจดีย์กาบาเอ
มกราคม
31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 21 - 23 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 08 มี.ค. 63, 13 - 15 มี.ค. 63, 20 - 22 มี.ค. 63, 27 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63, 10 - 12 เม.ย. 63, 12 - 14 เม.ย. 63, 17 - 19 เม.ย. 63, 24 - 26 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
01 - 03 พ.ค. 63, 08 - 10 พ.ค. 63, 15 - 17 พ.ค. 63, 22 - 24 พ.ค. 63, 29 - 31 พ.ค. 63,
มิถุนายน
05 - 07 มิ.ย. 63, 12 - 14 มิ.ย. 63, 19 - 21 มิ.ย. 63, 26 - 28 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-MM-16JAN-3MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-ใส่บาตรพระสงฆ์ร้อยกว่ารูป
เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแค้มป์-นั่งกระเช้า-พระธาตุอินทร์แขวน 
พระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ-พระนอนชเวตาเลียง
เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
เจดีย์สุเหร่-เทพทันใจองค์แรกของพม่า
สวนมหาบัณฑุละ-พระนอนตาหวาน
วัดงาทัตจี-ตลาดสก็อต-วัดบารมี
มกราคม
31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63, 09 - 11 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 20 - 22 ก.พ. 63, 21 - 23 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 08 มี.ค. 63, 13 - 15 มี.ค. 63, 19 - 21 มี.ค. 63, 27 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63, 05 - 07 เม.ย. 63, 09 - 11 เม.ย. 63, 10 - 12 เม.ย. 63, 12 - 14 เม.ย. 63, 17 - 19 เม.ย. 63, 23 - 25 เม.ย. 63, 30 เม.ย. - 02 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
01 - 03 พ.ค. 63, 03 - 05 พ.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB12-WE-MM-24JAN-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
WE
 
ราคา10,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ 
พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย 
พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์โบตะทาวน์ - พระเทพทันใจ 
เทพกระซิบ - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
มกราคม
31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 03 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 21 - 23 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 08 มี.ค. 63, 07 - 09 มี.ค. 63, 13 - 15 มี.ค. 63, 14 - 16 มี.ค. 63, 20 - 22 มี.ค. 63, 21 - 23 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-MM-23NOV19-24APR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย
เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น
พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน
เจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา
เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
มกราคม
31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 08 มี.ค. 63, 13 - 15 มี.ค. 63, 20 - 22 มี.ค. 63, 27 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
04 - 06 เม.ย. 63, 10 - 12 เม.ย. 63, 11 - 13 เม.ย. 63, 13 - 15 เม.ย. 63, 24 - 26 เม.ย. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top