ค้นหา
ค้นหา
หงสา

ทัวร์หงสา

พบ 32 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ หงสาขายดี
TAG

ทัวร์พม่า หงสา
รหัสทัวร์ : THP19-UB-MM-20SEP-1JAN2020
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
UB
 
ราคา6,797
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – พระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์มหาธรรมรังสี 
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์กาบาเอ - เจดีย์โบตาทาวน์ 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) – วัดบารมี  – ตลาดสก็อต
พฤศจิกายน
16 - 17 พ.ย. 62, 22 - 23 พ.ย. 62, 23 - 24 พ.ย. 62, 29 - 30 พ.ย. 62, 30 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 07 ธ.ค. 62, 07 - 08 ธ.ค. 62, 13 - 14 ธ.ค. 62, 14 - 15 ธ.ค. 62, 20 - 21 ธ.ค. 62, 21 - 22 ธ.ค. 62, 29 - 30 ธ.ค. 62, 30 - 31 ธ.ค. 62, 31 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-14OCT-25NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน 1 คืน
SL
 
ราคา6,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – หงสาวดี - พระธาตุมุเตา
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า)
พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พฤศจิกายน
17 - 18 พ.ย. 62, 18 - 19 พ.ย. 62, 24 - 25 พ.ย. 62, 25 - 26 พ.ย. 62,
รหัสทัวร์ : THZ1-FD-MM-16JAN-28MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา8,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย
พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์
นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน
เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา)
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์คาบาเอ
เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)
พระเจดีย์โบตะทาวน์ –  เทพทันใจ – เทพกระซิบ
มกราคม
16 - 18 ม.ค. 63, 23 - 25 ม.ค. 63, 30 ม.ค. - 01 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
13 - 15 ก.พ. 63, 20 - 22 ก.พ. 63, 27 - 29 ก.พ. 63,
มีนาคม
05 - 07 มี.ค. 63, 11 - 13 มี.ค. 63, 12 - 14 มี.ค. 63, 19 - 21 มี.ค. 63, 26 - 28 มี.ค. 63,
เมษายน
01 - 03 เม.ย. 63, 02 - 04 เม.ย. 63, 22 - 24 เม.ย. 63, 23 - 25 เม.ย. 63, 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
07 - 09 พ.ค. 63, 14 - 16 พ.ค. 63, 21 - 23 พ.ค. 63, 28 - 30 พ.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-MM-10OCT19-31JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา8,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์
พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย
เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว
พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม
เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน
พฤศจิกายน
20 - 22 พ.ย. 62, 21 - 23 พ.ย. 62, 22 - 24 พ.ย. 62, 28 - 30 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
02 - 04 ธ.ค. 62, 05 - 07 ธ.ค. 62, 12 - 14 ธ.ค. 62, 13 - 15 ธ.ค. 62, 19 - 21 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62, 26 - 28 ธ.ค. 62, 27 - 29 ธ.ค. 62,
มกราคม
03 - 05 ม.ค. 63, 10 - 12 ม.ค. 63, 17 - 19 ม.ค. 63, 24 - 26 ม.ค. 63, 31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-5JUL-22NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา9,800
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น 
– พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท 
–  พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)
– วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว
– เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ 
- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม 
– เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง 
– พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต 
 พระพุทธรูปหงาทัตจี– เจดีย์กาบาเอ - ช้างเผือก
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-2MAY-28NOV19
จำนวนวันเดินทาง :
SL
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง
เมืองไจ้โท-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)
วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว
เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ – เทพกระซิบ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปหงาทัตจี
ช้างเผือก
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท
รหัสทัวร์ : THZ1-8M-MM-10OCT19-11JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
8M
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน– ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง– วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน
รหัสทัวร์ : THZ1-8M-MM-20OCT-28DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
8M
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง
เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – พระธาตุอินทร์แขวน
ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน
เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – ตลาดสก็อต
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – วัดคาบาเอ
ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน
ธันวาคม
12 - 14 ธ.ค. 62, 22 - 24 ธ.ค. 62, 28 - 30 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THP3-FD-MM-11OCT19-1FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น
พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)
วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว
ตลาดสก๊อต - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ
เทพกระซิบ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-พระนอนเจ๊าทัตจี
พระพุทธรูปหงาทัตจี – เจดีย์กาบาเอ
พฤศจิกายน
16 - 18 พ.ย. 62, 22 - 24 พ.ย. 62, 23 - 25 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 62, 06 - 08 ธ.ค. 62, 07 - 09 ธ.ค. 62, 08 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 15 ธ.ค. 62, 14 - 16 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62, 21 - 23 ธ.ค. 62, 28 - 30 ธ.ค. 62, 29 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
04 - 06 ม.ค. 63, 11 - 13 ม.ค. 63, 18 - 20 ม.ค. 63, 25 - 27 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 03 ก.พ. 63,
ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ชะเวมอดอร์
วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง
เมืองไจ้ไท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วัดไจปุ๊น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
วัดพระหินอ่อน - เจดีย์ชะเวดากอง
สิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา
เจดีย์โบตาทาวน์  - เทพทันใจ
เทพกระซิบ - พระนอนเจาทัตจี
วัดงาทัตจี - ร้านหยก
พฤศจิกายน
29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
14 - 16 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62, 21 - 23 ธ.ค. 62, 27 - 29 ธ.ค. 62,
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top