ค้นหา
ค้นหา
หงสา

ทัวร์หงสา

พบ 4 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ หงสาขายดี

ทัวร์พม่า หงสา
รหัสทัวร์ : THP3-8M-88-18NOV-2023-25MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
8M
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
หงสาวดี-พระพุทธรูป 4 ทิศ-พระธาตุมุเตา-ไจ๊ทิโย-พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต- 
เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ขอพรแม่ยักษ์
ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้าเยเลพญ-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี
รหัสทัวร์ : THP3-8M-MM-25AUG-2023-25MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
8M
 
ราคา11,988
รายละเอียดเพิ่มเติม
พระพุทธรูป 4 ทิศ 
พระธาตุมุเตา ไจ๊ทิโย
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน 
หงสาวดี วัดไจ๊คะวาย 
พระนอนชเวตาเลียว 
ย่างกุ้ง 
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
ขอพรแม่ยักษ์
เจดีย์กลางน้าเยเลพญ 
พระพุทธรูพระพุทธรูปเจ๊าทัตจี
รหัสทัวร์ : THZ1-8M-MM-16FEB-29JUL-2024
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
8M
 
ราคา11,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหงสา 
พระราชวังบุเรงนอง 
เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย 
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน 
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
เจดีย์ไจ๊ปุ่น (พระ 4 ทิศ) 
เมืองย่างกุ้ง 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตาทาวน์ 
เทพทันใจ 
เทพกระซิบ 
ตลาดสก๊อต 
พระนอนตาหวาน 
พระใหญ่หงาทัตจี 
รหัสทัวร์ : THP3-8M-MM-27JAN-29APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
8M
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หงสาวดี-พระพุทธรูป 4 ทิศ-พระธาตุมุเตา-ไจ๊ทิโย-พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต
เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ขอพรแม่ยักษ์
ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้าเยเลพญ-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top