ค้นหา
ค้นหา
หงสา

ทัวร์หงสา

พบ 23 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ หงสาขายดี

ทัวร์พม่า หงสา
รหัสทัวร์ : THS6-8M-MM-12MAR-22MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
8M
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน 
เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ 
เทพกระซิบ – สก๊อตมาร์เก็ต 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
หงสาวดี – เจดีย์ไจ้ปุ่น 
เจดีย์ชเวมอดอร์ - นั่งกระเช้า
พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน
พระนอนชเวตาเลียว 
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา)
นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี
วัดไจ้คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง
พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน)
ตลาดสก๊อต-เจดีย์ชเวดากอง-วัดบารมี
เจดีย์โบตะทาวน์ (พระพุทธรูปทองคำ-เทพทันใจ-เทพกระซิบ)
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
วัดงาทัตจี
รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-10OCT19-25JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
PG
 
ราคา21,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
มหาเจดีย์ชเวดากอง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง
วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์
โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน
หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง ส.ค.-ก.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top