ค้นหา
ค้นหา
หงสา

ทัวร์หงสา

พบ 23 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ หงสาขายดี

ทัวร์พม่า หงสา
รหัสทัวร์ : THJ6-SL-MM-16JAN-3MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-ใส่บาตรพระสงฆ์ร้อยกว่ารูป
เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแค้มป์-นั่งกระเช้า-พระธาตุอินทร์แขวน 
พระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ-พระนอนชเวตาเลียง
เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
เจดีย์สุเหร่-เทพทันใจองค์แรกของพม่า
สวนมหาบัณฑุละ-พระนอนตาหวาน
วัดงาทัตจี-ตลาดสก็อต-วัดบารมี
รหัสทัวร์ : THB12-WE-MM-24JAN-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
WE
 
ราคา10,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ 
พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย 
พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์โบตะทาวน์ - พระเทพทันใจ 
เทพกระซิบ - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
รหัสทัวร์ : THB11-FD-MM-31JAN-21AUG20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย
เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว
พระนอนตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง
สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
รหัสทัวร์ : THP3-SL-MM-3JAN-26JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย
พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว
เมืองไจ้โท-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้าและรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุมุเตา-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ตลาดสก๊อต
เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม
เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-พระนอนตาหวาน
พระพุทธรูปหงาทัตจี-วัดบารมี
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระธาตุอินทร์แขวน-ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน
พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร-พระไผเลื่อน
ผ่านชม (เจดีย์คู่)-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์ชเวดากอง
เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน
รหัสทัวร์ : THZ1-8M-MM-16JAN-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
8M
 
ราคา10,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง
เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – พระธาตุอินทร์แขวน
ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน
เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – ตลาดสก็อต
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - วัดคาบาเอ
ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนยิ้มหวาน
รหัสทัวร์ : THG1-DD-MM-7FEB-26JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์
พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)
เทพกระซิบ-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-7FEB-26JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ
พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง
เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)-หงสาวดี
รหัสทัวร์ : THZ2-8M-MM-3OCT19-29MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
8M
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม

ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา

พระราชวังบุเรงนอง – คิ้มปูนแคมป์

พระธาตุอินทร์แขวน – วัดไจ้คะวาย

เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ชเวตาเลียว

เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน

ตลาดสก็อต – ปางช้างเผือก –  พระหินอ่อน

ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ชะเวมอดอร์
วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง
เมืองไจ้ไท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วัดไจปุ๊น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
วัดพระหินอ่อน - เจดีย์ชะเวดากอง
สิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา – เจดีย์โบตาทาวน์
เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนเจาทัตจี
วัดงาทัตจี - ร้านหยก
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์พม่า : RGN-PM03-FD MYANMAR 1 DAY วันเดียวก็เที่ยวได้ (270820)
เดินทาง ส.ค.-ก.ย.
ราคาเริ่มต้น 2,999

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top