ค้นหา
ค้นหา
วังเวียง

ทัวร์วังเวียง

พบ 8 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ วังเวียงขายดี
TAG

รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-27SEP19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
QV
 
ราคา11,688
รายละเอียดเพิ่มเติม
นครหลวงเวียงจัน - เมืองวังเวียง
ธันวาคม
28 - 30 ธ.ค. 62, 29 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
17 - 19 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
08 - 10 ก.พ. 63,
มีนาคม
08 - 10 มี.ค. 63, 21 - 23 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-LA-23NOV19-30MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง
ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี
วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง
พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง
พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช
ธันวาคม
14 - 16 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62, 28 - 30 ธ.ค. 62, 29 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
11 - 13 ม.ค. 63, 18 - 20 ม.ค. 63, 25 - 27 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 03 ก.พ. 63, 15 - 17 ก.พ. 63,
มีนาคม
07 - 09 มี.ค. 63, 21 - 23 มี.ค. 63,
เมษายน
04 - 06 เม.ย. 63, 11 - 13 เม.ย. 63, 12 - 14 เม.ย. 63, 13 - 15 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
02 - 04 พ.ค. 63, 16 - 18 พ.ค. 63, 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-27SEP19-22MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
QV
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
นครหลวงพระบาง - เมืองวังเวียง - นครหลวงเวียงจัน
ธันวาคม
28 - 30 ธ.ค. 62, 29 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
18 - 20 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
08 - 10 ก.พ. 63,
มีนาคม
09 - 11 มี.ค. 63, 22 - 24 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-LA-2NOV-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หอพระแก้ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง
วังเวียง–ถนนโรตี-ล่องเรือคายัค
ถ้ำนอน–Zip Line–ถ้ำจัง–ถ้ำปูคำ
บลูลากูน –บอลลูนยักษ์ – เวียงจันทน์
ธันวาคม
14 - 16 ธ.ค. 62, 21 - 23 ธ.ค. 62, 28 - 30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THF4-FD-LA-10JAN-27MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา13,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียงจันทน์ – วัดสีสะเกด - พระธาตุหลวง
ประตูชัย –วังเวียง - แม่น้ำซอง
หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซ่า - ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ศูนย์เครื่องเงิน
วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช
มกราคม
10 - 12 ม.ค. 63, 17 - 19 ม.ค. 63, 24 - 26 ม.ค. 63, 31 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 21 - 23 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 08 มี.ค. 63, 13 - 15 มี.ค. 63, 20 - 22 มี.ค. 63, 27 - 29 มี.ค. 63,
หลวงพระบาง - ตลาดไนท์บาร์ซาร์
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า
วังเวียง - ถ้ำจัง - บลู ลากูน
ล่องเรือแม่น้ำซอง - น้ำตกตาดกวางสี
พระธาตุพูสี - วัดเชียงทอง
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดวิชุนราช 
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา
ธันวาคม
28 - 31 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-11OCT19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
QV
 
ราคา17,998
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลวงพระบาง - วังเวียง
เวียงจัน
ธันวาคม
29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
18 - 21 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63,
มีนาคม
21 - 24 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-10OCT19-8FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
QV
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลวงพระบาง - โพนสะหวัน
วังเวียง-ทุ่งไทหิน-เวียงจัน
ธันวาคม
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
08 - 12 ก.พ. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ลาว : PACKAGE หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,999
ทัวร์ลาว : เวียงจัน วังเวียง 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,688

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ลาว : PAKSE PAKSONG CHAMPASAK 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top