ค้นหา
ค้นหา
หลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง

พบ 15 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ หลวงพระบางขายดี
TAG

รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-1OCT19-31MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
QV
 
ราคา8,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงเทพฯ-นครหลวงพระบาง
โปรแกรมเป็นแบบ Package สามารถเดินทางได้ทุกวัน
รหัสทัวร์ : THB11-FD-LA-27SEP-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา11,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
ตักบาตรข้าวเหนียว -บ้านผานม-ถ้ำติ่ง
บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พระราชวังเก่า-หอพระบาง
พฤศจิกายน
29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 08 ธ.ค. 62, 08 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 15 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62, 28 - 30 ธ.ค. 62, 29 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THT24-BUS-LA-10OCT-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
BUS
 
ราคา11,998
รายละเอียดเพิ่มเติม
อ.ปัว จ.น่าน-ด่านพรมแดนห้วยโก๋น
ไชยะ - หลวงพระบาง-ปากแบ่ง
ด่านพรมแดนห้วยโก๋น
ธันวาคม
06 - 11 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-1-22NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
QV
 
ราคา12,499
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง
พฤศจิกายน
22 - 24 พ.ย. 62,
รหัสทัวร์ : THB11-PG-LA-20SEP-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน
ตลาดมืด บ้านช่างฆ้อง - ถ้ำติ่ง
บ้านช่างไห - พระราชวังเก่า
วัดเชียงทอง - วัดใหม่ - พระธาตุษูสี
บายศรีสู่ขวัญ -ใส่บาตรข้าวเหนียว
วัดวิชุนราช - บ้านผานม
พฤศจิกายน
22 - 24 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
07 - 09 ธ.ค. 62, 08 - 10 ธ.ค. 62, 13 - 15 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62, 27 - 29 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-LA-27SEP19-1FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง
ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี
วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง
พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง
พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช
พฤศจิกายน
23 - 25 พ.ย. 62, 30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 62, 14 - 16 ธ.ค. 62, 20 - 22 ธ.ค. 62, 28 - 30 ธ.ค. 62, 29 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
11 - 13 ม.ค. 63, 18 - 20 ม.ค. 63, 25 - 27 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
01 - 03 ก.พ. 63,
รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-27SEP19-22MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
QV
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
นครหลวงพระบาง - เมืองวังเวียง - นครหลวงเวียงจัน
พฤศจิกายน
23 - 25 พ.ย. 62,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 62, 06 - 08 ธ.ค. 62, 07 - 09 ธ.ค. 62, 08 - 10 ธ.ค. 62, 28 - 30 ธ.ค. 62, 29 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
18 - 20 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
08 - 10 ก.พ. 63,
มีนาคม
09 - 11 มี.ค. 63, 22 - 24 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-1OCT-31MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
QV
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงเทพฯ-นครหลวงพระบาง
โปรแกรมเป็นแบบ Package สามารถเดินทางได้ทุกวัน
รหัสทัวร์ : THG1-PG-LA-22JUN-5DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เชียงใหม่ - หลวงพระบาง- พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซาร์-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี
บ้านผานม – วัดแสนสุขาราม-วัดวิชุนราช
วัดเชียงทอง -ศูนย์เครื่องเงิน
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-ตลาดดารา
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-14,888 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-PG-LA-24OCT-05DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
PG
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซาร์ - ตักบาตรข้าวเหนียว 
ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง 
ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ 
น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม 
วัดแสนสุขาราม - วัดวิชุนราช 
วัดเชียงทอง -ศูนย์เครื่องเงิน
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา
พฤศจิกายน
21 - 23 พ.ย. 62,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 62,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ลาว : PACKAGE หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,999
ทัวร์ลาว : เวียงจัน วังเวียง 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,688
ทัวร์ลาว : PAKSE PAKSONG CHAMPASAK 3 วัน 2 คืน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ลาว : สะบายดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (221119)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,499
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top