ค้นหา
ค้นหา
หลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง

พบ 2 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ หลวงพระบางขายดี

รหัสทัวร์ : THB12-FD-LA-01SEP-02JAN-2023
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
FD
 
ราคา8,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
พระธาตุหลวง ประตูไซ วัดสีเมือง  บลูลากูน ถ้ำปูดำ สะพานสีฟ้า
น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกตาดแก้ว  ตักบาตรข้าวเหนียว
Check in Joma CAFÉ   ช้อปปิ้งตลาดมืด
รหัสทัวร์ : THG15-DD-LA-02AUG-31DEC-2022
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
DD
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
พระราชวงัเก่าหลวงพระบาง
้ถ้ำติ่ง - วัดใหญ่สุวรรณภูมาราม
พระธาตุพูสี
ตักบาตรข้าวเหนียว
 น้ำตกตาดกวางสี
ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจาก
หลวงพระบางส่วังเวียง
ล่องเรือชมแม่น้ำซอง
บลูลากูน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว


10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top