ค้นหา
ค้นหา
ปากเซ

ทัวร์ปากเซ

พบ 2 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ปากเซขายดี
TAG

รหัสทัวร์ : THT24-DD-LA-12OCT19-21MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
DD
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อุบลราชธานี - จำปาสัก – ปราสาทวัดพู
น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพระเพ็ง
น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน
อุทยานบาเจียง
พฤศจิกายน
22 - 24 พ.ย. 62,
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 62, 06 - 08 ธ.ค. 62, 07 - 09 ธ.ค. 62, 08 - 10 ธ.ค. 62, 28 - 30 ธ.ค. 62, 29 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
25 - 27 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
08 - 10 ก.พ. 63,
มีนาคม
21 - 23 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THT24-QV-LA-11OCT19-7FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
QV
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปากเซ – จำปาสัก – ปราสาทวัดพู
สีทันดร(สี่พันดร) - น้ำตกหลี่ผี
น้ำตกคอนพะเพ็ง - ตักบาตรเช้า
ช๊อปปิ้งตลาดเช้า – น้ำตกตาดเยือง
สวนไม้ดอกเมืองหนาว - ไร่กาแฟ
ธันวาคม
29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
07 - 10 ก.พ. 63,
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top