ค้นหา
ค้นหา
ปูซาน

ทัวร์ปูซาน

พบ 11 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ปูซานขายดี

รหัสทัวร์ : THT10-7C-KR-1-30SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
7C
 
ราคา10,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทุ่งดอกหญ้าแซ พยอลโอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค 
-ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - ภูเขาซองอัค 
-วัดซัน บังซา-ร้านน้ำมันสน - ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู
–หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ซอฟจิโกจิ
-ยอดเขาซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล 
- นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ศูนย์โสม - เอเปค เฮ้าส์ 
- ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เลท - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี
-ปูซานทาวเวอร์ - ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง
-ร้านค้าสมนุ ไพร+ร้านละลายเงินวอน 
-ศูนย์เครื่องสำอางค์
รหัสทัวร์ : THT10-7C-KR-1-31OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
7C
 
ราคา11,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค 
- สวนส้มไร้เมล็ด -  ภูเขาซองอัค 
-วัดซันบังโพมุนซา-ร้านน้ำมันสนเข็มแดง
-ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่-หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
-ซอพจิโกจิ-ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง-พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล 
-  นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ศูนย์โสม - เอเปค เฮ้าส์ 
- ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เลท - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี
-ปูซานทาวเวอร์ - ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง 
-ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน 
-  ศูนย์เครื่องสำอางค์
รหัสทัวร์ : THT10-7C-KR-1-30NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
7C
 
ราคา12,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค 
- สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขา ซองอัค -วัดซันบังซา
-ร้านน้ำมันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพูพิงค์มูลลี่ 
- หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ
- ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดวอลจอง
- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล 
- นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ศูนย์โสม - เอเปค เฮ้าส์ 
-ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เลท -ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี
-ปูซานทาวเวอร์ - ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง
รหัสทัวร์ : THB12-TW-KR-12JUN-29OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TW
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower - Magic Art – ถนน Dongseongno - Gyeongju Donggung Palace - หมู่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน - ถ้ำซอก กูรัม - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรินี่เกาหลี) –Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์ สาหร่าย - Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ– ตลาดนัมโพดง วัดแฮดงยงกุงซา – หมู่บ้านอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด - Super Market - ล็อตเต้ เอาท์เลท
รหัสทัวร์ : THS5-LJ-KR-3SEP-30OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
LJ
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอุลซาน – สวนแดวังกัม ริมทะเล 
- สวนสาธารณะแทฮวา  (ชมสวนดอกไม้ ป่าไผ่ ที่สวยงาม) 
- จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE 
- เมืองปูซาน – ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK
(รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แล้ว) -หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
- อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House 
- สะพานควางอัน – โบสถ์ JUKSONG 
- COSMETIC SHOP – RED PINE 
- ฮ็อกเก็ตนามู - วัดแฮดงยงกุงซา  LOTTE PREMIUM OUTLET 
- อุทยานยงดูซาน - หอคอยปูซานทาวเวอร์ 
- ตลาดนัมโพดง-ศูนย์โสมเกาหลี
- ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี- ออยุคโด สกายวอร์ค (Oryukdo Skywalk) 
- ถนนซอมยอน  แวะซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน
รหัสทัวร์ : THK9-LJ-KR-17SEP-28OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
LJ
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนแทวังกัม - สวนสาธารณะแทฮวากัง
แหลม Ganjeolgot-Songdo Sky Walk
นั่งกระเช้าลอยฟ้า  (Busan Air Cruise )  
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  -  Nurimaru APEC House
สะพานควังอัล-โบสถ์ Jukseong -  Cosmetic Shop
Lotte Outlet Mall  -  วัดแฮดง ยงกุกซา
Herb Shop & Red Pine - สวนยงดูซาน & หอคอยปูซาน
ตลาดนัมโพดง & BIFF Square-ศูนย์โสมและดิวตี้ฟรี
ถนนซ็อมย็อน - SUPERMAKET 
กันยายน
17 - 21 ก.ย. 62, 22 - 26 ก.ย. 62, 24 - 28 ก.ย. 62, 25 - 29 ก.ย. 62, 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 62,
ตุลาคม
01 - 05 ต.ค. 62, 02 - 06 ต.ค. 62, 07 - 11 ต.ค. 62, 09 - 13 ต.ค. 62, 13 - 17 ต.ค. 62, 16 - 20 ต.ค. 62, 21 - 25 ต.ค. 62, 23 - 27 ต.ค. 62, 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62,
รหัสทัวร์ : THH2-LJ-KR-19SEP-19OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
LJ
 
ราคา14,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดดงฮวาซา – Daegu Otgol Village
สวนสนุก E-world & 83 Tower-ถนนดงซองโน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- สะพานเดินทะเล
สวนริมทะเล แทจงแด –หมู่เกาะออยุคโด
โบสถ์ Jukseong- Lotte Premium Outlet
ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา
คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว
ปูซานทาวเวอร์ – ย่านนัมโพดง-Duty Free
ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์โสม
กันยายน
19 - 23 ก.ย. 62, 21 - 25 ก.ย. 62, 26 - 30 ก.ย. 62, 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 62,
ตุลาคม
10 - 14 ต.ค. 62, 12 - 16 ต.ค. 62, 17 - 21 ต.ค. 62, 19 - 23 ต.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THG15-TW-KR-18SEP-26NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TW
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
วัดดงฮวาชา- สวนสนุก E- WORLD 
- 83 TOWER – MAGIC ART – ถนน DONGSEONGNO 
-DAEGU OTGOL VILLAGE - เมืองเคียงจู 
– หมู่บ้านคนตระกลูฉ่อย – สะพานโบราณ WOLJEONGGYO 
– หอดูดาวซอมซองแด ชมดอกมูห์ลี่ย์  ทุ่งหญ้าสีชมพู
– ถ้ำซอกกูรัม -วัดพลูกุกซา – เมืองปูซาน 
- หาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอึนแด -ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล 
– พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – SONGDO SKYWALK 
- ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง– ดิวตี้ฟรี
– ปูซานทาวเวอร์ - ตลาดปลาจากัลชิ– ตลาดนัมโพดง 
-ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู 
– หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือซานโตรินี่เกาหลี
– SUPERMARKET - วัดแฮดงยงกุงซา 
– เมืองแทกู – ตลาดซอมุน - ถนนสตรีทฟู้ด
รหัสทัวร์ : THH2-KE-KR-13SEP-11OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
KE
 
ราคา22,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
นั่งกระเช้าลอยฟ้า–เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน
ตลาดปลาจุนกัง– สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- สะพานเดินทะเล Sky Walkway
สวนริมทะเล แทจงแด –หมู่เกาะออยุคโด
โบสถ์ Jukseong- Lotte Premium Outlet
ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา
คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว
ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์-Duty Free
ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนย์โสม
ตุลาคม
11 - 15 ต.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB15-KE-KR-21JUN-18OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
KE
 
ราคา25,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
Oryukdo Skywalk-เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา
หอดูดาวชมซงแด-เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา
Okgol Village - Cosmetic Shop - ศูนย์โสม
สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower –ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
Duty Free - สวนยงดูซาน - หอคอยปูซาน
Nampodong Street –ตลาดปลาชาลกาชิ
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House
ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet
สายการบิน : KOREAN AIR (KE)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-26,900 บาท
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เกาหลี : P5 เกาหลี #สายแฟ 5 วัน 3 คืน (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์เกาหลี : ICN41 KOREA โลกนี้ สีชมพู 5D3N (231019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,800
ทัวร์เกาหลี : FIRST SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER (301119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,100

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top