ค้นหา
ค้นหา
อินชอน

ทัวร์อินชอน

พบ 3 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ อินชอนขายดี

รหัสทัวร์ : THS5-BX-KR-06MAR-30MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
BX
 
ราคา18,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย - เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี “เกาะนามิ” – ไร่สตรอว์เบอร์รี่ 
สนุกเต็มอิ่มกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ( แบบเต็มวัน ) หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด
โสมเกาหลี + ฮ็อกเก็ตนามู - ช้อปปิ้งเครื่องสาอาง COSMETIC – ถ่ายรูปกับ พระราชวังเคียงบกกุง 
(พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล ) – ดิวตี้ฟรี อิสระช้อปปิ้งตลาดที่ฮิตที่สุดของเกาหลี “ตลาดเมียงดง”
น้ามันสนเข็มแดง - โรงงานพลอยอเมทิส - แวะซื้อของฝาก ณ ร้าน ละลายเงินวอน
รหัสทัวร์ : THS5-BX-KR-26MAR-04MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
BX
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชมความงดงามของ “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คเกาหลีชื่อดัง
ไร่ สตรอว์เบอร์รี่ - อุทยาน แห่งชาติซอรัคซาน
สนุกกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุก เอเวอร์แลนด์ - ชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี 
ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย ) ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC ช้อปปิ้ง ตลาดฮงแด
โสมเกาหลี + ฮ็อกเก็ตนามู – ถ่ายรูปกับ พระราชวังเคียงบกกุง
(พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล – พิเศษ !! พา ท่าน ชมซากุระ นับ
1000 ต้น ณ ถนนยออิโด ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้ง ตลาด ที่ฮิตที่สุดของเกาหลี
“ตลาด เมียงดง

รหัสทัวร์ : THS5-BX-KR-01DEC-2023-10MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
BX
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านเทพนิยาย 
เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี “เกาะนามิ” 
ไร่สตรอว์เบอร์รี่
สนุกกับการเล่นสกี 
และสโนว์สเลด ณ สกีรีสอร์ท
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งเครื่องสาอาง COSMETIC 
ช้อปปิ้งตลาดฮงแด
โสมเกาหลี 
น้ำมันสนเข็มแดง 
พระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ ที่สุดของกรุงโซล ) 
ถ่ายรูปกับหมู่บ้านบุกชอนฮันอก 
ดิวตี้ฟรี อิสระช้อปปิ้งตลาดที่ฮิตที่สุดของเกาหลี “ตลาดเมียงดง
หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) 
ฮ็อกเก็ตนามู 
โรงงานพลอยอเมทิส ร้านละลายเงินวอน
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top