ค้นหา
ค้นหา
อินชอน

ทัวร์อินชอน

พบ 49 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ อินชอนขายดี

รหัสทัวร์ : THB15-XJ-KR-28AUG-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
อินชอน – โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA 
– วัดวาวูจองซา - Anyang Art Park – ซูวอน
- ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– Cosmetic Shop 
- โซลทาวเวอร์-พระราชวังเคียงบ๊อคคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก 
– ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี- Duty Free – Star Park 
- ตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ ทำคิมบับ+ฮันบก 
- ถนนฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน 
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-KR-1-27NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา11,889
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอินชอน -เมืองอันยาง – ANYANG ART PARK 
– เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ 
- คลองชองเกชอน – SEOUL LANTERN FESTIVAL
-ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เกาหลี– วัดโชเกชา 
- ย่านอินซาดง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง 
– ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง– EUNPYEONG HANOK VILLAGE 
–โบสถ์มย็องดงดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง 
-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส 
– ภูเขานำซาน - หอคอย เอ็นโซล ทาวเวอร์
– ALIVE MUSEUM - ย่านฮงแด -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง– พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! 
คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – สวนฮานึล 
- ซุปเปอร์มาเก็ต  หรือ ร้านละลายเงินวอน
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-KR-1-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

เมืองอินชอน - เมืองอาซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง 
แห่งเมืองอาซาน – ถนนเคียวกีซอน 
- อันซอง ฟาร์มแลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 
- เมืองโซล– ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง 
- ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี 
– สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์– โบสถ์มย็องดง 
- ดิวตี้ฟรี– ช้อปปิ้งย่านเมียงดง 
-พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกงุ 
- ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไนพลอยสีม่วง อเมทิส 
- หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์- มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา 
– ย่านอีแด - ย่านฮงแด-พิพิธภัณฑ์ ภาพ 3 มิติ
-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง พิเศษ!!! .... 
สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! 
คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS  
–ร้าน ละลายเงินวอน 

รหัสทัวร์ : THB15-XJ-KR-2OCT-20NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา12,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อินชอน - เกาะนามิ  
Anyang Art Park - ป้อมฮวาซอง 
ซูวอน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop 
โซลทาวเวอร์ - ถนนฮงอิก
ศูนย์โสม - ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี 
Duty Free - พระราชวังชางด๊อกคุง 
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - Star Park 
ตลาดเมียงดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ตุลาคม
30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
06 - 10 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62,
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-KR-9OCT-22NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา13,889
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอินชอน - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ
- เกาะนามิ– ซอรัค-อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน 
–วัดชินฮึงซา– เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
–เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 
-ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง – พระราชวังถ็อกซูกุง 
– ถนนสายโรแมนติกถ็อกซูกุง -ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง 
– ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ภูเขานัมซาน 
– หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ - โบสถ์มย็องดง 
-ดิวตี้ฟรี- ย่านเมียงดง -ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
- โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด
-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง 
พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! 
คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - เมืองพาจู
– สะพานแขวนมาจังโฮซู- PAJU PREMIUM OUTLETS 
- ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน
รหัสทัวร์ : THH2-LJ-KR-10SEP-30NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
LJ
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สะพานแขวนมาจังโฮซู – หุบเขาศิลปะโพชอน
ป้อมฮวาซอง-วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก – ร้านเครื่องสำอางค์
ศูนย์โสม – ศุนย์สมุนไพร – พระราชวังชางด็อก
ถนนซัมชองดง – คล้องกุญแจคู่รัก โซลทาวน์เวอร์
DUTY FREE – ตลาดเมียงดง-น้ำมันสนเข็มแดง
ตลาดฮงอิก – ร้านละลายเงินวอน
ตุลาคม
22 - 26 ต.ค. 62, 24 - 28 ต.ค. 62, 25 - 29 ต.ค. 62, 26 - 30 ต.ค. 62, 27 - 31 ต.ค. 62, 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62, 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62, 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62, 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 05 พ.ย. 62, 02 - 06 พ.ย. 62, 03 - 07 พ.ย. 62, 04 - 08 พ.ย. 62, 05 - 09 พ.ย. 62, 06 - 10 พ.ย. 62, 07 - 11 พ.ย. 62, 08 - 12 พ.ย. 62, 09 - 13 พ.ย. 62, 10 - 14 พ.ย. 62, 11 - 15 พ.ย. 62, 12 - 16 พ.ย. 62, 13 - 17 พ.ย. 62, 14 - 18 พ.ย. 62, 15 - 19 พ.ย. 62, 16 - 20 พ.ย. 62, 17 - 21 พ.ย. 62, 18 - 22 พ.ย. 62, 19 - 23 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62, 21 - 25 พ.ย. 62, 22 - 26 พ.ย. 62, 23 - 27 พ.ย. 62, 24 - 28 พ.ย. 62, 25 - 29 พ.ย. 62, 26 - 30 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THB15-XJ-KR-13JUL-20NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อินชอน - เกาะนามิ - Anyang Art Park – ป้อมฮวาซอง 
- ซูวอน-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง 
- Cosmetic Shop – โซลทาวเวอร์- ถนนฮงอิก
-ศูนย์โสม - ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี- Duty Free 
- พระราชวังชางด๊อกคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก 
- Star Park - ตลาดเมียงดง-ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน
รหัสทัวร์ : THS5-LJ-KR-1FEB-4MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
LJ
 
ราคา14,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
อินชอน – เกาะนามิ
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์)
วัดชินฮึงซา - สกีรีสอร์ท
ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่ - สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ)
Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด
น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเก็ตนามู
โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี
ตลาดเมียงดงชื่อดัง - ศูนย์โสมเกาหลี
พลอยอเมทีส  - โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก
ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน
กุมภาพันธ์
01 - 05 ก.พ. 63, 02 - 06 ก.พ. 63, 03 - 07 ก.พ. 63, 04 - 08 ก.พ. 63, 05 - 09 ก.พ. 63, 06 - 10 ก.พ. 63, 07 - 11 ก.พ. 63, 08 - 12 ก.พ. 63, 09 - 13 ก.พ. 63, 10 - 14 ก.พ. 63, 11 - 15 ก.พ. 63, 12 - 16 ก.พ. 63, 13 - 17 ก.พ. 63, 14 - 18 ก.พ. 63, 15 - 19 ก.พ. 63, 16 - 20 ก.พ. 63, 17 - 21 ก.พ. 63, 18 - 22 ก.พ. 63, 19 - 23 ก.พ. 63, 20 - 24 ก.พ. 63, 21 - 25 ก.พ. 63, 22 - 26 ก.พ. 63, 23 - 27 ก.พ. 63, 24 - 28 ก.พ. 63, 25 - 29 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63,
มีนาคม
01 - 05 มี.ค. 63, 02 - 06 มี.ค. 63, 03 - 07 มี.ค. 63, 04 - 08 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB16-7C-KR-29NOV19-31MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
7C
 
ราคา14,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาะนามิ–ลานสกีไร่สตอเบอร์รี่ 
– พิพิธภัณฑ์สาหร่าย –การทำข้าวห่อสาหร่าย(คิมบับ) 
– สวมชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
– ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง– คอสเมติกเซนเตอร์ 
– ศูนย์สมุนไพรฮอคเก นามู– พระราชวังชางด๊อกกุง 
– ดิวตี้ฟรี –ย่านเมียงดง เอ็นโซลทาวเวอร์ 
– ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี–โรงงานพลอยอเมทิส 
– ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
รหัสทัวร์ : THF4-XJ-KR-2-25OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา14,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
อินชอน – สะพานแขวนมาจังโฮซู– เกาะนามิ- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนเลียบกำแพงหิน – ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ผลิตภัณฑ์คอสเมติก - ร้านค้าปลอดภาษี - ตลาดเมียงดง - โซลทาวเวอร์– ศูนยน้ำมันสนเข็มแดง - โรงงานสาหร่าย+สวนชุดฮันบก – โรงงานพลอยสีม่วง - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด-ร้านละลายเงินวอน
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เกาหลี : EXPRESS JEJU IN NOVEMBER (301119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 6,700
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN MARCH (270320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,900
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,800
ทัวร์เกาหลี : ICN41 KOREA โลกนี้ สีชมพู 5D3N (231019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,800
ทัวร์เกาหลี : FIRST SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER (301119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,100
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN DECEMBER (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,700
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN JANUARY (310120)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,100
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top