ค้นหา
ค้นหา
กรุงโซล

ทัวร์กรุงโซล

พบ 110 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ กรุงโซลขายดี

รหัสทัวร์ : THF4-XJ-KR-3JUN-27SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา9,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกาหลีใต้ (อินชอน)–สะพานแขวนมาจังโฮซู-. เกาะนามิ-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- พระราชวังถ็อกซูกุง- ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ - ผลิตภัณฑ์คอสเมติก - ร้านค้าปลอดภาษี - ตลาดเมียงดง - โซลทาวเวอร์-ศูนยน้ำมันสนเข็มแดง-โรงงานสาหร่าย+สวนชุดฮันบก– โรงงานพลอยสีม่วง-ช้อปปิ้งตลาดฮงแด-ร้านละลาย เงินวอน
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-KR-14JUL-28SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน-เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย 
– โซลทาวเวอร์ – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน 
– คอสเมติค - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง 
– พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี 
– ตลาดเมียงดง -อิสระท่องเที่ยว และช็อปปิ้งเต็มวัน
-ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู
– พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด – ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท 
– ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-KR-14JUL-28SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน-เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย 
– โซลทาวเวอร์ – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน 
– คอสเมติค - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง 
– พระราชวังเคียงบกกุง+ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี 
– ตลาดเมียงดง -อิสระท่องเที่ยว และช็อปปิ้งเต็มวัน
-ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู
– พลอยอเมทิส – ถนนฮงแด – ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท 
– ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
รหัสทัวร์ : THZ1-XJ-KR-3JUL-27SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
สะพานแขวน GAMAKSAN – LA PROVENCE 
– วัดโชเกซา -ล่องเรือแม่น้ำฮัน
-สวนสนุกล็อตเต้+ ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี– ศูนย์สมุนไพรโสม 
– คอสเมติค – ถนนฮงแด – 943 KING ‘S CROSS  COFFEE SHOP
-ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู
– พระราชวังเคียงบกกุง – พลอยอเมทิส 
– ตลาดเมียงดง-ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต
รหัสทัวร์ : THJ6-XJ-KR-27JUL-28SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อินชอน-ทะเลสาบมาจัง
-หุบเขาศิลปะโพชอน-วัดวาวูจองซา
-ป้อมปราการฮวาซอง
-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
-โรงเรียนสอนทำกิมจิ-ตลาดทงอิน
-วัดโชเกชา-ศูนย์โสมเกาหลี
-พระราชวังชางด๊อกกุง-ซัมชองดงกิล 
-COSMETIC-ดิวตี้ฟรี
-หอคอย NSEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)
-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
-STAR PARK-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
-ย่านฮงแด-KING’S CROSS CAFE 
-ฮุนไดเอ้าท์เลท-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
รหัสทัวร์ : THH2-LJ-KR-3JUN-28SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
LJ
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
PAJU PREMIUM OUTLET – ถ้ำควังมยอง- ป้อมฮวาซอง –สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนยเ์ครื่องสำอางค์– ตลาดดงแดมุน - ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – มหาวิทยาลัยอีแด – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ -ศูนย์สมุนไพร – ย่านยอนนัมดง – ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด – ร้านละลายเงินวอน
รหัสทัวร์ : THT10-7C-KR-1-30SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
7C
 
ราคา10,600
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทุ่งดอกหญ้าแซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค 
-ฮัลโหล คิตตี้ เจจู- ภูเขาซองอัค 
-วัดซัน บังซา-ร้านน้ำมันสน
-ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่-หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
-ซอพจิโกจิ-ยอดเขาซองซาน อิลจุลบง
-พิพิธภัณฑ์แฮนยอ- สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ 
-ล็อตเต้ โซล สกาย -ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี 
- หอคอยกรุงโซล - ศูนย์โสม 
-ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท-พระราชวังถ็อกซูกุง 
- ช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง- ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน 
- ศูนย์เครื่องสำอางค์ 
รหัสทัวร์ : THB15-XJ-KR-28AUG-23OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา11,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
อินชอน – โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMA 
– วัดวาวูจองซา - Anyang Art Park – ซูวอน
- ป้อมฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– Cosmetic Shop 
- โซลทาวเวอร์-พระราชวังเคียงบ๊อคคุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก 
– ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี- Duty Free – Star Park 
- ตลาดเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ ทำคิมบับ+ฮันบก 
- ถนนฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน 
รหัสทัวร์ : THG15-XJ-KR-1-27NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา11,889
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอินชอน -เมืองอันยาง – ANYANG ART PARK 
– เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ 
- คลองชองเกชอน – SEOUL LANTERN FESTIVAL
-ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เกาหลี– วัดโชเกชา 
- ย่านอินซาดง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง 
– ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง– EUNPYEONG HANOK VILLAGE 
–โบสถ์มย็องดงดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง 
-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส 
– ภูเขานำซาน - หอคอย เอ็นโซล ทาวเวอร์
– ALIVE MUSEUM - ย่านฮงแด -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง– พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! 
คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – สวนฮานึล 
- ซุปเปอร์มาเก็ต  หรือ ร้านละลายเงินวอน
รหัสทัวร์ : THF4-XJ-KR-16MAY-27SEP19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
XJ
 
ราคา11,990
รายละเอียดเพิ่มเติม
อินชอน–สะพานแขวนมาจังโฮซู-เกาะนามิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-พระราชวังถ็อกซูกุง
ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ
ผลิตภัณฑ์คอสเมติก - ร้านค้าปลอดภาษี
ตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
โรงงานสาหร่าย+สวนชุดฮันบก–โรงงานพลอยสีม่วง
ช้อปปิ้งตลาดฮงแด-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,990-16,990 บาท
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เกาหลี : P5 เกาหลี #สายแฟ 5 วัน 3 คืน (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์เกาหลี : ICN41 KOREA โลกนี้ สีชมพู 5D3N (231019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,800
ทัวร์เกาหลี : FIRST SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER (301119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,100

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top