ค้นหา
ค้นหา
กรุงโซล

ทัวร์กรุงโซล

พบ 38 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ กรุงโซลขายดี

รหัสทัวร์ : THZ1-TG-KR-15APR-8MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เมืองแทอัน - เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน
เมืองคันโป - เทศกาลดอกอาซาเลีย
คอสเมติค - ถนนฮงแด-หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง
พระราชวังเคียงบกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
โซลทาวเวอร์ - สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส
สวนศิลปะอันยาง - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต
เมษายน
15 - 19 เม.ย. 63, 16 - 20 เม.ย. 63, 17 - 21 เม.ย. 63, 18 - 22 เม.ย. 63, 19 - 23 เม.ย. 63, 22 - 26 เม.ย. 63, 23 - 27 เม.ย. 63, 24 - 28 เม.ย. 63, 25 - 29 เม.ย. 63, 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 63, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63, 30 เม.ย. - 04 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
03 - 07 พ.ค. 63, 04 - 08 พ.ค. 63, 06 - 10 พ.ค. 63, 08 - 12 พ.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-KR-4-27MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
โซลทาวเวอร์ - คอสเมติค - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง 
เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK)
ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู
พลอยอเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
มีนาคม
04 - 08 มี.ค. 63, 05 - 09 มี.ค. 63, 06 - 10 มี.ค. 63, 11 - 15 มี.ค. 63, 12 - 16 มี.ค. 63, 13 - 17 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63, 19 - 23 มี.ค. 63, 20 - 24 มี.ค. 63, 25 - 29 มี.ค. 63, 26 - 30 มี.ค. 63, 27 - 31 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG15-TG-KR-14MAR-29APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา19,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองอินชอน – PARADISE CITY 
ปั่นเรลไบค์ – เกาะนามิ-ซอรัคซาน                                                                                                                            
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน -วัดชินฮึงซา 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล
พิเศษ พบกับ เทศกาลดอกทิวลิปที่เอเวอร์แลนด์ 
สวนโซลแกรนด์ปาร์ค - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง 
พระราชวังชางด็อกกุง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  
หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี 
อิสระช้อปปิ้งย่านเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี 
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส 
ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ 
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ร้านละลายเงินวอน 
มีนาคม
14 - 18 มี.ค. 63, 18 - 22 มี.ค. 63, 20 - 25 มี.ค. 63, 25 - 29 มี.ค. 63, 27 - 31 มี.ค. 63, 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 63,
เมษายน
01 - 05 เม.ย. 63, 02 - 06 เม.ย. 63, 04 - 08 เม.ย. 63, 08 - 12 เม.ย. 63, 09 - 13 เม.ย. 63, 11 - 15 เม.ย. 63, 12 - 16 เม.ย. 63, 13 - 17 เม.ย. 63, 15 - 19 เม.ย. 63, 16 - 20 เม.ย. 63, 17 - 21 เม.ย. 63, 22 - 26 เม.ย. 63, 24 - 28 เม.ย. 63, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THW3-OZ-KR-20NOV19-31MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
OZ
 
ราคา20,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านฝรั่งเศส LA PROVENCE - เกาะนามิ 
- อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี) 
หรือ ONEMOUNT SNOW PARK (ไม่รวมบัตรเข้า) 
**กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PARK แทน**
-กิมจิ+ฮันบก - สตรอเบอร์รี่ฟาร์ม 
- สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและ เครื่องเล่นไม่จำกัด) 
- HOLLYWOOD SKY SHOW - ศูนย์เครื่องสำอาง
-ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง 
- พระราชวังเคียงบ็อก - BLUE HOUSE 
- DUTY FREE - คลองชองเกชอน 
- ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE 
- ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน 
- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
-ศูนย์พลอยอเมทิส - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) 
- ศูนย์โสม - ฮงอิก วอคกิ้งสตรีท 
- TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM - SUPERMARKET
รหัสทัวร์ : THZ1-TG-KR-11JAN-29FEB20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา21,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – สกีรีสอร์ท
ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – คอสเมติค – โซลทาวเวอร์
พระราชวังเคียงบกกุง – ศูนย์สมุนไพรโสม
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – ย่านอิกซอนดง
ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดงหมู่บ้านโบราณอึนพยอง
น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ถนนแคฮังนูรี
ฮุนได เอ้าท์เลท – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
กุมภาพันธ์
19 - 23 ก.พ. 63, 20 - 24 ก.พ. 63, 21 - 25 ก.พ. 63, 22 - 26 ก.พ. 63, 25 - 29 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 63, 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-KE-KR-13DEC19-13MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
KE
 
ราคา21,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – เกาะนามิ – ลานสกี
ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – คอสเมติค
คลองชองกเยชอน-ศูนย์สมุนไพรโสม
โซลทาวเวอร์-พระราชวังเคียงบกกุง
ย่านอิกซอนดง-ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
สมุนไพรฮอตเกนามู – น้ำมันสนเข็มแดง
ถนนฮงแด – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
มีนาคม
13 - 17 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THS1-KE-KR-1APR-7OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
KE
 
ราคา24,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
คาเฟ่ โจยังบังชิก ที่แปลงจากโรงทอผ้าเก่า
ท่องอาณาจักร Lotte World และ Aquarium 
ถ่ายรูปเก๋ๆ กับ ภาพ 3 มิติ, พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
สวม ชุดฮันบก เดินชม พระราชวังคยองบกกุง
เมษายน
01 - 05 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
06 - 10 พ.ค. 63,
มิถุนายน
03 - 07 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
01 - 05 ก.ค. 63,
สิงหาคม
05 - 09 ส.ค. 63,
กันยายน
02 - 06 ก.ย. 63,
ตุลาคม
07 - 11 ต.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THZ1-KE-KR-11-15APR20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
KE
 
ราคา29,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK) 
สวนศิลปะอันยาง - สวนอูจูการ์เด้น-โรงเรียนสอนทำกิมจิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
ถนนฮงแด-เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด
ศูนย์สมุนไพรโสม - ศูนย์ฮอตเกนามู
พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ฟรี
ตลาดเมียงดง - โซลทาวเวอร์
พลอยอเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
เมษายน
11 - 15 เม.ย. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,000
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN MARCH (270320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,900
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN APRIL (300420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,300
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN FEBUARY (290220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,000
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,500
ทัวร์เกาหลี : KRWE55 KOREA WINTER’S SOUL 5 วัน 3 คืน (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,900
ทัวร์เกาหลี : KRWE56 KOREA SKI DELUXE 5 วัน 3 คืน (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
ทัวร์เกาหลี : BEAUTIFUL SNOW ส่งท้ายลมหนาว 5 วัน 3 คืน (040320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
ทัวร์เกาหลี : BKR023 WINTER LOVE SKI 5 DAYS 3 NIGHTS (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top