Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 48 รายการ

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 6300.-

ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER (300919)


THT10-ZE-KR-31AUG-30SEP19

ID : 27133

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา-ร้านน้ำมันสน
ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ซอพจิโกจิ-ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร
ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม
ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 6,300 -11,400 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 ส.ค.-3 ก.ย.62
1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 15-18 ก.ย.62
16-19 , 17-20 , 22-25 , 23-26 , 24-27 , 29 ก.ย.-2 ต.ค.62
ราคา 10,800.-
4-7  , 7-10  , 11-14 , 14-17 , 18-21 ก.ย.62
21-24 , 25-28 , 28 ก.ย.-1 ต.ค.62
30 ก.ย.-3 ต.ค.62
ราคา 11,100.-
5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22 ก.ย.62
20-23 , 26-29 , 27-30 ก.ย.62
ราคา 11,400.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์เกาหลี : JEJU SPECIAL SPRING (310519)


THT10-ZE-KR-9APR-31MAY19

ID : 27136

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา  - จูซังจอลลี่
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง-ซอพจิโกจิ
ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike
ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร  -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ศูนย์เครื่องสำอาง  -  ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-21,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-8,6-9,7-10,12-15,13-16,14-17,20-23 พ.ค.62
21-24,26-29,27-30,28-31 พ.ค.62
ราคา 10,900.-
21-24,22-25,23-26,24-27,27-30 เม.ย.62
28 เม.ย.-1 พ.ค.,29 เม.ย.-2 พ.ค.,30 เม.ย.-3 พ.ค.62
1-4,4-7,8-11,11-14,15-18,19-22 พ.ค.62
22-25,25-28,29 พ.ค.-1 มิ.ย.62
ราคา 11,300.-
25-28,26-29 เม.ย.62
2-5,3-6,9-12,10-13,23-26,24-27 พ.ค.62
30 พ.ค.-2 มิ.ย,31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
ราคา 11,600.-
20-23 เม.ย.62
ราคา 11,500.-
16-19,17-20,18-21,19-22 เม.ย.62
ราคา 11,800.-
15-18 เม.ย.62
ราคา 12,100.-
9-12 เม.ย.62
ราคา 12,700.-
18-21 พ.ค.62
ราคา 12,900.-
10-13 เม.ย.62
16-19 พ.ค.62
ราคา 13,900.-
11-14,14-17 เม.ย.62
ราคา 15,900.-
17-20 พ.ค.62
ราคา 17,900.-
13-16 เม.ย.62
ราคา 20,900.-
12-15 เม.ย.62
ราคา 21,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 11000.-

ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN MAY (310519)


THT10-ZE-KR-1-31MAY19

ID : 27131

ชมต้นฮงกาชินามู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
น้ำตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา
ร้านน้ำมันสน-ชมดอกไฮเดรนเยีย
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ
ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - ชายหาดวอลจองรี
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน
ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี
ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,000-12,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-27 , 25-28 , 26-29 , 31 พ.ค.-3 มิ.ย.62
ราคา 11,000.-
10-13 , 11-14 , 12-15 ,17-20 , 18-21 พ.ค.62
23-26 , 27-30 , 30 พ.ค.-2 มิ.ย.62
ราคา 11,300.-
9-12 , 13-16 , 16-19 , 19-22 , 20-23 พ.ค.62
21-24 , 22-25 , 28-31 , 29 พ.ค.-1 มิ.ย. 62
ราคา 11,600.-
6-9 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 พ.ค.62
ราคา 11,900.-
2-5 , 3-6 , 4-7 , 5-8 พ.ค.62
ราคา 12,200.-
1-4 พ.ค.62
ราคา 12,500.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 11800.-

ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)


THT10-ZE-KR-1-31OCT19

ID : 27135

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
สวนส้มไร้เมล็ด- ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา-ร้านน้ำมันสน
ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ซอพจิโกจิ-ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดวอลจองรี
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร
ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม
ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,800-18,700 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-4 ต.ค.62
ราคา 11,800.-
2-5 ต.ค.62
ราคา 12,100.-
5-8 , 6-9 , 7-10 ต.ค.62
ราคา 12,400.-
3-6 , 4-7 , 8-11 , 14-17, 15-18 , 27-30 ต.ค.62
28-31 , 29 ต.ค.-1 พ.ย. 62
ราคา 12,700.-
9-12 , 13-16 , 16-19 , 19-22 , 20-23 ต.ค.62
21-24 , 23-26 , 26-29 , 30 ต.ค.-2 พ.ย. 62
31 ต.ค.-3 พ.ย.62
ราคา 13,000.-
12-15 , 17-20 , 18-21, 24-27 , 25-28 ต.ค.62
ราคา 13,300.-
22-25 ต.ค.62
ราคา 14,000.-
10-13 ต.ค.62
ราคา 15,700.-
11-14 ต.ค.62
ราคา 18,700.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เกาหลี : KRWE44 SUMMER’S VACATION 5 วัน 3 คืน (310819)


THW3-ZE-KR-11MAY-31AUG19

ID : 27586

LA PROVENCE | PAJU OUTLET
ONEMOUNT SNOW PARK
WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ)
***เตรียมชุดว่ายน้ำ***-เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ศูนย์เวชสำอาง
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนแดง - นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์
พระราชวังเคียงบก-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE
วัดโชเกซา - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - DUTY FREE
คลองชองเกชอน-ศูนย์โสม - ศูนย์พลอยอเมทิส
SUPERMARKET
สายการบิน :
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
JIN AIR (LJ)
T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 06 มิถุนายน 2562
03 – 07 มิถุนายน 2562
09 – 13 มิถุนายน 2562
10 – 14 มิถุนายน 2562
16 – 20 มิถุนายน 2562
17 – 21 มิถุนายน 2562
23 – 27 มิถุนายน 2562
24 – 28 มิถุนายน 2562
ราคา 11,900.-
11 – 15 พฤษภาคม 2562
12 – 16 พฤษภาคม 2562
13 – 17 พฤษภาคม 2562
14 – 18 พฤษภาคม 2562
19 – 23 พฤษภาคม 2562
20 – 24 พฤษภาคม 2562
26 – 30 พฤษภาคม 2562
27 – 31 พฤษภาคม 2562
01 – 05 มิถุนายน 2562
04 – 08 มิถุนายน 2562
05 – 09 มิถุนายน 2562
06 – 10 มิถุนายน 2562
07 – 11 มิถุนายน 2562
08 – 12 มิถุนายน 2562
11 – 15 มิถุนายน 2562
12 – 16 มิถุนายน 2562
13 – 17 มิถุนายน 2562
14 – 18 มิถุนายน 2562
15 – 19 มิถุนายน 2562
18 – 22 มิถุนายน 2562
19 – 23 มิถุนายน 2562
20 – 24 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
22 – 26 มิถุนายน 2562
25 – 29 มิถุนายน 2562
26 – 30 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562
30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2562
01 – 05 กรกฎาคม 2562
07 – 11 กรกฎาคม 2562
08 – 12 กรกฎาคม 2562
20 – 24 กรกฎาคม 2562
21 – 25 กรกฎาคม 2562
22 – 26 กรกฎาคม 2562
28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2562
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2562
ราคา 12,900.-
15 – 19 พฤษภาคม 2562
18 – 22 พฤษภาคม 2562
21 – 25 พฤษภาคม 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
23 – 27 พฤษภาคม 2562
24 – 28 พฤษภาคม 2562
25 – 29 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2562
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562
02 – 06 กรกฎาคม 2562
03 – 07 กรกฎาคม 2562
04 – 08 กรกฎาคม 2562
05 – 09 กรกฎาคม 2562
06 – 10 กรกฎาคม 2562
09 – 13 กรกฎาคม 2562
10 – 14 กรกฎาคม 2562
11 – 15 กรกฎาคม 2562
14 – 18 กรกฎาคม 2562
15 – 19 กรกฎาคม 2562
16 – 20 กรกฎาคม 2562
17 – 21 กรกฎาคม 2562
18 – 22 กรกฎาคม 2562
19 – 23 กรกฎาคม 2562
23 – 27 กรกฎาคม 2562
24 – 28 กรกฎาคม 2562
27 – 31 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2562
31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562
03 – 07 สิงหาคม 2562
04 – 08 สิงหาคม 2562
05 – 09 สิงหาคม 2562
06 – 10 สิงหาคม 2562
10 – 14 สิงหาคม 2562
11 – 15 สิงหาคม 2562
12 – 16 สิงหาคม 2562
13 – 17 สิงหาคม 2562
17 – 21 สิงหาคม 2562
18 – 22 สิงหาคม 2562
19 – 23 สิงหาคม 2562
20 – 24 สิงหาคม 2562
24 – 28 สิงหาคม 2562
25 – 29 สิงหาคม 2562
26 – 30 สิงหาคม 2562
27 – 31 สิงหาคม 2562
ราคา 13,900.-
16 – 20 พฤษภาคม 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
12 – 16 กรกฎาคม 2562
13 – 17 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
26 – 30 กรกฎาคม 2562
01 – 05 สิงหาคม 2562
02 – 06 สิงหาคม 2562
07 – 11 สิงหาคม 2562
08 – 12 สิงหาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
14 – 18 สิงหาคม 2562
15 – 19 สิงหาคม 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
22 – 26 สิงหาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562
ราคา 14,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 11990.-

ทัวร์เกาหลี : FT-ICN XJ01B เกาหลี เที่ยวฟิน ช้อปปิ้งสุดมันส์ 5 วัน 3 คืน (270919)


THF4-XJ-KR-16MAY-27SEP19

ID : 27304

อินชอน–สะพานแขวนมาจังโฮซู-เกาะนามิ
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-พระราชวังถ็อกซูกุง
ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ
ผลิตภัณฑ์คอสเมติก - ร้านค้าปลอดภาษี
ตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
โรงงานสาหร่าย+สวนชุดฮันบก–โรงงานพลอยสีม่วง
ช้อปปิ้งตลาดฮงแด-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,990-16,990 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
07-11 ก.ค. 62
ราคา 11,990.-
03-07 มิ.ย. 62
09-13 ก.ค. 62
ราคา 12,990.-
04-08 มิ.ย. 62
06-10 มิ.ย. 62
16-20 มิ.ย. 62
05-09 ก.ย. 62
12-16 ก.ย. 62
19-23 ก.ย. 62
26-30 ก.ย. 62
ราคา 13,990.-
20-25 พ.ค.62
23-27 พ.ค.62
28 พ.ค.-01 มิ.ย.62
30 พ.ค.-03 มิ.ย.62
05-09 มิ.ย. 62
07-11 มิ.ย.62
08-12 มิ.ย.62
12-16 มิ.ย. 62
13-17 มิ.ย. 62
14-18 มิ.ย. 62
15-19 มิ.ย. 62
19-23 มิ.ย. 62
20-24 มิ.ย. 62
21-25 มิ.ย. 62
22-26 มิ.ย. 62
26-30 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
29 มิ.ย. -03 ก.ค. 62
03-07 ก.ค. 62
04-08 ก.ค. 62
05-09 ก.ค. 62
06-10 ก.ค. 62
10-14 ก.ค. 62
11-15 ก.ค. 62
12-16 ก.ค. 62
13-17 ก.ค. 62
15-19 ก.ค. 62
16-20 ก.ค. 62
17-21 ก.ค. 62
18-22 ก.ค. 62
19-23 ก.ค. 62
20-24 ก.ค. 62
24-28 ก.ค. 62
25-29 ก.ค. 62
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 62
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62
01-05 ส.ค. 62
02-06 ส.ค. 62
03-07 ส.ค. 62
14-18 ส.ค. 62
15-19 ส.ค. 62
16-20 ส.ค. 62
17-21 ส.ค. 62
21-25 ส.ค. 62
22-26 ส.ค. 62
23-27 ส.ค. 62
28 ส.ค. -01 ก.ย. 62
29 ส.ค. –02 ก.ย. 62
30 ส.ค. –03 ก.ย. 62
31 ส.ค. -04 ก.ย. 62
04-08 ก.ย. 62
06-10 ก.ย. 62
07-11 ก.ย. 62
11-15 ก.ย. 62
13-17 ก.ย. 62
18-22 ก.ย. 62
20-24 ก.ย. 62
21-25 ก.ย. 62
25-29 ก.ย. 62
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
ราคา 14,990.-
16-20 พ.ค.62
27-31 ก.ค. 62
ราคา 15,990.-
26-30 ก.ค. 62
ราคา 16,990.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12100.-

ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER (301119)


THT10-ZE-KR-1-30NOV19

ID : 27134

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
สวนส้มไร้เมล็ด- ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา-ร้านน้ำมันสน
ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ซอพจิโกจิ-ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดวอลจองรี
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร
ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม
ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,100-12,700 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-6  , 4-7 , 5-8 , 10-13 , 11-14 , 12-15 พ.ย.62
17-20 , 18-21 , 19-22 ,24-27 ,25-28 , 26-29 พ.ย.62
ราคา 12,100.-
2-5 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 16-19 , 20-23 พ.ย.62
23-26 , 27-30 ,30 พ.ย.-3 ธ.ค.62
ราคา 12,400.-
1-4 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 พ.ย.62
22-25 , 28-1 ธ.ค. , 29 พ.ย.-2 ธ.ค.62
ราคา 12,700.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12700.-

ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN DECEMBER (311219)


THT10-ZE-KR-1-31DEC19

ID : 27132

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม
พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด
ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน
ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง
ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,700-22,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
1-4 , 10-13 ธ.ค.62
ราคา 12,700.-
8-11 , 9-12 ,11-14 ,14-17 , 15-18 , 16-19 ธ.ค.62
ราคา 13,000.-
2-5 , 12-15 ,13-16 , 17-20 ธ.ค.62
ราคา 13,300.-
18-21 ธ.ค.62
ราคา 13,600.-
19-22 ธ.ค.62
ราคา 13,900.-
20-23 , 21-24 ธ.ค.62
ราคา 14,200.-
3-6 ธ.ค.62
ราคา 14,300.-
22-25 ธ.ค.62
ราคา 14,500.-
23-26 ธ.ค.62
ราคา 14,800.-
24-27 ธ.ค.62
ราคา 15,100.-
5-8 , 7-10 ธ.ค.62
ราคา 15,300.-
25-28 ธ.ค.62
ราคา 15,400.-
6-9 ธ.ค.62
ราคา 16,300.-
4-7 ธ.ค.62
ราคา 17,300.-
26-29 , 31 ธ.ค.62-3 ม.ค. 63
ราคา 17,900.-
27-30 ธ.ค.62
ราคา 19,900.-
30 ธ.ค.62-2 ม.ค. 63
ราคา 20,900.-
28-31 ธ.ค.62
ราคา 21,900.-
29 ธ.ค.62-1 ม.ค. 63
ราคา 22,900.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์เกาหลี : XJICN01 เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ วิงการ์เดียม เลวีโอซ่า (270919)


THT18-XJ-KR-7JUN-27SEP19

ID : 27145

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-วัดวาวูจองซา
โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์)-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง
โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก-ศูนย์สมุนไพร
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
คาเฟ่ 943 KING’S CROSS -ช็อปปิ้งย่านฮงแด 
ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-พระราชวังถ็อกซูกุง
ดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 24 มิถุนายน 2562
ราคา 12,888.-
07 – 11 มิถุนายน 2562
ราคา 13,888.-
14 – 18 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562
05 – 09 กรกฎาคม 2562
19 – 23 กรกฎาคม 2562
06 – 10 กันยายน 2562
13 – 17 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
ราคา 14,888.-
12 – 16 กรกฎาคม 2562
02 – 06 สิงหาคม 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562
27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562
ราคา 15,888.-
26 – 30 กรกฎาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
ราคา 17,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์เกาหลี : KXJ19 Hello Summer 6D3N (270919)


THB12-XJ-KR-5JUN-27SEP19

ID : 26926

เกาะนามิ - Soyanggang Sky Walk - ป้อมปราการฮวาซอง
วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร)
LED Rose Garden - ตลาดทงแดมุน-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ใส่ชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบ็อค-SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์)
ช้อปปิ้งเมียงดง-ช้อปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET
หมู่บ้านเทพนิยาย–อินชอนไชน่าทาวน์ - SUPER MARKET
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-20,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
05 - 10 Jun 19
ราคา 12,888.-
12 - 17 Jun 19
19 - 24 Jun 19
26 Jun - 01 Jul 19
14 - 19 Aug 19
ราคา 13,888.-

03 - 08 Jul 19

24 - 29 Jul 19
21 - 26 Aug 19
28 Aug - 02 Sep 19
04 - 09 Sep 19
11 - 16 Sep 19
18 - 23 Sep 19
25 - 30 Sep 19
27 Sep - 02 Oct 19
ราคา 14,888.-
10 - 15 Jul 19
17 - 22 Jul 19
ราคา 15,888.-
07 - 12 Aug 19
ราคา 16,888.-
12 - 17 Jul 19
26 - 31 Jul 19
ราคา 20,888.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12987.-

ทัวร์เกาหลี : HKS-ZE53-SC03 HAPPY KOREA SEORAKSAN SUMMER 5D3N (290619)


THH3-ZE-KR-6MAY-29JUN19

ID : 27351

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา
ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า-ซอรัคซาน - กรุงโซล
ศูนย์โสมเกาหลี-ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมค่าเช่าชุด)
พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี
ย่านฮงแด-เอเวอร์แลนด์ (รวมตั๋วเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ)
ดิวตี้ฟรี หรือ คลองชองเกชอน - เมียงดง
น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู
ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีทำคีมบับ
ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE
ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต
สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,987-13,987 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06-10 พฤษภาคม 2562
11-15 พฤษภาคม 2562
13-17 พฤษภาคม 2562
18-22 พฤษภาคม 2562
20-24 พฤษภาคม 2562
25-29 พฤษภาคม 2562
27-31 พฤษภาคม 2562
04-08 มิถุนายน 2562
15-19 มิถุนายน 2562
22-26 มิถุนายน 2562
24-28 มิถุนายน 2562
29 มิ.ย.-03 ก.ค. 62
ราคา 12,987.-
08-12 พฤษภาคม 2562
15-19 พฤษภาคม 2562
22-26 พฤษภาคม 2562
24-28 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค.-02 มิ.ย. 62
31 พ.ค.-04 มิ.ย. 62
05-09 มิถุนายน 2562
07-11 มิถุนายน 2562
14-18 มิถุนายน 2562
19-23 มิถุนายน 2562
21-25 มิถุนายน 2562
26-30 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย.-02 ก.ค. 62
ราคา 13,987.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์เกาหลี : ZICN26 เกาหลี พาจู โซล 5D3N (เลสโก ฮิตมาแรง) (270919)


THZ1-XJ-KR-3JUL-27SEP19

ID : 27577

สะพานแขวน GAMAKSAN – LA PROVENCE
วัดโชเกซา-ล่องเรือแม่น้ำฮันสวนสนุกล็อตเต้ + ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี
ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – ถนนฮงแด
943 KING ‘S CROSS-COFFEE SHOP
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู
พระราชวังเคียงบกกุง – พลอยอเมทิส
ตลาดเมียงดง-ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 กันยายน 2562
18 – 22 กันยายน 2562
ราคา 12,999.-
03 – 07 กรกฎาคม 2562
05 – 09 กรกฎาคม 2562
10 – 14 กรกฎาคม 2562
19 – 23 กรกฎาคม 2562
04 – 08 กันยายน 2562
06 – 10 กันยายน 2562
13 – 17 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
25 – 29 กันยายน 2562
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
ราคา 14,999.-
12 – 16 กรกฎาคม 2562
13 – 17 กรกฎาคม 2562
14 – 18 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
 26 – 30 กรกฎาคม 2562
27 – 31 กรกฎาคม 2562
02 – 06 สิงหาคม 2562
07 – 11 สิงหาคม 2562
14 – 18 สิงหาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
ราคา 15,999.-
09 – 13 สิงหาคม 2562
10 – 14 สิงหาคม 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์เกาหลี : ZICN25 เกาหลี ยงอิน โซล 5D3N (เลสโก ฮิตติดเทรนด์) (250919)


THZ1-XJ-KR-10MAY-25SEP19

ID : 27575

โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA
ป้อมปราการฮวาชอง-เรียนรู้วิธีการทำคิมบับข้าวห่อสาหร่าย
สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล - SEOUL SKY TOWER
ศูนย์สมุนไพรโสม - คอสเมติค-ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก+ชุดฮันบก
พลอยอเมทิส-ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต 
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 10 มิถุนายน 2562
ราคา 12,999.-
10 – 14 พฤษภาคม 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
17 – 21 พฤษภาคม 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
23 – 27 พฤษภาคม 2562
24 – 28 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 62
05 – 09 มิถุนายน 2562
07 – 11 มิถุนายน 2562
12 – 16 มิถุนายน 2562
13 – 17 มิถุนายน 2562
14 – 18 มิถุนายน 2562
19 – 23 มิถุนายน 2562
20 – 24 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
26 – 30 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
12 – 16 กรกฎาคม 2562
13 – 17 กรกฎาคม 2562
15 – 19 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
26 – 30 กรกฎาคม 2562
27 – 31 กรกฎาคม 2562
02 – 06 สิงหาคม 2562
08 – 12 สิงหาคม 2562
14 – 18 สิงหาคม 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
04 – 08 กันยายน 2562
11 – 15 กันยายน 2562
18 – 22 กันยายน 2562
25 – 29 กันยายน 2562
ราคา 14,999.-
09 – 13 สิงหาคม 2562
ราคา 15,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์เกาหลี : ICN38 KOREA ก็ มาดิ ค๊าบบบ 5D3N (310519)


THG15-XJ-KR-1-31MAY19

ID : 26860

เมืองอินชอน-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – ย่านทงแดมุน
ชม LED ROSE GARDEN-ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
ย่านอินซาดง – ตึกซัมจีกิล - พระราชวังชางด็อกกุง
ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
ย่านฮงแด-คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
มหาวิทยาลัยอีฮวา - ย่านอีแด - ภูเขานำซาน
หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
ราคา 12,999.-
05 – 09 พฤษภาคม 62
12 – 16 พฤษภาคม 62
13 – 17 พฤษภาคม 62
14 – 18 พฤษภาคม 62
15 – 19 พฤษภาคม 62
19 – 23 พฤษภาคม 62
20 – 24 พฤษภาคม 62
21 – 25 พฤษภาคม 62
22 – 26 พฤษภาคม 62
26 – 30 พฤษภาคม 62
27 – 31 พฤษภาคม 62
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
ราคา 14,999.-
02 – 06 พฤษภาคม 62
03 – 07 พฤษภาคม 62
04 – 08 พฤษภาคม 62
10 – 14 พฤษภาคม 62
11 – 15 พฤษภาคม 62
23 – 27 พฤษภาคม 62
24 – 28 พฤษภาคม 62
25 – 29 พฤษภาคม 62
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 62
ราคา 15,999.-
08 – 12 พฤษภาคม 62
09 – 13 พฤษภาคม 62
17 – 21 พฤษภาคม 62
ราคา 16,999.-
01 – 05 พฤษภาคม 62
16 – 20 พฤษภาคม 62
18 – 22 พฤษภาคม 62
ราคา 17,999.-
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์เกาหลี : ICN37 KOREA หนีรัก มาพักร้อน 5D3N (260919)


THG15-XJ-KR-3JUN-26SEP19

ID : 26859

เมืองอินชอน - คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป
HYUNDAI PREMIUM OUTLET - เมืองยงอิน
วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล
ย่านทงแดมุน-ชม LED ROSE GARDEN
ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง
ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-ย่านอินซาดง-ตึกซัมจีกิล
พระราชวังชางด็อกกุง – ภูเขานัมซาน
หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
ย่านฮงแด –คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS
พิพิธภัณฑ์สามมิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย– สวนฮานึล-ร้านละลายเงินวอน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 มิถุนายน 2562
ราคา 12,999.-
03 – 07 มิถุนายน 2562
10 – 14 มิถุนายน 2562
17 – 21 มิถุนายน 2562
24 – 28 มิถุนายน 2562
ราคา 13,999.-
04 – 08 มิถุนายน 2562
05 – 09 มิถุนายน 2562
06 – 10 มิถุนายน 2562
07 – 11 มิถุนายน 2562
08 – 12 มิถุนายน 2562
09 – 13 มิถุนายน 2562
12 – 16 มิถุนายน 2562
13 – 17 มิถุนายน 2562
14 – 18 มิถุนายน 2562
15 – 19 มิถุนายน 2562
16 – 20 มิถุนายน 2562
18 – 22 มิถุนายน 2562
19 – 23 มิถุนายน 2562
20 – 24 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
22 – 26 มิถุนายน 2562
23 – 27 มิถุนายน 2562
25 – 29 มิถุนายน 2562
26 – 30 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 62
30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 62
01 – 05 กรกฎาคม 2562
02 – 06 กรกฎาคม 2562
03 – 07 กรกฎาคม 2562
04 – 08 กรกฎาคม 2562
05 – 09 กรกฎาคม 2562
06 – 10 กรกฎาคม 2562
07 – 11 กรกฎาคม 2562
08 – 12 กรกฎาคม 2562
09 – 13 กรกฎาคม 2562
10 – 14 กรกฎาคม 2562
11 – 15 กรกฎาคม 2562
18 – 22 กรกฎาคม 2562
19 – 23 กรกฎาคม 2562
20 – 24 กรกฎาคม 2562
21 – 25 กรกฎาคม 2562
22 – 26 กรกฎาคม 2562
23 – 27 กรกฎาคม 2562
24 – 28 กรกฎาคม 2562
01 – 05 กันยายน 2562
02 – 06 กันยายน 2562
03 – 07 กันยายน 2562
04 – 08 กันยายน 2562
05 – 09 กันยายน 2562
06 – 10 กันยายน 2562
07 – 11 กันยายน 2562
08 – 12 กันยายน 2562
09 – 13 กันยายน 2562
10 – 14 กันยายน 2562
11 – 15 กันยายน 2562
12 – 16 กันยายน 2562
13 – 17 กันยายน 2562
14 – 18 กันยายน 2562
15 – 19 กันยายน 2562
16 – 20 กันยายน 2562
17 – 21 กันยายน 2562
18 – 22 กันยายน 2562
19 – 23 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
21 – 25 กันยายน 2562
22 – 26 กันยายน 2562
23 – 27 กันยายน 2562
24 – 28 กันยายน 2562
25 – 29 กันยายน 2562
26 – 30 กันยายน 2562
ราคา 14,999.-
12 – 16 กรกฎาคม 2562
14 – 18 กรกฎาคม 2562
15 – 19 กรกฎาคม 2562
16 – 20 กรกฎาคม 2562
17 – 21 กรกฎาคม 2562
26 – 30 กรกฎาคม 2562
27 – 31 กรกฎาคม 2562
01 – 05 สิงหาคม 2562
02 – 06 สิงหาคม 2562
03 – 07 สิงหาคม 2562
04 – 08 สิงหาคม 2562
05 – 09 สิงหาคม 2562
06 – 10 สิงหาคม 2562
07 – 11 สิงหาคม 2562
13 – 17 สิงหาคม 2562
14 – 18 สิงหาคม 2562
15 – 19 สิงหาคม 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562
17 – 21 สิงหาคม 2562
18 – 22 สิงหาคม 2562
19 – 23 สิงหาคม 2562
20 – 24 สิงหาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562
22 – 26 สิงหาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
24 – 28 สิงหาคม 2562
25 – 29 สิงหาคม 2562
26 – 30 สิงหาคม 2562
27 – 31 สิงหาคม 2562
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 62
ราคา 15,999.-
13 – 17 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
08 – 12 สิงหาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
10 – 14 สิงหาคม 2562
11 – 15 สิงหาคม 2562
12 – 16 สิงหาคม 2562
ราคา 16,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์เกาหลี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเกาหลีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์เกาหลี เกาหลีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสี่ในเอเชียและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทางด้านความเร็วอินเทอร์เน็ตที่นี่ถือว่าเร็วที่สุดในโลก และชาวเกาหลีมีหนึ่งในร้อยละที่สูงที่สุดของโลกที่มีการใช้ โทรศัพท์มือถือ ท่านแถบจะไม่ได้เคยเจอสัญญาณโทรศัพท์ล่ม แม้กระทั้งจะอยู่ในถ่ำหรือด้านบนของภูเขาสูงๆ ดินเกาหลีแดนกิมจิ โสม ขุนเขาและดอกไม้ ประเทศที่ทุกคนอยากจะไปสัมผัสความโรแมนติก อากาศหนาว และความสงบ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คนไทยต่างให้ความสนใจเดินทาง ทั้งไปเองหรือไปกับทัวร์เกาหลี ที่ซึ่งความฝันของท่านจะติดปีกโบยบิน ประเทศที่เปี่ยมด้วย ความภาคภูมิ และอารมณ์อันดื่มด่ำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกให้มาทัวร์เกาหลี เชิญมาพักผ่อนที่เกาหลี  ทั้งธรรมชาติ และย่านช้อปปิ้ง กับแหล่งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย  ด้วยความทันสมัย ผสมผสานกับประวัติศาสตร์โบราณ ได้อย่างกลมกลืน พร้อมทั้งประสบการณ์กับสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ และอาหารเลิศรส ผ่อนคลายกับบริการประทินโฉมหลากชนิด และสนุกสุดแสนประหยัดกับแฟชั่นอันทันสมัย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์เกาหลีทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์เกาหลีให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ
วันที่เดินทางและราคาทัวร์เกาหลีอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์เกาหลีอีกมากที่ยังไม่ได้นำลงเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามกับเจ้าหน้าอีกครั้งนะค่ะ

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

 

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี

แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์เกาหลี แบบ ทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางเกาหลี ลองใช้บริการทัวร์เกาหลี ของบริษัทเอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์เกาหลีดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์เกาหลี ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวเกาหลีกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศเกาหลี
ประเทศเกาหลี เป็นอดีตประเทศ ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเกาหลี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้
พื้นที่: 219,140 ตร.กม.
ประชากร: 74 ล้าน (พ.ศ. 2553)

ทัวร์เกาหลี ราคาถูก1 ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ

ทัวร์เกาหลี เมื่อพูดถึงประเทศนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเพราะในประเทศเทศไทยของเราในปัจจุบันนี้กระแสเกาหลีนั้นมาแรงมาก ไม่ว่าจะมาจากภาพยนตร์ นักร้อง แม้กระทั่งแฟชั่นต่างๆ ที่ฮิตกันในหมู่วัยรุ่นไทย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า การแต่งหน้า การแต่งกาย และโดยเฉพาะซีรี่เกาหลี ที่ทำเอาคนไทยหลายคนอยากจะบินลัดฟ้าไปทัวร์ประเทศเกาหลีกันเลยทีเดียว วันนี้เราเลยเอาใจท่านที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีมาฝากค่ะ ว่าถ้าเราจะเดินทางไปทัวร์ประเทศเกาหลี เราจะต้องเตรียมตัวและเตรียมสิ่งของอะไรไปบ้าง

อันดับแรกเราจะต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราจะไปทัวร์ประเทศเกาหลีกันในช่วงเดือนไหน เพราะเราจะได้เตรียมเสื้อผ้าให้ถูกฤดูของประเทศเขากันค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ประเทศเกาหลีเค้ามีถึง 4 ฤดูนะคะ คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวค่ะ ถ้าเราจะไปในช่วงเดือนธันวาคม ก็จะเป็นฤดูหนาวพอดี ฤดูหนาวบ้านเขาจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ อุณหภูมิก็จะอยู่ราวๆ -5°C ถึง 8°C องศา จัดว่าเป็นอากาศที่หนาวจัดเลยทีเดียว แต่ในฤดูนี้ถือว่าเป็นฤดูที่มีนักท่องเที่ยวชื่นชอบอยู่ไม่น้อย เพราะหิมะที่ตกลงมาทำให้สามารถเล่นสกีได้ ซึ่งที่ประเทศเกาหลีจะมีสกีรีสอร์ทไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายที่ค่ะ 

 

แพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก

สำหรับแพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูกในตอนนี้  ถือได้ว่ามีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสรรและคัดสรรกันมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทางด้านบริษัททัวร์ ต้องการนำเสนอสิ่งที่ดีที่มาในรูปแบบของแพคเกจทัวร์โดยตรง ยิ่งถ้าหากเป็นแพคเกจทัวร์ที่คุ้มค่า คุ้มราคา ย่อมได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น การนำเสนอด้วยแพคเกจทัวร์เกาหลีราคาถูก จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บริษัททัวร์ ได้ทำการหยิบยื่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่สนใจอยากจะเดินทางทัวร์เกาหลี และสามารถให้ความสนใจกับแพคเกจนี้โดยตรง ถือได้ว่าเป็นการตอบสนองได้อย่างตรงจุดและโดนใจ

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก