Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์ลาว : BT-LAO01 FD มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (270919)


THB11-FD-LA-14JUN-27SEP19

ID : 28129

หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด 
ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง
บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ-วัดเชียงทอง
วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พระราชวังเก่า
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
14 มิ.ย.62-16 มิ.ย.62
28 มิ.ย.62-30 มิ.ย.62
19 ก.ค.62-21 ก.ค.62
23 ส.ค.62-25 ส.ค.62
30 ส.ค.62-01 ก.ย.62
ราคา 12,900.-
21 มิ.ย.62-23 มิ.ย.62
05 ก.ค.62-07 ก.ค.62
12 ก.ค.62-14 ก.ค.62
13 ก.ย.62-15 ก.ย.62
27 ก.ย.62-29 ก.ย.62
ราคา 13,900.-
26 ก.ค.62-28 ก.ค.62
ราคา 14,900.-
27 ก.ค.62-29 ก.ค.62
10 ส.ค.62-12 ส.ค.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์ลาว : BT-LAO01 PG มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (041019)


THB11-PG-LA-28JUN-4OCT19

ID : 28128

หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน - ตลาดมืด
บ้านช่างฆ้อง - ถ้ำติ่ง - บ้านช่างไห
พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - วัดใหม่
พระธาตุษูสี - บายศรีสู่ขวัญ - ใส่บาตรข้าวเหนียว
วัดวิชุนราช - บ้านผานม 
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 มิ.ย.62-30 มิ.ย.62
16 ก.ค.62-18 ก.ค.62
06 ก.ย.62-08 ก.ย.62
04 ต.ค.62-06 ต.ค.62
ราคา 13,900.-
05 ก.ค.62 07 ก.ค.62
02 ส.ค.62 04 ส.ค.62
23 ส.ค.62 25 ส.ค.62
30 ส.ค.62 01 ก.ย.62
20 ก.ย.62 22 ก.ย.62
ราคา 12,900.-
26 ก.ค.62-28 ก.ค.62
10 ส.ค.62-12 ส.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์ลาว : BT-LAO02 FD มหัศจรรย์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (130919)


THB11-FD-LA-15JUN-13SEP19

ID : 28127

เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย
วังเวียง – ถนนโรตี – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง
พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว
วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง-วัดวิชุนราช
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 มิ.ย.62-17 มิ.ย.62
06 ก.ค.62-08 ก.ค.62
ราคา 13,900.-
14 ก.ค.62-16 ก.ค.62
ราคา 14,900.-
26 ก.ค.62-28 ก.ค.62
09 ส.ค.62-11 ส.ค.62
ราคา 15,900.-
24 ส.ค.62-26 ส.ค.62
30 ส.ค.62-01 ก.ย.62
13 ก.ย.62-15 ก.ย.62
ราคา 12,900.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์ลาว : GO1CNXLPQ-PG002 บินตรงเชียงใหม่ แอ่วเมืองลาว สะบายดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (051219)


THG1-PG-LA-22JUN-5DEC19

ID : 27704

เชียงใหม่ - หลวงพระบาง- พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์บาร์ซาร์-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี
บ้านผานม – วัดแสนสุขาราม-วัดวิชุนราช
วัดเชียงทอง -ศูนย์เครื่องเงิน
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-ตลาดดารา
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-14,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 22 มิถุนายน 2562
08 – 10 สิงหาคม 2562
24 – 26 ตุลาคม 2562
21 – 23 พฤศจิกายน 2562
ราคา 13,888.-
05 – 07 ธันวาคม 2562
ราคา 14,888.-
ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์ลาว : BT-LAO03 PG มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน (051019)


THB11-PG-LA-1JUN-5OCT19

ID : 27720

หอพระแก้ว–ประตูชัย–พระธาตุหลวง
วังเวียง–ถนนโรตี-ล่องเรือคายัค
ถ้ำนอน–Zip Line–ถ้ำจัง–ถ้ำปูคำ
บลูลากูน –บอลลูนยักษ์ – เวียงจันทน์
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 มิ.ย.62-03 มิ.ย.62
06 ก.ค.62-08 ก.ค.62
07 ก.ย.62-09 ก.ย.62
ราคา 13,900.-
29 มิ.ย.62-01 ก.ค.62
27 ก.ค.62-29 ก.ค.62
10 ส.ค.62-12 ส.ค.62
24 ส.ค.62-26 ส.ค.62
28 ก.ย.62-30 ก.ย.62
05 ต.ค.62-07 ต.ค.62
ราคา 14,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ลาว ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวลาวกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เพื่อนบ้านของเราที่เรามักจะมองข้าม ทัวร์ลาวยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันไม่น้อย เส้นชีวิตของลาวคือแม่น้ำโขงเป็นตัวทำหน้าที่แบ่งเขตแดนกับประเทศไทย สำหรับประเทศเล็กๆอย่างลาวนั้น แทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีความหลากหลายที่น่าประหลาดใจ  ดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช้าง วิถีชีวิตแห่งลุ่มแม่น้ำ โขง ทัวร์ลาวชมความงดงามของวัดวาอาราม หรือสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่ผสมผสานศิลปทางตะวันตก จารีตประเพณีที่ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น ความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ลาวต่างๆ เช่น หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุจอมศรี ตลาดเช้า พระราชวังหลวง ถ้ำจังวังเวียง เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว ล้วนแล้วแต่น่าเดินทางไปสัมผัส ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ลาว เที่ยวลาว เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ลาวทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ลาวให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ลาวอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ลาว แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางลาว ลองใช้บริการทัวร์ลาว ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ลาวดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ลาว ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวลาวกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศลาว
ลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ .
เมืองหลวง: เวียงจันทน์
สกุลเงิน: กีบ
ประชากร: 6.646 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ภาษาราชการ: ภาษาลาว
ระบบการปกครอง: รัฐคอมมิวนิสต์, รัฐสังคมนิยม

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก