ค้นหา
ค้นหา
ข้อมูลท่องเที่ยว
พระราชวังทังลอง (ฮานอย) มรดกโลกแห่งเวียดนาม
update : 11 ก.ย. 62
พระราชวังทังลอง (ฮานอย) มรดกโลกแห่งเวียดนาม

พระราชวังทังลอง (ฮานอย) มรดกโลกแห่งเวียดนาม

พระราชวังเก่าทังลอง ถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม ซึ่งได้มีการฉลองครบรอบปีที่ 1,000ไปเมื่อไม่นานมานี้ การก่อตั้งเมืองหลวงแห่งอาณาจักรโบราณศูนย์กลางอารายธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำแดง ในปัจจุบันนี้ได้มีการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์เวียดนามได้เข้าชมเขตโบราณสถานที่เป็นพระราชวังเก่าแห่งนี้ ในเขตของปราการฮานอยอย่างค่อนข้างจำกัดเพราะยังมีการขุดค้นหาทางโบราณคดีอยู่ในภายใน


แหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม

พระราชวังเก่าทังลอง ถือเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม ซึ่งได้มีการฉลองครบรอบปีที่ 1,000ไปเมื่อไม่นานมานี้ การก่อตั้งเมืองหลวงแห่งอาณาจักรโบราณศูนย์กลางอารายธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำแดง ในปัจจุบันนี้ได้มีการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์เวียดนามได้เข้าชมเขตโบราณสถานที่เป็นพระราชวังเก่าแห่งนี้ ในเขตของปราการฮานอยอย่างค่อนข้างจำกัดเพราะยังมีการขุดค้นหาทางโบราณคดีอยู่ในภายใน

พระราชวังทังลองฮานอย


อาณาจักรเวียดนามโบราณทั้งหมด

พระราชวังเก่าทังลองสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1010 หรือ พ.ศ.1553 ก่อนกรุงสุโขทัยราวๆ 200 ปี ในสมัยของราชวงศ์หลีเหวีด เพื่อประกาศเอกราชอาณาจักรด๋ายเหวียด ชื่อของอาณาจักรเวียดนามโบราณทั้งหมดนั้นได้สร้างขึ้นทับป้อมปราการเก่าของจีนตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 7 ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการทางการปกครองและการทหารติดต่อกันนาน 13 ศตวรรษ บริเวณภายในปราการเก่าจะเป็นซากหักพังของพระราชวังโบราณแห่งอาณาจักรทังลอง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นได้ถูกทำลายในช่วงปลายศตวรรษ องค์การยูเนสโกได้จดขึ้นทะเบียนส่วนนี้เป็นมรดกของโลกเนื่องจากเป็นแหล่งที่สะท้อนอารยธรรมในเขตลุ่มแม่น้ำแดงตอนล่าง ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอิทธิพลของอาณาจักรฮั่นของจีนและอาณาจักรจัมปาทางใต้ คณะกรรมการมรดกโลกกล่าวไว้ว่า ในปัจจุบันเวียดนามมีแหล่งมรดกโลกอยู่ 5 แห่งคือ พระราชวังเก่านครเหว เมืองเก่าโฮยอาน ปราสาทโบราณของจัมปาที่หมีเซิน อ่าวฮาลอง จังหวัดหว๋างนีง และป่าสงวนแห่งชาติฟงญา-แกบ่าง ในจังหวัดกว๋างบี่ง ภายในพระราชวังเก่าทังลองนั้นผู้ที่มาทัวร์เวียดนามจะเห็นโคมสีแดงอยู่ใกล้กับมังกร มังกรตัวนี้สลักจากหิน บนหลังคาของพระที่นั่งภายในเขตโบราณสถานของพระราชวังเก่าฮานอย ในบริเวณปราการเก่าที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกได้ประดับโคมไฟสีแดงที่ชายคาพระที่นั่งหลังหนึ่งที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ ในเขตพระราชวังเก่าของฮานอยที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งที่ 6 ของเวียดนาม พระราชวังเก่าทังลองที่มีอายุถึง 1,000ปี เมื่อนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์เวียดนามมองออกไปจะเห็นปราการแห่งฮานอยพร้อมกับเห็นธงชาติปลิวไสวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองฮานอย พระราชวังทังลองนั้นมีคุณค่าในหลายด้านนอกจากจะเป็นจุดศูนย์รวมของวัฒนธรรม ศิลปะการแกะสลักและสถาปัตยกรรม รวมถึงเทคนิคการก่อสร้าง การวางผังเมือง การสร้างภูมิทัศน์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันที่อื่น อีกทั้งยังคงเหลือร่องรอยของสิ่งก่อสร้างและโบราณวัตถุที่หลงเหลืออยู่ให้คนรุ่นหลังได้เห็นรวมถึงความเป็นอยู่ของกษัตริย์ ขุนนาง ข้าราชการระยะต่างๆทางประวัติศาสตร์แห่งอารยะธรรมนับพันปีของประเทศ 

พระราชวังทังลองนั้นเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีเอกลักษณ์และความสำคัญของประเทศเวียดนาม สำหรับผู้ที่มาทัวร์เวียดนาม อยากจะแนะนำให้ลองไปชมที่พระราชวังแห่งนี้กันค่ะ เพราะศูนย์กลางใหญ่ทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดของประเทศเวียดนาม

ดูเพิ่มเติม
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top