ค้นหา
ค้นหา
เสียมเรียบ

ทัวร์เสียมเรียบ

พบ 4 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เสียมเรียบขายดี


รหัสทัวร์ : THA7-LQ-KH-8FEB-27MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
LQ
 
ราคา7,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม
วัดเพรียพรหมรัตน์-โชว์ระบำนางอัปสร
ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ-ปราสาทบันทายสรี
นครธม-ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม
นครวัด-NIGHT MARKET
รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-13DEC19-29MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก
องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม
ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
เมษายน
10 - 12 เม.ย. 63, 24 - 26 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
08 - 10 พ.ค. 63, 15 - 17 พ.ค. 63, 29 - 31 พ.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THS6-FD-KH-8FEB-28AUG20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ - นครวัด
ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายศรี – นครธม –ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม  – ไนท์มาร์เก็ต - ตลาดซาจ๊ะ
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ 
วัดพระพรหมรัตน์ - ร้านเครื่องเงิน 
เมษายน
11 - 13 เม.ย. 63, 12 - 14 เม.ย. 63, 24 - 26 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
01 - 03 พ.ค. 63, 02 - 04 พ.ค. 63, 03 - 05 พ.ค. 63, 15 - 17 พ.ค. 63, 22 - 24 พ.ค. 63,
มิถุนายน
13 - 15 มิ.ย. 63, 19 - 21 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
05 - 07 ก.ค. 63, 17 - 19 ก.ค. 63, 26 - 08 ก.ค. 63,
สิงหาคม
01 - 03 ส.ค. 63, 08 - 10 ส.ค. 63, 28 - 30 ส.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-13DEC19-29MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พนมเปญ - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม
คุกตวลสเลง - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
พระเจดีย์เงิน - ตลาดชาทะไม - เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม - ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ
เมษายน
11 - 13 เม.ย. 63, 12 - 14 เม.ย. 63, 13 - 15 เม.ย. 63, 24 - 26 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
01 - 03 พ.ค. 63, 15 - 17 พ.ค. 63, 29 - 31 พ.ค. 63,

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top