ค้นหา
ค้นหา
เสียมเรียบ

ทัวร์เสียมเรียบ

พบ 6 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เสียมเรียบขายดี
TAG


รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-23AUG19-27MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ 
ศาลองค์เจ๊ก  – องค์จอม 
ชมโชว์ระบำอัปสรา  นครธม 
ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม – นครวัด 
ไนท์มาร์เก็ต  ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม 
ศูนย์ฝึกวชิาชีพ – วัดทไม 
ร้านเครื่องเงิน+เพชร 
รหัสทัวร์ : THS6-FD-KH-6APR-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา10,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ๊ก
องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม
ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม –   นครวัด – ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
วัดพระพรหมรัตน์-ร้านเครื่องเงิน– ตลาดซาจ๊ะ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-17,900 บาท
รหัสทัวร์ : THS6-FD-KH-6APR-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม
คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
พระเจดีย์เงิน –  ตลาดชาทะไม – เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ –  ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม – ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม
นครวัด – ตลาดซาจ๊ะ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-17,900 บาท
รหัสทัวร์ : THS6-FD-KH-14JUL-30DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม 
– คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล 
–พระเจดีย์เงิน – ตลาดชาทะไม– เสียมเรียบ 
– ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊กองค์จอม 
– ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม – ปราสาทบันทายศรี 
– ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ตลาดซาจ๊ะ
รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-23AUG19-27MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พนมเปญ - อนุสาวรีย์อิสรภาพ 
วัดพนม - คุกตวลสเลง 
พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - พระเจดีย์เงิน 
ตลาดชาทะไม - เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก 
องค์จอม - ชมโชว์ระบำอัปสรา
นครธม - ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม 
นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ
รหัสทัวร์ : THB11-EK-KH-20SEP19-24JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
EK
 
ราคา14,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พนมเปญ - วัดพนม - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
เสียมเรียบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม
ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม - นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ
พฤศจิกายน
29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 06 ธ.ค. 62, 13 - 15 ธ.ค. 62, 27 - 29 ธ.ค. 62, 29 - 31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63,
มกราคม
10 - 12 ม.ค. 63, 24 - 26 ม.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top