ค้นหา
ค้นหา
พนมเปญ

ทัวร์พนมเปญ

พบ 1 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ พนมเปญขายดี
TAG


รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-13DEC19-29MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
FD
 
ราคา12,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
พนมเปญ - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม
คุกตวลสเลง - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
พระเจดีย์เงิน - ตลาดชาทะไม - เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม - ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - นครวัด - ตลาดซาจ๊ะ
กุมภาพันธ์
07 - 09 ก.พ. 63, 14 - 16 ก.พ. 63, 28 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
13 - 15 มี.ค. 63, 27 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 63, 11 - 13 เม.ย. 63, 12 - 14 เม.ย. 63, 13 - 15 เม.ย. 63, 24 - 26 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
01 - 03 พ.ค. 63, 15 - 17 พ.ค. 63, 29 - 31 พ.ค. 63,

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top