ค้นหา
ค้นหา
ฮังการี

ทัวร์ฮังการี

พบ 31 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ฮังการีขายดี


รหัสทัวร์ : THB15-EK-EU-21MAY-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
EK
 
ราคา33,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูโดโจวิซ
คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 33,900-38,900 บาท
รหัสทัวร์ : THV1-EK-EU-21MAY-29NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
EK
 
ราคา33,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
บูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมง
ฮีโร่สแควร์-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
PARNDOF OUTLET
เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท-ฮอลสตัท
เชสกี้คลุมลอฟ-ปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท
รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-19SEP19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
QR
 
ราคา35,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โดฮา –เวียนนา –ฮัลสตัทท์- เชสกี้ คุมลอฟ 
- เชสกี้ บูเดอโจวิช– ปร๊าก– ปราสาทปร๊าก
– มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล
– บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา 
- บูดาเปสต์ –ฮีโร่สแควร์ – คาสเซิ่ลฮิลล์
- Outlet Parndorf- เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ 
-ถนนคาร์ทเนอร์- โบสถ์เซนต์สตีเฟน
รหัสทัวร์ : THB15-EK-EU-03NOV-01DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 7วัน 4 คืน
EK
 
ราคา36,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ดูไบ – ปราก – คาโลวี วารี – ปราก
ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลสตัท – เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ – OUTLET – บราติสลาวา
บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
พฤศจิกายน
03 - 09 พ.ย. 62, 10 - 16 พ.ย. 62,
ธันวาคม
01 - 07 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-8NOV-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา40,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
บูดาเปสต์ - โบสถ์แมทเธียส
ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ 
McArthurGlen Designer Outlet 
ซาลส์บูร์ก - สวนมิราเบล - ฮัลล์สตัทท์
ลินซ์ - เชสกี้ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ - กรุงปราก 
ปราสาทแห่งกรุงปราก -โบสถ์เซนต์ไวตัส 
สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ดูไบ 
รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-30NOV-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
EK
 
ราคา41,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเวนิส – ท่าเรือตรอนเคตโต้ 
สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค 
โบสถ์ซานมาร์โค 
Noventa Di Piave Designer Outlet 
เมืองพิราน – จัตุรัสตาร์ตินี
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์– โบสถ์เซนต์ฟรังซิส 
ถ้ำโพสทอยนา – เมืองลูบลิยานา
สะพานมังกร –  เพรเซเรน สแควร์
ปราสาทลูบลิยานา เมืองเบลด 
โบสถ์พระแม่มารีย์ – ปราสาทเบลด 
เมืองกราซ – ย่านเมืองเก่า 
จัตุรัสเมนสแควร์ – กรุงบูดาเปสต์ 
โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง
รหัสทัวร์ : THV3-BR-EU-7SEP-5DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
BR
 
ราคา41,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียนนา-บูดาเปสต์-บราติสลาวา
เชสกี้บูโยวิช-เชสกี้ครุมลอฟ
ปราก-ลินซ์ (ออสเตรีย)-ซาลสเบิร์ก
ฮอลสตัท-พระราชวังเชิร์นบรุนน์
พานดอร์ฟ
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 41,900-43,500 บาท
รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-7JUN-19OCT19
จำนวนวันเดินทาง :
EK
 
ราคา42,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
McArthurGlen Designer Outlet-เมืองซาลส์บูร์ก
สวนมิราเบล-ฮัลล์สตัทท์-ลินซ์-เชสกี้ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปราก-ปราสาทแห่งกรุงปราก
โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ดูไบ
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 42,900-43,900 บาท
รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-12JUN-22OCT19
จำนวนวันเดินทาง :
EK
 
ราคา42,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเวนิส – ท่าเรือตรอนเคตโต้
สะพานถอนหายใจ-จัตุรัสซานมาร์โค
โบสถ์ซานมาร์โค-Noventa Di Piave Designer Outlet
เมืองพิราน – จัตุรัสตาร์ตินี – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
โบสถ์เซนต์ฟรังซิส – ถ้ำโพสทอยนา – เมืองลูบลิยานา
สะพานมังกร - เพรเซเรน สแควร์ – ปราสาทลูบลิยานา
เมืองเบลด – โบสถ์พระแม่มารีย์ – ปราสาทเบลด
เมืองกราซ – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัสเมนสแควร์
กรุงบูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง  
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-8NOV-3DEC19
จำนวนวันเดินทาง :
EK
 
ราคา42,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
McArthurGlen Designer Outlet-เมืองซาลส์บูร์ก
สวนมิราเบล-ฮัลล์สตัทท์-ลินซ์-เชสกี้ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปราก-ปราสาทแห่งกรุงปราก
โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์
นาฬิกาดาราศาสตร์ดูไบ  
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
ทัวร์โครเอเชีย : QE3ZAG-EK002 Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (071019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 54,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top