ค้นหา
ค้นหา
ฮังการี

ทัวร์ฮังการี

พบ 28 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ฮังการีขายดี


รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-19SEP19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
QR
 
ราคา35,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โดฮา –เวียนนา –ฮัลสตัทท์- เชสกี้ คุมลอฟ 
- เชสกี้ บูเดอโจวิช– ปร๊าก– ปราสาทปร๊าก
– มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล
– บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา 
- บูดาเปสต์ –ฮีโร่สแควร์ – คาสเซิ่ลฮิลล์
- Outlet Parndorf- เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ 
-ถนนคาร์ทเนอร์- โบสถ์เซนต์สตีเฟน
รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-2-16MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
EK
 
ราคา38,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปราก – คาโลวี วารี – ปราก
เข้าชมปราสาทปราก
สะพานชาร์ลส์ - เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ บูดาโจวิค - ฮัลสตัท – เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ - บราติสลาวา
บูดาเปสต์ – CASTLE HILL
มีนาคม
02 - 08 มี.ค. 63, 16 - 22 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-31MAR-1JUL20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา39,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
บูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์
McArthurGlen Designer Outlet
ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-ฮัลล์สตัทท์-ลินซ์-เชสกี้ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ-กรุงปราก-ปราสาทแห่งกรุงปราก
โบสถ์เซนต์ไวตัส-สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์ดูไบ  
มีนาคม
31 มี.ค. - 07 เม.ย. 63,
เมษายน
01 - 08 เม.ย. 63, 09 - 16 เม.ย. 63, 10 - 17 เม.ย. 63, 24 เม.ย. - 01 พ.ค. 63, 29 เม.ย. - 06 พ.ค. 63, 30 เม.ย. - 07 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
05 - 12 พ.ค. 63, 13 - 20 พ.ค. 63, 27 พ.ค. - 03 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
02 - 09 มิ.ย. 63, 17 - 24 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
01 - 08 ก.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-EK-EU-10MAR-28APR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
EK
 
ราคา39,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงบูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์  -  OUTLET - เวียนนา  - พระราชวังเชินบรุนน์
เวียนนา - ฮัลล์สตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสเก้บูเดโจวิช
เชสเก้ บูเดโจวิช - คาร์โลวี วารี - ปราก - ปราสาทปราก 
มีนาคม
10 - 16 มี.ค. 63, 23 - 29 มี.ค. 63,
เมษายน
08 - 14 เม.ย. 63, 28 เม.ย. - 04 พ.ค. 63,
มิถุนายน
01 - 07 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-5DEC19-25MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา40,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
บูดาเปสต์-กรุงเวียนนา-ซาลส์บูร์ก
ฮัลล์สตัทท์-เชสกี้ครุมลอฟ 
กรุงปราก-สะพานชาร์ลส์
ปราสาทปราก-นาฬิกาดาราศาสตร์
ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
พระราชวังเชินบรุนน์
มกราคม
30 ม.ค. - 06 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 12 ก.พ. 63, 19 - 26 ก.พ. 63,
มีนาคม
04 - 11 มี.ค. 63, 11 - 18 มี.ค. 63, 18 - 25 มี.ค. 63, 25 มี.ค. - 01 เม.ย. 63,
มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์
ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท 
เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราก - มหาวิหารเซนต์ไวตัส 
สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บูดาเปสต์
ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง เอาท์เลท - เวียนนา 
พระราชวัง ฮอฟบวร์ก - พระราชวังเชินบรุนน์ 
มีนาคม
03 - 10 มี.ค. 63, 10 - 17 มี.ค. 63, 17 - 24 มี.ค. 63, 24 - 31 มี.ค. 63,
เมษายน
28 เม.ย. - 05 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
13 - 19 พ.ค. 63, 23 - 29 พ.ค. 63,
มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ ฮัลสตัทท์
พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ
ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า -  สะพานชาร์ลส์
ปร๊าก-ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์
คาสเซิ่ล ฮิลล์-ป้อมฟิชเชอร์แมน-ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf - เวียนนา - ชมพระราชวังเชินบรุนน์ 
สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน
มกราคม
27 ม.ค. - 03 ก.พ. 63, 30 ม.ค. - 06 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
03 - 10 ก.พ. 63, 06 - 13 ก.พ. 63, 10 - 17 ก.พ. 63, 13 - 20 ก.พ. 63, 17 - 24 ก.พ. 63, 24 ก.พ. - 02 มี.ค. 63, 27 ก.พ. - 05 มี.ค. 63,
มีนาคม
02 - 09 มี.ค. 63, 05 - 12 มี.ค. 63, 09 - 16 มี.ค. 63, 12 - 19 มี.ค. 63, 16 - 23 มี.ค. 63, 19 - 26 มี.ค. 63, 20 - 27 มี.ค. 63, 26 มี.ค. - 03 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THG1-TG-EU-16JAN-2JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา42,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิวนิค – เชสกี่ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิช
ปราก – สะพานชาร์ล - บราติสลาวา - บูดาเปสท์ 
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - OUTLET – เวียนนา

กุมภาพันธ์
18 - 24 ก.พ. 63,
มีนาคม
10 - 16 มี.ค. 63, 17 - 23 มี.ค. 63, 24 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
21 - 27 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
12 - 18 พ.ค. 63, 26 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
02 - 08 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-29DEC19-22JUL20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา43,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์
ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เวียนนา
เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงบูดาเปสต์  
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงบูดาเปสต์  
กรุงบราติสลาว่า – เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค
คาร์โลวี วารี - กรุงปราก - เข้าชมปราสาทแห่งปราก  
เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส  
กุมภาพันธ์
12 - 19 ก.พ. 63,
มีนาคม
18 - 25 มี.ค. 63,
เมษายน
04 - 11 เม.ย. 63, 12 - 19 เม.ย. 63, 23 - 30 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
28 พ.ค. - 04 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
24 มิ.ย. - 01 ก.ค. 63,
กรกฎาคม
22 - 29 ก.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB12-QR-EU-24SEP-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
QR
 
ราคา44,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค
ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – ฮัลล์สตัทท์ – Ceske Budejovice
เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – ปราสาทปราก
กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาว่า
บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์
McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส
กุมภาพันธ์
13 - 20 ก.พ. 63, 20 - 27 ก.พ. 63,
มีนาคม
06 - 13 มี.ค. 63, 20 - 27 มี.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : TG991 Austria Czech Slovakia 7 วัน 4 คืน (170620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 35,888
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10 POLAND 7 วัน 4 คืน (010620)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 39,999

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top