ค้นหา
ค้นหา
สโลวัค

ทัวร์สโลวัค

พบ 23 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ สโลวัคขายดี


รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-19SEP19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
QR
 
ราคา35,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โดฮา –เวียนนา –ฮัลสตัทท์- เชสกี้ คุมลอฟ 
- เชสกี้ บูเดอโจวิช– ปร๊าก– ปราสาทปร๊าก
– มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล
– บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา 
- บูดาเปสต์ –ฮีโร่สแควร์ – คาสเซิ่ลฮิลล์
- Outlet Parndorf- เวียนนา –พระราชวังเชินบรุนน์ 
-ถนนคาร์ทเนอร์- โบสถ์เซนต์สตีเฟน
เมืองฟุสเซ่น ประเทศเยอรมัน - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - ถนนมาเรียเทเรซ่า - หอคอยประจำเมือง 
เสาอันนาเซาเลอ - หลังคาทองคำ - เมืองซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส

เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จัตุรัสกลางเมือง
ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่-
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทปราก
มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย-
เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบราติสลาวา 
ย่านเมืองเก่า - ประตูมิคาเอล - โรงละคร - ศาลากลางเก่าของเมือง - อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย 
พระราชวังไพรเมท - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ 
เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า-
เมืองเวียนนา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย 
น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น 
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ - เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค 
ตุลาคม
19 - 26 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
09 - 16 พ.ย. 62, 23 - 30 พ.ย. 62,
รหัสทัวร์ : THV3-BR-EU-7SEP-5DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
BR
 
ราคา41,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เวียนนา-บูดาเปสต์-บราติสลาวา
เชสกี้บูโยวิช-เชสกี้ครุมลอฟ
ปราก-ลินซ์ (ออสเตรีย)-ซาลสเบิร์ก
ฮอลสตัท-พระราชวังเชิร์นบรุนน์
พานดอร์ฟ
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 41,900-43,500 บาท
มิวนิค –โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา 
- ปราสาทนอยชวานชไตน์ –จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ 
– ซาลส์บวร์ก –อุทยานมิราเบลล์ –ฮัลสตัทท์
- พัสเซา–เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) 
– ปราสาทคลุมลอฟ - ปร๊าก ปราสาทปร๊าก 
– เขตเมืองเก่า –อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์
- ปร๊าก – บราติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราสาทบราติสลาวา 
- บูดาเปสต์ (ฮังการี ) – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น 
–ฮีโร่ สแควร์ -คาสเซิ่ล ฮิลล์ - ป้อมฟิชเชอร์แมน 
- ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
- เวียนนา– ชมพระราชวังเชินบรุนน์ 
– สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน
มิวนิค – โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ ฮัลสตัทท์
พัสเซา – เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ
ปราสาทปร๊าก – เขตเมืองเก่า -  สะพานชาร์ลส์
ปร๊าก-ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์
คาสเซิ่ล ฮิลล์-ป้อมฟิชเชอร์แมน
ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ 
สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - โบสถ์เซนต์สตีเฟน
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 43,900-45,900 บาท
รหัสทัวร์ : THB12-QR-EU-24SEP19-20MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
QR
 
ราคา44,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์ (ถ่ายรูปด้านนอก) - มิวนิค
– ซาลซ์บูรก์ – สวนมิราเบล -ฮัลล์สตัทท์- Ceske Budejovice
- เชสกี้ ครุมลอฟ - ฮัลล์สตัทท์– เวียนนา - ปราสาทปราก 
– กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาว่า (ถ่ายรูปด้านนอก).
– ชมพระราชวังเชินบรนุน์(ถ่ายรูปด้านนอก) - McArthurGlen Outlet in Parndof 
– บูดาเบส
รหัสทัวร์ : THB12-QR-EU-17SEP-29OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
QR
 
ราคา44,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์ (ถ่ายรูปด้านนอก) - มิวนิค
– ซาลซ์บูร์ก์ – สวนมิราเบล -ฮัลล์สตัทท์- Ceske Budejovice
- เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองคาร์โลวี่ วารี – Mill Colonnade -ปราก สาธารณรัฐเช็ก
– กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาว่า (ถ่ายรูปด้านนอก)
– เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรนุน์(ถ่ายรูปด้านนอก) 
- McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส
- สะพานเชน – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
มิวนิค –โอเบอรามาเกา - โฮเฮนชวานเกา 
- ปราสาทนอยชวานชไตน์ –จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
– ซาลส์บวร์ก –อุทยานมิราเบลล์ –ฮัลสตัทท์
- พัสเซา –เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก) 
– ปราสาทคลุมลอฟ - ปร๊าก ปราสาทปร๊าก เขตเมืองเก่า 
–อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์- ปร๊าก 
- เวียนนา – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค 
–โบสถ์เซนต์สตีเฟน- ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
- บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา 
– บูดาเปสต์ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น –ฮีโร่สแควร์
– ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น 
– ช้อปปิ้ง 
รหัสทัวร์ : THB15-QR-EU-19SEP-12DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
QR
 
ราคา46,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โดฮา – เวียนนา –กราซ – ฮัลสตัท – ลินซ์
ลินซ์ – เชสกี้คุมลอฟ – ปราก  
ปราก – คาร์โลวี วารี – ปราก
ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา
บราติสลาวา – OUTLET – บูดาเปสท์
บูดาเปสท์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบิน
โดฮา – กรุงเทพ
กันยายน
26 ก.ย. - 03 ต.ค. 62,
ตุลาคม
29 ต.ค. - 05 พ.ย. 62,
ธันวาคม
12 - 19 ธ.ค. 62,
เวียนนา – มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์ –จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์
เชสกี้ บูเดอโจวิช – เชสกี้คลุมลอฟ
ปราสาทคลุมลอฟ - ปราสาทปร๊าก
อนุสาวรีย์ยานฮุส-สะพานชาร์ลส์
ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์
คาสเซิ่ล ฮิลล์-ป้อมฟิชเชอร์แมน
ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ - ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf
ชมพระราชวังเชินบรุนน์-สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
โบสถ์เซนต์สตีเฟน
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS) / LUFTHUNSA (LH)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
ทัวร์โครเอเชีย : QE3ZAG-EK002 Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (071019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 54,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top