Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น 7999.-

ทัวร์กัมพูชา : CBD01 CAMBODIA นครวัด นครธม 2วัน 1คืน (250519)


THA7-WE-KH-9DEC18-25MAY19

ID : 25080

เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-วัดใหม่
วัดเพรียพรหมรัตน์-โตนเลสาบ-ตลาดซาจ๊ะ
ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ประสามบายน
ปรสาทตาพรหม-นครวัด
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 7,999-10,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26-27 ม.ค 62
9-10 มี.ค 62
23-24 มี.ค 62
30-31 มี.ค 62
ราคา 7,999.-
22-23 ธ.ค 61
18-19 ก.พ 62
4-5 พ.ค 62
18-19 พ.ค 62
25-26 พ.ค 62
ราคา 8,555.-
6-7 เม.ย 62
ราคา 9,555.-
9 – 10 ธ.ค 61
ราคา 9,999.-
29 – 30 ธ.ค 61
30 – 31 ธ.ค 61
31ธ.ค – 1ม.ค 62
13-14 เม.ย 62
14-15 เม.ย 62
15-16 เม.ย 62
ราคา 10,888.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์กัมพูชา : BT-REP01 FD ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (100819)


THB11-FD-KH-17MAY-10AUG19

ID : 27725

เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก
องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม
ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
วัดทไม – ร้านเครื่องเงิน+เพชร
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-10,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 พ.ค.62-02 มิ.ย.62
07 มิ.ย.62-09 มิ.ย.62
21 มิ.ย.62-23 มิ.ย.62
05 ก.ค.62-07 ก.ค.62
ราคา 9,999.-
17 พ.ค.62-19 พ.ค.62
12 ก.ค.62-14 ก.ค.62
26 ก.ค.62-28 ก.ค.62
09 ส.ค.62-11 ส.ค.62
10 ส.ค.62-12 ส.ค.62
ราคา 10,900.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์กัมพูชา : REP001 เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม-โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (301219)


THS6-FD-KH-6APR-30DEC19

ID : 26752

เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ๊ก
องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม
ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม –   นครวัด – ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
วัดพระพรหมรัตน์-ร้านเครื่องเงิน– ตลาดซาจ๊ะ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
7 – 9 มิถุนายน 2562  
28 – 30 มิถุนายน 2562  
ราคา 10,900.-
13 – 15 กันยายน 2562
ราคา 11,900.-
10 – 12 พฤษภาคม 2562
19 – 21 พฤษภาคม 2562
4 – 6 ตุลาคม 2562 
8 – 10 พฤศจิกายน 2562
ราคา 12,900.-
1 – 3 พฤษภาคม 2562
18 – 20 พฤษภาคม 2562
14 – 16 กรกฎาคม 2562 
15 – 17 กรกฎาคม 2562
13 – 15 ตุลาคม 2562
22 – 24 ตุลาคม 2562
ราคา 13,900.-
 6 – 8 เมษายน 2562
12 – 14  เมษายน 2562
13 – 15  เมษายน 2562
14 - 16  เมษายน 2562
26 – 28 เมษายน 2562
27 – 29 กรกฎาคม 2562
10 – 12 สิงหาคม 2562
12 – 14 ตุลาคม 2562 
5 – 7 ธันวาคม 2562
10 – 12 ธันวาคม 2562
28 – 30  ธันวาคม 2562
ราคา 14,900.-
30 ธันวาคม 2562 –1 มกราคม 2563
ราคา 17,900.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์กัมพูชา : BT-REP02 FD ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (270419)


THB11-FD-KH-18MAY-10AUG19

ID : 27726

พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม
คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
พระเจดีย์เงิน –  ตลาดชาทะไม-เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ-ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม –ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม-นครวัด-ตลาดซาจ๊ะ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 พ.ค.62-20 พ.ค.62
25 พ.ค.62-27 พ.ค.62
08 มิ.ย.62-10 มิ.ย.62
22 มิ.ย.62-24 มิ.ย.62
20 ก.ค.62-22 ก.ค.62
ราคา 12,900.-
06 ก.ค.62-08 ก.ค.62
ราคา 13,900.-
27 ก.ค.62-29 ก.ค.62
10 ส.ค.62-12 ส.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์กัมพูชา : PNH001 พนมเปญ-เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน (301219)


THS6-FD-KH-6APR-30DEC19

ID : 26751

พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม
คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
พระเจดีย์เงิน –  ตลาดชาทะไม – เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ –  ศาลองค์เจ๊ก-องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม – ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม
นครวัด – ตลาดซาจ๊ะ
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 12 พฤษภาคม 2562
19 – 21 พฤษภาคม 2562
28 – 30  มิถุนายน 2562 
13 – 15 กันยายน 2562
4 – 6 ตุลาคม 2562 
8 – 10 พฤศจิกายน 2562
ราคา 12,900.-
1 – 3 พฤษภาคม 2562
18 – 20 พฤษภาคม 2562
14 – 16 กรกฎาคม 2562 
15 – 17 กรกฎาคม 2562
13 – 15 ตุลาคม 2562
22 – 24 ตุลาคม 2562
ราคา 13,900.-
 6 – 8 เมษายน 2562
12 – 14  เมษายน 2562
13 – 15  เมษายน 2562
14 - 16  เมษายน 2562
26 – 28 เมษายน 2562
27 – 29 กรกฎาคม 2562 
10 – 12 สิงหาคม 2562
12 – 14 ตุลาคม 2562 
5 – 7 ธันวาคม 2562
10 – 12 ธันวาคม 2562
28 – 30  ธันวาคม 2562
ราคา 14,900.-
30 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563
ราคา 17,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวกัมพูชา เที่ยวเขมร กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

เที่ยวกัมพูชา เขมร ดินแดน แห่งอาณาจักรขอมโบราณ นครวัด นครธม ดินแดนแห่งมหาปราสาท. ดินแดนแห่งอารยะธรรมขอมโบราณที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลก ขอมโบราณ เขมร สร้างศิลานครมรดกโลกกัมพูชา กัมพูชา หรือ เขมร มีนครวัดซึ่งเป็นวัดที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์ อารยธรรมยาวนาน บนเส้นทางการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กัมพูชาเป็นดินแดนแห่งซากปรักหักพังของหมู่นครโบราณ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางโบราณคดีของโลกที่สวยงามที่สุด มีหมู่เกาะที่สวยงาม ภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็น ทิวทัศน์ การเกษตร นาข้าว เรียกได้ว่าเป็น คุณลักษณะที่เป็นแก่นสารของกัมพูชา หรือ เขมร เลยก็ว่าได้ นักท่องเที่ยวส่วนมากที่มา ทัวร์กัมพูชา หรือ ทัวร์เขมร  พวกเขามักจะอยู่ชมวัดกันไม่นานมากนัก นอกจากผู้ที่ความชอบทางด้านนี้จริงๆ  ประเทศกัมพูชา หรือ ประเทศเขมร มีสภาพอากาศไม่ต่างจากประเทศเรามากนัก ทัศนคติ การดำรงชีวิต ของคนกัมพูช หหรือ เขมรส่วนใหญ่จะคล้ายๆกับคนไทย อบอุ่นที่สุดคือรอยยิ้มของพวกเขา แพร่หลายเป็นตำนานเช่นเดียวกับการต้อนรับแบบดั้งเดิมของกัมพูชา อาหารการกินส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีนและไทย เป็นรสที่มีความประณีตและอร่อยไม่แพ้บ้านเราเลยทีเดียว ส่วนใหญ่กัมพูชายังคงรักษาเสน่ห์โลกเก่าเอาใว้เพื่อให้เป็นจุดสนใจของนักทัวร์กัมพูชา ทั่วโลก และสำหรับทุกความงามของธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศกัมพูชายังคงเป็นที่รู้จักกันดีในเอเชีย ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร ทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร ให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ
***วันที่การเดินทางและราคาทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร อาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร อีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่
***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

 

เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์กัมพูชา แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางกัมพูชา ลองใช้บริการทัวร์กัมพูชา ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์กัมพูชาดีๆที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวกัมพูชา เที่ยวเขมร กับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศกัมพูชา หรือ ประเทศเขมร
กัมพูชา ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว
เมืองหลวง: พนมเปญ
สกุลเงิน: เรียลกัมพูชา
กษัตริย์: พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
ประชากร: 14.86 ล้าน (พ.ศ. 2555) ธนาคารโลก
ภาษาราชการ: ภาษาเขมร

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก