ค้นหา
ค้นหา
ฟินแลนด์

ทัวร์ฟินแลนด์

พบ 13 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ฟินแลนด์ขายดี


รหัสทัวร์ : THB15-SQ-EU-24OCT-1DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
SQ
 
ราคา48,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ต๊อกโฮล์ม  - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ศาลาว่าการกรุงสต๊อกโฮล์ม-คาลสตัท
ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท
เรือสำราญ DFDS-โคเปนเฮเกน-ลิตเติ้ลเมอร์เมด
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน –  พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES (SQ)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 48,888-51,900 บาท
รหัสทัวร์ : THV1-AY-EU-5OCT-3NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
AY
 
ราคา49,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิลนีอุส - ทราไก- ปราสาททราไก 
- เคานัส - ลัตเวีย - พระราชวังรูนดาเล่ 
- ริก้า- ชิกุลด้า - ปราสาททูไรด้า 
- พาร์น - ทาลลินน์ - เฮลชิงกิ
รหัสทัวร์ : THB15-EK-EU-13JUN-21OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
EK
 
ราคา58,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ซิตี้ฮอลล์
เมืองเก่ากัมลาสตัน-คาร์ลสตัท – ออสโล
อุทยานฟรอกเนอร์ – ศาลาว่าการเมืองออสโล
ถนนคาร์ลโจฮันเกท-ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – Oslo Opera House
ล่องเรือ DFDS-โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
ปราสาทโรเซนบอร์ก
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 58,888-62,888 บาท
รหัสทัวร์ : THB15-TG-EU-4JUL-1DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา59,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
คาลสตัท – ออสโล – เกียร์โล
เบอร์เก้น – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค 
เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม
ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
เมืองกอล – อุทยานฟรอกเนอร์-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
ล่องเรือ DFDS-โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ้ลเมอร์เมด
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
ช้อปปิ้งปราสาทโรเซนบอร์ก
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 59,900-82,900 บาท
รหัสทัวร์ : THB12-QR-EU-20SEP19-13MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
QR
 
ราคา65,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เฮลซิงกิ(ฟินแลนด์) –จัตุรัสเซเนท – โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ 
- มหาวิหารอุสเพนสกี้ ออร์ธอดอกซ – มาร์เกตสแควร์ – เรือ Silja (พักบนเรือ)
- เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน – City Hall – ย่านเมืองเก่า 
– จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ – ถนน(Drottninggatan)- เมืองสต็อคโฮล์ม 
– พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – เออเรบลู (สวีเดน) – เมืองคาลสตัท
- เมืองออสโล (นอร์เวย์ ) – อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดด สกี โฮเมนโคเล่น
– พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - ย่านคาร์ลโจฮนัสตรที - ล่องเรือ DFDS
-โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ก) – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน 
– พระราชวังอมาเลียนบอร์ก- ท่าเรือนูฮาวน์ 
โกเทนเบิร์ก – จัตุรัส Gustav Adolf’s
เฮลซิงบอร์ก – มัลโม – ปราสาทมัลโม
โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ล่องเรือ DFDS
ออสโล –  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
ศาลาว่าการเมืองออสโล – เกียร์โล
รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล
ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
อุทยานฟรอกเนอร์-คาร์ลสตัท – สต็อกโฮล์ม
ศาลาว่าการสต็อกโฮล์ม-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ล่องเรือสำราญ เรือ SILJA LINE-กรุงเฮลซิงกิ
จัตุรัสซีเนเตอร์
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 73,900-79,900 บาท
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-8JUL-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา79,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – พักบนเรือสำราญ DFDS
–ออสโล– ชมเมือง – สวนฟรอกเนอร์ – ฟลัม/วอส
–ล่องเรือชม ฟจอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก
– เกลโล –ออสโล – ชมเมือง –เฮลซิงกิ 
– ชมเมือง –ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line
- สต๊อกโฮล์ม –จุดชมวิว– พิพิธภัณฑ์เรือวาซา 
–ศาลาว่าการ(โนเบล) – ช้อปปิ้ง– ซิกทูน่า 
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-4JUL-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา99,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคเปนเฮเกน - ชมเมือง 
- เรือสำราญ DFDS (ห้องพัก Sea View)
- ออสโล – ชมเมือง – ฟลอม
- ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด - นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่า 
- เบอร์เกน- หมู่บ้านบริกเกน –ยอดเขาฟลอเยน 
- ตลาดปลา - เมืองโกล–ออสโล 
– ชอปปิ้ง –เฮลซิงกิ– ชมเมือง 
– โบสถ์หิน – ช้อปปิ้ง -ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line
- สต๊อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า 
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม – ช้อปปิ้ง
– ซิกทูน่า
รหัสทัวร์ : THS15-AY-EU-4-11DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
AY
 
ราคา123,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงเฮลซิงกิ - เคมิ - ปราสาทหิมะ
- เรือตัดน้ำแข็ง  Polar Explorer Icebreaker 
- โรวาเนียมิ -หมู่บ้านซานตาคลอส 
- สุนัขลากเลื่อน - สโนวโมบิล 
- บ้านพักหลังคากระจกอิกลู
-กิจกรรม Reindeer Sleigh 
- เยี่ยมชมกรุงเฮลซิงกิ -เมืองปอร์โว
รหัสทัวร์ : THS15-AY-EU-28DEC19-4JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
AY
 
ราคา135,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองปอร์โว - กรุงเฮลซิงกิ – เมืองเคมิ -  POLAR ICEBREAKER - โรวาเนียมิ
กิจกรรม Snowmobile – บ้านกระจก - Husky Safari – หมู่บ้านซานตาคลอส
บ้านกระจก - Reindeer Sleigh
ธันวาคม
28 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Nice Scan 3 Caps 7 วัน (081019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : Winter Scan 3 Caps 8 Days (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 51,900

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top