ค้นหา
ค้นหา
สวีเดน

ทัวร์สวีเดน

พบ 41 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ สวีเดนขายดี

รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-4MAR-11MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา76,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคเปนเฮเกน – พักบนเรือสำราญ DFDS 
ออสโล - สวนฟรอกเนอร์ – ฟลัม/วอส
ล่องเรือชม ฟจอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก
เกลโล - เฮลซิงกิ – โบสถ์หิน – ช้อปปิ้ง 
ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line
สต๊อกโฮล์ม – ศาลาว่าการ(โนเบล) 
พิพิธภัณเรือวาซ่า - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
ซิกทูน่า
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-15NOV19-11MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา76,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคเปนเฮเกน – พักบนเรือสำราญ DFDS
ออสโล - สวนฟรอกเนอร์ – ฟลัม/วอส
ล่องเรือชม ฟจอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก
เกลโล - เฮลซิงกิ (บินภายใน)
ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line
สต๊อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ศาลาว่าการ
รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-3APR-22OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
QR
 
ราคา78,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคเปนเฮเก้น - ออสโล – ฟลัม
ล่องเรือชมฟจอร์ด - นั่งรถไฟสายโรแมนติก 
เบอร์เกน - เมืองคาร์ลสตัท
เมืองเออเรบรู - สต๊อคโฮล์ม 
ล่องเรือสำราญ SILJA LINE
เฮลซิงกิ
เฮลซิงกิ-เรือ SILJALINE-สต๊อคโฮล์ม
คาลสตัท-ออสโล-โกล-ไกโล่-เบอร์เก้น
ล่อง SOGNEFJORD-นั่งรถไฟ FLAMBANA
นั่งกระเช้าชมวิวเมืองเบอร์เก้น
เรือ DFDS-โคเปนเฮเก้น
เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเกน 
ลิตเติ้ลเมอร์เมด – มัลโม่
โคเปนเฮเกน – เรือสำราญ DFDS
ออสโล – จัตุรัสซีเนเตอร์
สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด์ 
ศาลาว่าการเมืองออสโล 
ย่านคาร์ล โจฮันเก้น เกท  - เกียร์โล
ฟลัม – ล่องเรือซองฟยอร์ด
นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมไมดรัล 
คาร์ลสตัท - อุปซอลา – สต็อกโฮล์ม      
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม 
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – เรือ SILJALINE

รหัสทัวร์ : THW6-AY-EU-13APR-21APR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 7 คืน
AY
 
ราคา87,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัลโม – โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง 
ล่องเรือสำราญ DFDS - ออสโล 
ฟลัม - นั่งรถราง Floibanen 
นั่งรถไฟสายโรแมนติก Flambana Train 
ล่องเรือชมฟจอร์ด– เบอร์เกน
ยอดเขาโฟลเอน – บริกเกน 
เกียโล – สวนประติมากรรมวิกแลนด์ 
ย่านเอเคอร์บรูค - ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท 
คาร์ลสตัด – เออเรบรู - สต๊อคโฮล์ม
ล่องเรือสำราญ SILJA LINE - เฮลซิงกิ
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-11-20APR20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา123,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงโคเปนเฮเก้น - ลิตเติลเมอร์เมด
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก
ล่องเรือสำราญ  DFDS (Overnight Cruise)
กรุงออสโล - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง
ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท - ฟลอม ภูมิภาคฟยอร์ด
ฟลอม - รถไฟสายโรแมนติก - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น
เบอร์เก้น - โวส - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น
เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
บินสู่กรุงเฮลซิงกิ - ล่องเรือสำราญ SILJA LINE
กรุงสต็อกโฮล์ม - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-14FEB-11APR20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา139,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงสต็อกโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา 
ซิตี้ฮอลล์ - บินสู่เมืองคิรูนา - โรงแรมน้ำแข็ง
ขี่สโนว์โมบิล - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ
สุนัขลากเลื่อน - อุทยานแห่งชาติอบิสโก
เดินทางสู่เมืองนาร์วิก - ทรูมเซอ
ยอดเขาสโตรสไตเนิน - บินสู่เบอร์เก้น
โวส - รถไฟสายโรแมนติก - ฟลอม
เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-21MAR-31MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
TG
 
ราคา145,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - เที่ยวชมเมือง -พิพิธภัณฑ์เรือวาซา 
ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้ง - โรงแรมน้ำแข็ง - อุทยานแห่งชาติอบิสโก 
ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล 
นาร์วิก (นอร์เวย์) - เมืองสโววาร์ด - หมู่เกาะโลโฟเทน
นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน Reine 
หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง 
เมืองสโววาด์ - นาร์วิก - สวนสัตว์ Polar Park 
เที่ยวชมเมืองทรูมเซอ – ล่องเรือชมฟยอร์ด 
นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา สโตรสไตเนิน
ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-10APR-20APR20
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
TG
 
ราคา150,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - เที่ยวชมเมือง -พิพิธภัณฑ์เรือวาซา 
ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้ง - โรงแรมน้ำแข็ง - อุทยานแห่งชาติอบิสโก 
ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล 
นาร์วิก (นอร์เวย์) - เมืองสโววาร์ด - หมู่เกาะโลโฟเทน
นุสฟยอร์ด - มอคคาเนส - หมู่บ้าน Å - หมู่บ้าน Reine 
หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง 
เมืองสโววาด์ - นาร์วิก - สวนสัตว์ Polar Park - ทรูมเซอ
เที่ยวชมเมืองทรูมเซอ - ล่องเรือชมฟยอร์ด 
นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา  สโตรสไตเนิน
ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : QR902 SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N (130320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 65,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top