ค้นหา
ค้นหา
สวีเดน

ทัวร์สวีเดน

พบ 41 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ สวีเดนขายดี

รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-11-19APR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
QR
 
ราคา66,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคเปนเฮเกน - น้ำพุเกฟิออน - เออเรบรู
จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก 
คาร์ลสตัท - สต็อคโฮล์ม - ศาลาวาการเมือง 
แกมลาสแตน – พระราชวังสต็อคโฮล์ม 
ออสโล - เอเคอร์บรูค - เฮลซิงกิ 
ล่องเรือสำราญ DFDS และ SILJA LINE ห้องพักวิวทะเล
เมษายน
11 - 18 เม.ย. 63, 12 - 19 เม.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THG1-EK-EU-2MAR-16JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
EK
 
ราคา69,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
คาลสตัท – เกียร์โล – เบอร์เก้น - ท่าเรือเก่า – อุลวิค
เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล 
ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ล่องเรือ DFDS     
โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน 
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
ปราสาทโรเซนบอร์ก 
มีนาคม
02 - 11 มี.ค. 63, 16 - 25 มี.ค. 63,
เมษายน
03 - 12 เม.ย. 63, 10 - 19 เม.ย. 63, 22 เม.ย. - 01 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
04 - 13 พ.ค. 63, 20 - 29 พ.ค. 63,
มิถุนายน
01 - 10 มิ.ย. 63, 16 - 25 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-3APR-3JUL20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
EK
 
ราคา69,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สต็อคโฮล์ม-แกมล่าสแตน
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
คาร์ลสตัท - ออสโล    
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง 
อุทยานฟร็อกเนอร์
มีร์ดาล-รถไฟ FLAMSBANA
ฟลอม-ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด
เมืองกู๊ดวาเก้น-เมืองเบอร์เก้น
ยอดเขาฟลอเยน -เมืองเกโล่
เรือสาราญ DFDS SEAWAYS
โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง
ถนนสตรอยก์-ลิตเติ้ลเมอร์เมด
น้ำพุเกฟิออน
เมษายน
03 - 12 เม.ย. 63, 08 - 17 เม.ย. 63, 10 - 19 เม.ย. 63, 24 เม.ย. - 03 พ.ค. 63, 29 เม.ย. - 08 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
05 - 14 พ.ค. 63,
มิถุนายน
09 - 18 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
03 - 12 ก.ค. 63,
โดฮา – โกเธนเบิร์ก – เฮลซิงบอร์ก
จัตุรัส Gustav Adolf’s - มัลโม 
ปราสาทมัลโม - โคเปนเฮเกน 
Little Mermaid – ล่องเรือ DFDS
ออสโล –  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
ศาลาว่าการเมืองออสโล – เกียร์โล
รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล 
ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
อุทยานฟรอกเนอร์ – คาร์ลสตัท
สต็อกโฮล์ม – เมืองเก่ากัมลาสตัน
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - จัตุรัสซีเนเตอร์ 
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม 
ล่องเรือสำราญ เรือ SILJALINE    
มีนาคม
14 - 23 มี.ค. 63, 21 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
04 - 13 เม.ย. 63, 11 - 20 เม.ย. 63, 25 เม.ย. - 04 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
09 - 18 พ.ค. 63, 30 พ.ค. - 08 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-17MAR-23MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา69,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคเปนเฮเกน – ล่องเรือสำราญ DFDS 
ออสโล - สวนฟรอกเนอร์ – ฟลัม/วอส
ล่องเรือชม ฟจอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก 
เกลโล - เฮลซิงกิ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line 
สต๊อกโฮล์ม - ศาลาว่าการ
มีนาคม
17 - 25 มี.ค. 63, 23 - 31 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG1-TG-EU-4APR-23MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา69,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
สต็อกโฮล์ม -พิพิธภัณฑ์เรือวาซา 
คาร์ลสตัท - เกียร์โล – เบอร์เกน
รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค
เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม 
ไมดรัล – กุดวานเก้น – เมืองกอล
กรุงออสโล - โคเปนเฮเกน 
ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน 
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก 
ปราสาทโรเซนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
เมษายน
04 - 13 เม.ย. 63, 05 - 14 เม.ย. 63, 07 - 16 เม.ย. 63, 08 - 17 เม.ย. 63,
พฤษภาคม
01 - 10 พ.ค. 63, 12 - 21 พ.ค. 63, 22 - 31 พ.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-5APR-22OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
QR
 
ราคา69,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคเปนเฮเก้น - พักบนเรือสำราญ DFDS 
ออสโล – สวนประติมากรรมวิกแลนด์ 
ฟลัม - ล่องเรือชม ฟจอร์ด 
นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เกลโล
เมืองคาร์ลสตัท – เมืองเออเรบรู
สต๊อกโฮล์ม  – เฮลซิงกิ
ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line 
เมษายน
05 - 13 เม.ย. 63, 09 - 17 เม.ย. 63, 28 เม.ย. - 06 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
07 - 15 พ.ค. 63, 21 - 29 พ.ค. 63,
มิถุนายน
04 - 12 มิ.ย. 63, 18 - 26 มิ.ย. 63,
กันยายน
10 - 18 ก.ย. 63, 24 ก.ย. - 02 ต.ค. 63,
ตุลาคม
08 - 16 ต.ค. 63, 22 - 30 ต.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THW6-QR-EU-19-26MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
QR
 
ราคา70,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โคเปนเฮเก้น – ลิตเติ้ลเมอร์เมด
ล่องเรือสำราญ DFDS – ออสโล
นั่งรถไฟสายโรแมนติก – ฟลัม / วอส
ล่องเรือชมฟจอร์ด – เกียโล
ลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน
ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท - คาร์ลสตัด
สต๊อกโฮล์ม - แกมล่าสแตน
พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา
ล่องเรือสำราญ SILJA LINE
เฮลซิงกิ
มีนาคม
19 - 27 มี.ค. 63, 26 มี.ค. - 03 เม.ย. 63,
โคเปนเฮเกน - ออสโล – สวนฟรอกเนอร์ 
เรือสำราญ DFDS (ห้องพักSea View) 
ฟลัม/วอส - ล่องเรือชม ฟจอร์ด 
นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เกลโล่  
ช้อปปิ้ง - เฮลซิงกิ – โบสถ์หิน 
ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line(ห้องพักวิวทะเล Sea View)
สต๊อกโฮล์ม – ศาลาว่าการ(โนเบล) 
พิพิธภัณเรือวาซ่า - ซิกทูน่า 
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
เมษายน
06 - 14 เม.ย. 63, 08 - 16 เม.ย. 63, 24 เม.ย. - 02 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
02 - 10 พ.ค. 63, 16 - 24 พ.ค. 63, 31 พ.ค. - 08 มิ.ย. 63,
มิถุนายน
12 - 20 มิ.ย. 63, 19 - 27 มิ.ย. 63,
กรกฎาคม
02 - 10 ก.ค. 63, 09 - 17 ก.ค. 63, 30 ก.ค. - 07 ส.ค. 63,
สิงหาคม
14 - 22 ส.ค. 63, 21 - 29 ส.ค. 63,
กันยายน
11 - 19 ก.ย. 63, 25 ก.ย. - 03 ต.ค. 63,
ตุลาคม
09 - 17 ต.ค. 63, 16 - 24 ต.ค. 63, 23 - 31 ต.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THG1-AY-EU-4APR-18JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
AY
 
ราคา72,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
มัลโม – โคเปนเฮเกน 
เรือสำราญ DFDS – ออสโล
สวนประติมากรรมวิกเกลแลนด์ 
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ  
สโมเกน – คาร์ลสตัท
สต็อกโฮล์ม - เฮลซิงกิ
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม 
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – เรือ SILJALINE

เมษายน
04 - 11 เม.ย. 63, 11 - 18 เม.ย. 63, 30 เม.ย. - 07 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
22 - 29 พ.ค. 63,
มิถุนายน
12 - 19 มิ.ย. 63, 18 - 25 มิ.ย. 63,
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : QR902 SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N (130320)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 65,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top