ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
COOL-CXNP360 Hongkong
COOL-CXNP360 Hongkong
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 16,661
รหัสทัวร์ THS9-XJ-HK-09FEB-25FEB-2023
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน XJ
หวังต้าเซียน
แชกงหมิว
เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
นั่งกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 รรณภูมิ - ฮ่องกง – รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
X X อาหาร
  2 วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – ร้านจิวเวลรี่, ร้านหยก – กระเช้านองปิง + ไหว้พระใหญ่ เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 อิสระช้อปปิ้งย่านที่พักถนนนาธาร - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : รรณภูมิ - ฮ่องกง – รีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – ร้านจิวเวลรี่, ร้านหยก – กระเช้านองปิง + ไหว้พระใหญ่ เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อิสระช้อปปิ้งย่านที่พักถนนนาธาร - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
COOL-CXNP360 Hongkong
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี
HONG KONG 3วัน2คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ZGHKG-2301UO ฮ่องกง พีคแทรม นองปิง
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 21,990
ZGHKG-2304TG ฮ่องกง ไหว้พระ นอนปิง
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 19,990
HKG08 Hongkong ไหว้พระ Shopping
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
BT-HKG85 มหัศจรรย์...ฮ่องกง พีคแทรม ดิสนีย์
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 20,999
BT-HKG88 มหัศจรรย์ HONG KONG เปิดทรัพย์ รับดวงเศรษฐี
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 20,888
HKG02 ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY HX 4D2N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 22,999
COOL-CXNP360 Hongkong
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 16,661
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top