ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์โรมาเนีย : WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 6 คืน (120420)
ทัวร์โรมาเนีย : WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 6 คืน (120420)
เส้นทาง ทัวร์โรมาเนีย
ราคาเริ่มต้น 59,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-RO-12-19APR20
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน QR
กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ
โรงละครกลางแจ้ง - พลอฟดิฟ
เวลีโค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์
ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราน
เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า - บราซอฟ
โบสถ์ดำ – อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา
X X X
  2 โดฮา – กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 โซเฟีย – อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เวลีโค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 บูคาเรสต์ – ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 บราซอฟ – โบสถ์ดำ – บูคาเรสต์
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก - ชมเมือง
อาหาร อาหาร X
  8 บูคาเรสต์ - โดฮา (กาตาร์) - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โดฮา – กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โซเฟีย – อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เวลีโค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : บูคาเรสต์ – ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : บราซอฟ – โบสถ์ดำ – บูคาเรสต์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก - ชมเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : บูคาเรสต์ - โดฮา (กาตาร์) - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์โรมาเนีย : WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน 6 คืน (120420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์โรมาเนียขายดี
ทัวร์โรมาเนีย : WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 44,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top