ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
เส้นทาง ทัวร์โครเอเชีย
ราคาเริ่มต้น 43,999
รหัสทัวร์ THV1-EK-HR-28NOV19-21MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน EK
ซาแกร๊บ - ซาดาร์ - ซีเบนิค
โทรกีร์ - สปลิท - สตอน - ดูบรอฟนิค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ - ดูไบ - ซาแกร๊บ - ซาดาร์
X X อาหาร
  3 ซาดาร์ - โทรกีร์ - สปริท - สตอน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ซีเบนิค - พลิตวิเซ่ - ซาแกร๊บ
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ซาแกร๊บ
อาหาร X อาหาร
  7 ซาแกร๊บ-กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ดูไบ - ซาแกร๊บ - ซาดาร์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซาดาร์ - โทรกีร์ - สปริท - สตอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สตอน - ดูบรอฟนิค - ซีเบนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ซีเบนิค - พลิตวิเซ่ - ซาแกร๊บ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ซาแกร๊บ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ซาแกร๊บ-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์โครเอเชียขายดี
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,999
ทัวร์โครเอเชีย : CRO-OHA8D-TK O-HO CROATIA 8 วัน 5 คืน (190620)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 47,777
ทัวร์โครเอเชีย : BT-CRO01 TK มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน (020620)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (080420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top