ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์แอฟริกา : GQ3CMN-EK001 AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน (280420)
ทัวร์แอฟริกา : GQ3CMN-EK001 AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน (280420)
เส้นทาง ทัวร์แอฟริกา โมรอคโค
ทัวร์แอฟริกา
ราคาเริ่มต้น 55,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-ZA-22MAR-28APR20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน EK
คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส
เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส 
เชฟชาอุน - เฟซ – เมืองเก่าเฟซ
อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ 
เมอร์ซูกา (ทะเลทรายซาฮาร่า)
ขี่อูฐรับแสงอรุณ - ทอด้าจอร์จ 
ทินเฮียร์ – วอซาเซท
มาราเกซ – ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง   
สวนจาร์ดีน มาจอแรล 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 ดูไบ – คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส
X X อาหาร
  3 แมกเนส – เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส – เชฟชาอุน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูกา (ทะเลทรายซาฮาร่า)
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ขี่อูฐรับแสงอรุณ - เมอร์ซูกา – ทอด้าจอร์จ - ทินเฮียร์ – วอซาเซท
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 มาราเกซ – สวนจาร์ดีน มาจอแรล – คาซาบลังกา
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 คาซาบลังกา – ดูไบ
อาหาร X X
  10 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – คาซาบลังก้า – ราบัต – แมกเนส
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : แมกเนส – เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส – เชฟชาอุน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เชฟชาอุน – เฟซ – เมืองเก่าเฟซ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เฟซ – อินเฟรน – มิเดล – เออร์ฟูด์ – เมอร์ซูกา (ทะเลทรายซาฮาร่า)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ขี่อูฐรับแสงอรุณ - เมอร์ซูกา – ทอด้าจอร์จ - ทินเฮียร์ – วอซาเซท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : วอซาเซท – มาราเกซ – ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : มาราเกซ – สวนจาร์ดีน มาจอแรล – คาซาบลังกา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : คาซาบลังกา – ดูไบ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์แอฟริกา : GQ3CMN-EK001 AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน (280420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์แอฟริกาขายดี
ทัวร์แอฟริกา : WQR1709C แกรนด์โมรอคโค 9 วัน (270320)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์แอฟริกา : WWV09 แอฟริกาใต้ 8 วัน (130420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 99,000
ทัวร์แอฟริกา : GQ3JNB-SQ001 BELOVED IN SOUTH AFRICA 8 DAYS 5 NIGHTS (240620)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 63,900
ทัวร์แอฟริกา : EK032 THE CHARMING OF MOROCCO 10 วัน 7 คืน (010520)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์แอฟริกา : GQ3CMN-EK001 AMAZING MOROCCO โมร็อคโค 10 วัน 7 คืน (280420)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 55,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top