ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์แคนาดา : WWV15 Canada Fall Color Tour 10 Days (100420)
ทัวร์แคนาดา : WWV15 Canada Fall Color Tour 10 Days (100420)
เส้นทาง ทัวร์แคนาดา
ราคาเริ่มต้น 159,000
รหัสทัวร์ THD3-CX-CA-11-20APR20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน CX
แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ต
บินสู่เมืองคัลการี - ทะเลสาบหลุยส์
แม่น้ำซัสแคตเชวัน - Johnston Canyon Icewalk
แบมฟ์ - เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์
บินสู่โตรอนโต้ - ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า
ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าบน Skylon Tower
ช้อปปิ้ง Outlets - โตรอนโต - CN Tower
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก)
X X อาหาร
  2 แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ต - แวนคูเวอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 แวนคูเวอร์ - บินสู่เมืองคัลการี - เที่ยวคัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ อัญมณีเม็ดงามแห่งเทือกเขาร็อคกี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 แม่น้ำซัสแคตเชวัน (Saskatchewan Rover Crossing) - Johnston Canyon Icewalk - แบมฟ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 แบมฟ์ - เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการี
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 คัลการี - บินสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก)
อาหาร X อาหาร
  7 ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า – ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าบน Skylon Tower - ช้อปปิ้ง Outlets - โตรอนโต
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 เที่ยวเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระช้อปปิ้ง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างทำการบิน
X X X
  10 ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : แวนคูเวอร์ - วิคตอเรีย - สวนบุชชาร์ต - แวนคูเวอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : แวนคูเวอร์ - บินสู่เมืองคัลการี - เที่ยวคัลการี - ทะเลสาบหลุยส์ อัญมณีเม็ดงามแห่งเทือกเขาร็อคกี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : แม่น้ำซัสแคตเชวัน (Saskatchewan Rover Crossing) - Johnston Canyon Icewalk - แบมฟ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : แบมฟ์ - เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - เมืองคัลการี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : คัลการี - บินสู่โตรอนโต้ (แคนาดาตะวันออก)
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า – ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าบน Skylon Tower - ช้อปปิ้ง Outlets - โตรอนโต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เที่ยวเมืองโตรอนโต CN Tower - อิสระช้อปปิ้ง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : บินจากโตรอนโต้ - บินสู่ฮ่องกง - อยู่ในระหว่างทำการบิน
อาหาร : X  X  X
วัน 10
สถานที่ : ฮ่องกง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์แคนาดา : WWV15 Canada Fall Color Tour 10 Days (100420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์แคนาดาขายดี
ทัวร์แคนาดา : WWV15 Canada Fall Color Tour 10 Days (101020)
เดินทาง ก.ค.-ส.ค.
ราคาเริ่มต้น 159,000
ทัวร์แคนาดา : WWV15 Canada Fall Color Tour 10 Days (100420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 159,000
ทัวร์แคนาดา : 10 วัน แกรนด์แคนาดา (วงใหญ่) (101020)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 149,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top