ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : VWHAN-02 ซินจ่าว ซาปา ฟานซิปัน ถูกๆ 3 วัน 2 คืน (030620)
ทัวร์เวียดนาม : VWHAN-02 ซินจ่าว ซาปา ฟานซิปัน ถูกๆ 3 วัน 2 คืน (030620)
เส้นทาง
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ราคาเริ่มต้น 8,888
รหัสทัวร์ THV4-SL-VN-20DEC19-03JUN20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน SL
เมืองฮานอย - เมืองลาวไก – เมืองซาปา - น้ำตกสีเงิน 
ตลาดซาปาเมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต 
นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน 
ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน 
อิสระช็อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
X อาหาร อาหาร
  2 เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองลาวไก
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองลาวไก – เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - อิสระช็อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองลาวไก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองลาวไก – เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - อิสระช็อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
28 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
10,888
13,388
-
-
-
06 - 08 มี.ค. 63
10,888
13,388
-
-
-
13 - 15 มี.ค. 63
10,888
13,388
-
-
-
20 - 22 มี.ค. 63
10,888
13,388
-
-
-
27 - 29 มี.ค. 63
12,955
15,455
-
-
-
03 - 05 เม.ย. 63
11,555
14,055
-
-
-
10 - 12 เม.ย. 63
13,333
15,833
-
-
-
13 - 15 เม.ย. 63
15,555
18,055
-
-
-
17 - 19 เม.ย. 63
11,555
14,055
-
-
-
20 - 22 เม.ย. 63
10,777
13,277
-
-
-
24 - 26 เม.ย. 63
11,111
13,611
-
-
-
01 - 03 พ.ค. 63
11,777
14,277
-
-
-
04 - 06 พ.ค. 63
11,555
14,055
-
-
-
03 - 05 มิ.ย. 63
9,555
12,055
-
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : VWHAN-02 ซินจ่าว ซาปา ฟานซิปัน ถูกๆ 3 วัน 2 คืน (030620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top