ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เนปาล : The Charm of Nepal 8 วัน 7 คืน (030620)
ทัวร์เนปาล : The Charm of Nepal 8 วัน 7 คืน (030620)
เส้นทาง ทัวร์เนปาล
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THH1-TG-NP-22FEB-3JUN20
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
เมืองกาฐมัณฑุ - พระราชวังกาฐมัณฑุ 
เจดีย์สวยมภูนารถ - เมืองบารัตปูร์ 
อุทยานแห่งชาติจิตวันอุทยานแห่งชาติจิตวัน 
หมู่บ้านบันดิปูร์ - เมืองโภครา
เมืองนากาก็อต - หุบเขากาฐมัณฑุ
เมืองภัคตะปูร์ - เมืองปาทัน
เจดีย์พุทธนาถ - วัดปศุปฏินาถ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - เมืองกาฐมัณฑุ - (พระราชวังกาฐมัณฑุ และเจดีย์สวยมภูนารถ)
X อาหาร อาหาร
  2 เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองบารัตปูร์ (บินภายในประเทศ) - อุทยานแห่งชาติจิตวัน
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 อุทยานแห่งชาติจิตวัน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 อุทยานแห่งชาติจิตวัน - หมู่บ้านบันดิปูร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 หมู่บ้านบันดิปูร์ - เมืองโภครา
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองโภครา (ซารางก็อต) - เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองนากาก็อต
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เมืองนากาก็อต - หุบเขากาฐมัณฑุ (เมืองภัคตะปูร์ และเมืองปาทัน)
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 เมืองกาฐมัณฑุ (เจดีย์พุทธนาถ และวัดปศุปฏินาถ) - กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - เมืองกาฐมัณฑุ - (พระราชวังกาฐมัณฑุ และเจดีย์สวยมภูนารถ)
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองบารัตปูร์ (บินภายในประเทศ) - อุทยานแห่งชาติจิตวัน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติจิตวัน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติจิตวัน - หมู่บ้านบันดิปูร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : หมู่บ้านบันดิปูร์ - เมืองโภครา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองโภครา (ซารางก็อต) - เมืองกาฐมัณฑุ - เมืองนากาก็อต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองนากาก็อต - หุบเขากาฐมัณฑุ (เมืองภัคตะปูร์ และเมืองปาทัน)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : เมืองกาฐมัณฑุ (เจดีย์พุทธนาถ และวัดปศุปฏินาถ) - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เนปาล : The Charm of Nepal 8 วัน 7 คืน (030620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เนปาลขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top