ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เนปาล : SNP-02 นมัสเต เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4D3N (190320)
ทัวร์เนปาล : SNP-02 นมัสเต เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4D3N (190320)
เส้นทาง ทัวร์เนปาล
ราคาเริ่มต้น 18,999
รหัสทัวร์ THA7-SL-NP-19OCT19-19MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
เมืองกาฐมัณฑุ-เทือกเขานากาโก๊ต
บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ
ตลาดทาเมล-โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ
จัตตุรัสดูบาร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain)
X X อาหาร
  2 บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เนปาล : SNP-02 นมัสเต เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4D3N (190320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เนปาลขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top