ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : HC17-CX Fine Day ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สะพานแก้ว 3 มิติ-โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน (280320)
ทัวร์ฮ่องกง : HC17-CX Fine Day ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สะพานแก้ว 3 มิติ-โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน (280320)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 8,999
รหัสทัวร์ THW2-CX-HK-11OCT19-28MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน CX
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ตงก่วน
สะพานแก้ว 3 มิติ-ช้อปปิ้งหลอหวู่
วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
โชว์น้ำพุ 3 มิติ-Repulse Bay
อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ตงก่วน-สะพานแก้ว 3 มิติ
X X อาหาร
  2 เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ตงก่วน-สะพานแก้ว 3 มิติ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : HC17-CX Fine Day ฮ่องกง-เซินเจิ้น-สะพานแก้ว 3 มิติ-โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน (280320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top