ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน (250320)
ทัวร์ฮ่องกง : CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน (250320)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า จูไห่
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 8,999
รหัสทัวร์ THH13-HX-HK-1JAN-25MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน HX
ฮ่องกง - ข้ามผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก - มาเก๊า 
วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถ์เซนท์ปอล  - เซนาโด้สแควร์ 
เวเนเชี่ยน - จูไห่ - สาวงามหวีหนี่ – เซินเจิ้น – ร้านหยก 
ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
โชว์ม่านน้ำ 3D - เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ 
จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ- ฮ่องกง-ข้ามผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก -มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถ์เซนท์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
อาหาร อาหาร X
  2 สาวงามหวีหนี่ – เซินเจิ้น – ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้ำ 3D
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ- ฮ่องกง-ข้ามผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก -มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถ์เซนท์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 2
สถานที่ : สาวงามหวีหนี่ – เซินเจิ้น – ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้ำ 3D
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
20 - 23 ก.พ. 63
8,999
12,499
8,999
10,999
10,999
23 - 26 ก.พ. 63
9,999
13,499
9,999
11,999
11,999
27 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
9,999
13,499
9,999
11,999
11,999
01 - 04 มี.ค. 63
9,999
13,499
9,999
11,999
11,999
04 - 07 มี.ค. 63
9,999
13,499
9,999
11,999
11,999
05 - 08 มี.ค. 63
9,999
13,499
9,999
11,999
11,999
08 - 11 มี.ค. 63
9,999
13,499
9,999
11,999
11,999
11 - 14 มี.ค. 63
9,999
13,499
9,999
11,999
11,999
12 - 15 มี.ค. 63
9,999
13,499
9,999
11,999
11,999
15 - 18 มี.ค. 63
9,999
13,499
9,999
11,999
11,999
18 - 21 มี.ค. 63
8,999
12,499
8,999
10,999
10,999
19 - 22 มี.ค. 63
9,999
13,499
9,999
11,999
11,999
22 - 25 มี.ค. 63
9,999
13,499
9,999
11,999
11,999
25 - 28 มี.ค. 63
9,999
13,499
9,999
11,999
11,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : CTP3 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น 4 เมือง 4 วัน 2 คืน (250320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top