ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : CTP1-DIS ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน (250320)
ทัวร์ฮ่องกง : CTP1-DIS ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน (250320)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THH3-HX-HK-22DEC19-25MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน HX
ฮ่องกง - ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
เซิ่นเจิ้น - วัดเทพเจ้ากวนอู
ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ร้านหยก - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน
วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนน นาธาน  
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ - ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - เซิ่นเจิ้น
X X อาหาร
  2 วัดเทพเจ้ากวนอู - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ 3D mangrove show
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ - จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาทาน
อาหาร อาหาร X
  4 ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - เซิ่นเจิ้น
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดเทพเจ้ากวนอู - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ 3D mangrove show
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ - จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาทาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : CTP1-DIS ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 2 คืน (250320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top