ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อเมริกาใต้ : Exotic Latin America Brazil-Peru 11D7N (070320)
ทัวร์อเมริกาใต้ : Exotic Latin America Brazil-Peru 11D7N (070320)
เส้นทาง ทัวร์อเมริกาใต้
ราคาเริ่มต้น 239,900
รหัสทัวร์ THG16-AF-SA-5DEC19-7MAR20
ระยะเวลา 11 วัน 7 คืน
สายการบิน AF
ริโอ เดอ จาเนโร-อิกวาซู
ลิม่า-คูซโก้-ซาเครทวัลเล่ย์
มาชู พิกชู

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ-ปารีส-ริโอ เดอ จาเนโร
X X X
  2 ริโอ เดอ จาเนโร
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ริโอ เดอ จาเนโร
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ริโอ เดอ จาเนโร-อิกวาซู
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 อิกวาซู-ลิม่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 กรุงลิม่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 กรุงลิม่า-คูซโก้-ซาเครทวัลเล่ย์
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ซาเครทวัลเลย์-มาชู พิกชู-คุซโก้
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 เมืองคุซโก้-เมืองลิมา-อัมสเตอร์ดัม
อาหาร อาหาร X
  10 อัมสเตอร์ดัม
X X X
  11 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-ปารีส-ริโอ เดอ จาเนโร
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ริโอ เดอ จาเนโร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ริโอ เดอ จาเนโร
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ริโอ เดอ จาเนโร-อิกวาซู
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อิกวาซู-ลิม่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กรุงลิม่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : กรุงลิม่า-คูซโก้-ซาเครทวัลเล่ย์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ซาเครทวัลเลย์-มาชู พิกชู-คุซโก้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : เมืองคุซโก้-เมืองลิมา-อัมสเตอร์ดัม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : อัมสเตอร์ดัม
อาหาร : X  X  X
วัน 11
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อเมริกาใต้ : Exotic Latin America Brazil-Peru 11D7N (070320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อเมริกาใต้ขายดี
ทัวร์อเมริกาใต้ : Exotic Latin America Brazil-Peru 11D7N (070320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 239,900
ทัวร์อเมริกาใต้ : WWV18 Galapagos Nature Trip 11 Days (090420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 255,000
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top