ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : ZJAI01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล 5D3N (เลทส์โก นมัสเต) (030520)
ทัวร์อินเดีย : ZJAI01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล 5D3N (เลทส์โก นมัสเต) (030520)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 15,999
รหัสทัวร์ THZ1-FD-IN-9FEB-3MAY20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
เมืองชัยปุระ - แชนด์เบารี - ฟเตหปุระสีกรี - เมืองอัครา
ทัชมาฮาล - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - อัครา ฟอร์ท - วัดพระพิฆเณศ
ฮาวา มาฮาล - ซิตี้ พาเลซ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด 
พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด - ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้ำ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - สนามบินชัยปุระ - เมืองชัยปุระ
X X X
  2 เมืองชัยปุระ - แชนด์เบารี - ฟเตหปุระสีกรี- เมืองอัครา
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ทัชมาฮาล - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - อัครา ฟอร์ท - เมืองชัยปุระ - วัดพระพิฆเณศ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ฮาวา มาฮาล - ซิตี้ พาเลซ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด – ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้ำ - สนามบินชัยปุระ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 สนามบินชัยปุระ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - สนามบินชัยปุระ - เมืองชัยปุระ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองชัยปุระ - แชนด์เบารี - ฟเตหปุระสีกรี- เมืองอัครา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ทัชมาฮาล - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - อัครา ฟอร์ท - เมืองชัยปุระ - วัดพระพิฆเณศ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฮาวา มาฮาล - ซิตี้ พาเลซ - ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด – ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้ำ - สนามบินชัยปุระ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : สนามบินชัยปุระ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : ZJAI01 อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล 5D3N (เลทส์โก นมัสเต) (030520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อินเดียขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top